> Linux Reviews > Tips and Tricks >

Enkel Miniräknare

Enkel Miniräknare v1.1.1, xiando, Svenska av Tomas Burell

Grunderna för miniräknaren du (antagligen) har installerade


  1. Enkel perl-miniräknare
  2. bc - en ännu enklare miniräknare
  3. Miniräknare du antagligen har installerat


1. Enkel perl-miniräknare

  perl -e "print X*Y/Z+Ablah blah blah;"

Lägg till ;echo för att få en ny rad efter svaret:

  perl -e "print (3010*2212)/987";echo
  6658120

Perl är tillgänglig för (och följer vanligtvis med) alla distributioner.

2. bc - en ännu enklare miniräknare

BC är en jätteenkel miniräknare som inte kan göra något fristående. Mata in några siffror med hjälp av echo, och BC behandlar siffrorna:

  echo '(3.14*781)+222' | bc
  2674.34

Ett enkelt BC tips: Använd ' ' för alla uträkningar som är mer avancerade än 2+2. Använd punkt . istället för komma, .

3. Miniräknare du antagligen har installerat

KDE: alt-F2 för att köra ett kommando

xcalc miniräknare som kommer med xfree

kcalc miniräknare som kommer med kde

gnome-calculator miniräknare som kommer med gnome

I irc-klienten irssi kan du använda aliaset /calc.

wmcalc er en panel räknare for WindowMaker.

Copyright (c) 2000-2004 Øyvind Sæther and Tomas Burell. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".


> Linux Reviews > Tips and Tricks >
Enkel Miniräknare