> Linux Reviews > man >

rm

usuwa pliki


  1. rm.1.man


1. rm.1.man

Manpage of RM

RM

Section: Narzędzia plikowe GNU 4.0l (1)
Updated: FSF
Index Return to Main Contents
 

NAZWA

rm - usuwa pliki  

SKŁADNIA

rm [opcja]... plik...  

OPIS

Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
pinfo rm
lub
info rm.

Ta strona podręcznika man opisuje polecenie rm w wersji GNU.

rm usuwa każdy podany plik. Domyślnie nie usuwa katalogów. Jeśli pliki jest niezapisywalny, standardowym wejściem jest terminal, a nie podano opcji -f ani --force lub *podano* opcję -i lub --interactive, to rm pyta użytkownika czy usunąć plik. Jeśli odpowiedź nie zaczyna się od `y' lub `Y', plik jest pomijany.

GNU rm, podobnie jak każdy inny program, który używa funkcji getopt do rozbioru swoich argumentów, pozwala na używanie opcji -- do wskazania, że wszystkie następne argumenty nie są opcjami. Aby skasować plik o nazwie -f w bieżącym katalogu, można wpisać albo

rm -- -f
albo
rm ./-f
Stosowanie przez uniksowy program rm pojedynczego znaku - do tego samego celu pochodzi sprzed rozwoju standardowej składni getopt.  

OPCJE

-d, --directory
Usuwa katalogi za pomocą `unlink' zamiast użycia `rmdir' i nie wymaga by katalogi były puste przed próbą skasowania. Działa to tylko jeśli mamy odpowiednie uprawnienia a system obsługuje `unlink' w odniesieniu do katalogów. Ponieważ kasowanie w ten sposób katalogów powoduje, że wszystkie pliki w skasowanym katalogu nie posiadają przypisań, rozsądnie jest użyć fsck na systemie plików po dokonaniu takiej operacji.
-f, --force
Ignoruje nieistniejące pliki i nigdy nie pyta użytkownika. Ignoruje uprzednią opcję --interactive (-i).
-i, --interactive
Dla każdego z plików prosi o potwierdzenie usunięcia. Jeśli odpowiedź nie zaczyna się od `y' lub `Y', plik jest pomijany. Ignoruje uprzednią opcję --force (-f).
-r, -R, --recursive
Usuwanie rekurencyjne. Usuwane są także katalogi wraz z całą zawartością. Tej opcji należy używać bardzo ostrożnie.
-v, --verbose
Wypisuje nazwę każdego pliku przed usunięciem.
--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy działanie.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.
 

AUTOR

Napisane przez Paula Rubina, Davida MacKenzie, Richarda Stallmana i Jima Meyeringa.  

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.  

COPYRIGHT

Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  

ZOBACZ TAKŻE

rmdir(1), fileutils(1).  

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi plikowych GNU wersji 4.01.


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
OPCJE
AUTOR
ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
COPYRIGHT
ZOBACZ TAKŻE
OD TŁUMACZA

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:40:26 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - cs - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - nl - ro - SVENSKA