> Linux Reviews > man >

wc

wypisz liczbę bajtów, słów i linii w plikach


  1. wc.1.man


1. wc.1.man

Manpage of WC

WC

Section: Narzędzia tekstowe GNU 2.0 (1)
Updated: FSF
Index Return to Main Contents
 

NAZWA

wc - wypisz liczbę bajtów, słów i linii w plikach  

SKŁADNIA

wc
[-clwL] [--bytes] [--chars] [--lines] [--words]
[--max-line-length] [--help] [--version] [plik...]
 

OPIS

Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
pinfo wc
lub
info wc.

Ta strona podręcznika opisuje polecenie wc w wersji GNU.

wc (word count) liczy liczbę bajtów, słów oddzielonych białymi znakami, oraz znaków końca linii w każdym podanym pliku lub w standardowym wejściu (jeśli nie podano żadnego pliku albo podano plik zwany '-'). Wypisuje jedną linię danych o liczbach dla każdego pliku, a jeśli plik ów został podany jako argument, po liczbie(ach) wypisuje nazwę pliku. Jeśli podano więcej niż jedną nazwę pliku, wc wypisuje linię końcową zawierającą łączne liczby, z nazwą pliku 'total'. Liczby są wypisywane w kolejności: linie, słowa, bajty.

Domyślnie każda z liczb wypisywana jest w wyrównanym do prawej 7-bajtowym polu, z jedną spacją między polami. Wówczas liczby i nazwy plików ładnie wyrównują się w kolumnach. Jednak POSIX wymaga, by kolumny były rozdzielone dokładnie jedną spacją. Można wymusić na wc przestrzeganie formatu wyjścia zgodnego z POSIX ustawiając zmienną środowiska POSIXLY_CORRECT.

Domyślnie wc wypisuje wszystkie trzy liczby. Opcjami można określić wypisywanie tylko niektórych liczb. Kolejne opcje nie unieważniają innych, poprzednich, tak więc

wc --bytes --words
wypisze liczbę bajtów oraz liczbę słów.

Z opcją --max-line-length wypisuje długość najdłuższej linii w każdym z plików, a jeżeli podano więcej niż jeden plik, to również największą (nie sumę) z tych długości.  

OPCJE

-c, --bytes, --chars
Wypisuje tylko liczbę bajtów.
-w, --words
Wypisuje tylko liczbę słów.
-l, --lines
Wypisuje tylko liczbę znaków nowej linii.
-L, --max-line-length
Wypisuje tylko długość najdłuższej linii.
--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy pracę.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.
 

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.  

COPYRIGHT

Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  

ZOBACZ TAKŻE

sum(1), cksum(1), md5sum(1), textutils(1).  

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi tekstowych GNU wersji 2.0.


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
OPCJE
ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
COPYRIGHT
ZOBACZ TAKŻE
OD TŁUMACZA

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:40:38 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - nl