> Linux Reviews > man >

users


  1. users.1.man


1. users.1.man

Manpage of USERS

USERS

Section: User Commands (1)
Updated: GNU Shell Utilities
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

users - vypíše jména na tomto stroji právě přihlášených uživatelů  

POUŽITÍ

users [soubor]
users {--help,--version}  

POPIS

Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu users. Příkaz users vypíše na jednom řádku seznam jmen uživatelů právě přihlášených na tomto stroji. Jména jsou oddělena mezerami. Každé uživatelské jméno odpovídá jednomu připojení, takže pokud některý uživatel má otevřenu více než jednu session, jeho jméno se objeví ve výpisu tolikrát, kolikrát je přihlášen. Není-li zadán parametr soubor, příkaz users získává informace ze souboru /etc/utmp. Pokud je zadáno jméno souboru, příkaz users jej použije místo /etc/utmp. Obvykle bývá zadáno jméno souboru /etc/wtmp, pro zjištění, kdo byl přihlášen v minulosti.  

VOLBY

--help
Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.
--version
Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
VOLBY

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:18 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl