> Linux Reviews > man >

pwd


  1. pwd.1.man
  2. pwd.9.man


1. pwd.1.man

Manpage of PWD

PWD

Section: User Commands (1)
Updated: GNU Shell Utilities
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

pwd - vypíše jméno aktuálního (pracovního) adresáře  

POUŽITÍ

pwd
pwd {--help,--version}  

POPIS

Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu pwd. Příkaz pwd vypíše kompletní cestu do aktuálního adresáře. Všechny komponenty budou skutečná jména adresářů, nikoli symbolické odkazy.

Pamatujte, že většina Unixových shellů poskytuje vestavěný příkaz pwd podobné funkce, takže prostý příkaz pwd zadaný interaktivně bude obvykle provádět vestavěnou verzi a nikoli tento příkaz.  

VOLBY

--help
Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.
--version
Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
VOLBY

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:11 GMT, October 23, 2013

2. pwd.9.man

Manpage of pwd

pwd

Section: Tcl Built-In Commands (n)
Updated:
Index Return to Main Contents 

NAME

pwd - Return the absolute path of the current working directory  

SYNOPSIS

pwd 

DESCRIPTION

Returns the absolute path name of the current working directory.  

EXAMPLE

Sometimes it is useful to change to a known directory when running some external command using exec, but it is important to keep the application usually running in the directory that it was started in (unless the user specifies otherwise) since that minimizes user confusion. The way to do this is to save the current directory while the external command is being run:

set tarFile [file normalize somefile.tar]
set savedDir [pwd]
cd /tmp
exec tar -xf $tarFile
cd $savedDir

 

SEE ALSO

file(n), cd(n), glob(n), filename(n)

 

KEYWORDS

working directory


 

Index

NAME
SYNOPSIS
DESCRIPTION
EXAMPLE
SEE ALSO
KEYWORDS

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:11 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - da - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - nl - pl - ro - SVENSKA - zh_CN