> Linux Reviews > man >

pwd

wydrukuj nazwę obecnego katalogu roboczego


  1. pwd.1.man
  2. pwd.9.man


1. pwd.1.man

Manpage of PWD

PWD

Section: Narzędzia powłokowe GNU 2.0 (1)
Updated: FSF
Index Return to Main Contents
 

NAZWA

pwd - wydrukuj nazwę obecnego katalogu roboczego  

SKŁADNIA

pwd
pwd [--help] [--version]  

OPIS

Ta strona podręcznika man opisuje program pwd w wersji GNU.

pwd wypisuje w pełni zdereferencjonowaną nazwę bieżącego katalogu. To znaczy, wszystkie składowe wypisanej nazwy będą rzeczywistymi katalogami, nie będzie dowiązań symbolicznych.

Zauważ, że większość powłok Unixowych udostępnia wbudowane polecenie pwd, które jest podobne w działaniu, więc interaktywnie wywołane pwd zwykle wywoła wersję wbudowaną, a nie opisaną tutaj.  

OPCJE

--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy pracę.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.
 

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.  

COPYRIGHT

Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  

ZOBACZ TAKŻE

printenv(1), sh-utils(1).  

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi powłokowych GNU wersji 2.0.


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
OPCJE
ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
COPYRIGHT
ZOBACZ TAKŻE
OD TŁUMACZA

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:40:24 GMT, October 23, 2013

2. pwd.9.man

Manpage of pwd

pwd

Section: Tcl Built-In Commands (n)
Updated:
Index Return to Main Contents 

NAME

pwd - Return the absolute path of the current working directory  

SYNOPSIS

pwd 

DESCRIPTION

Returns the absolute path name of the current working directory.  

EXAMPLE

Sometimes it is useful to change to a known directory when running some external command using exec, but it is important to keep the application usually running in the directory that it was started in (unless the user specifies otherwise) since that minimizes user confusion. The way to do this is to save the current directory while the external command is being run:

set tarFile [file normalize somefile.tar]
set savedDir [pwd]
cd /tmp
exec tar -xf $tarFile
cd $savedDir

 

SEE ALSO

file(n), cd(n), glob(n), filename(n)

 

KEYWORDS

working directory


 

Index

NAME
SYNOPSIS
DESCRIPTION
EXAMPLE
SEE ALSO
KEYWORDS

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:40:24 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - cs - da - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - nl - ro - SVENSKA - zh_CN