> Linux Reviews > man >

lsmod

wyświetla załadowne moduły


  1. lsmod.1.man
  2. lsmod.8.man


1. lsmod.1.man

Manpage of LSMOD

LSMOD

Section: Linux Module Support (1)
Updated: 26 Dec 1996
Index Return to Main Contents
 

NAZWA

lsmod - wyświetla załadowne moduły  

SKŁADNIA

lsmod  

OPIS

lsmod wyświetla informację o wszystkich załadowanych modułach.

Informacja podawana jest w następującym formacie: nazwa, rozmiar, licznik użycia, lista odwołujących się do niego modułów. Podawana informacja jest identyczna z tą, która jest dostępna poprzez /proc/modules.  

ZOBACZ TAKŻE

insmod(1), modprobe(1), depmod(1), rmmod(1), ksyms(1), modules(2)  

HISTORIA

Wsparcie dla modułów zapoczątkowane przez Anonima
Pierwsza wersja Linuksowa przygotowana przez Basa Laarhovena <bas@vimec.nl>
Wersja 0.99.14 przygotowana przez Jona Tombsa <jon@gtex02.us.es>
Rozbudowana przez Bjorna Ekwalla <bj0rn@blox.se>
Aktualizowna do 2.1.17 przez Richarda Hendersona <rth@tamu.edu>


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
ZOBACZ TAKŻE
HISTORIA

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:40:13 GMT, October 23, 2013

2. lsmod.8.man

Manpage of LSMOD

LSMOD

Section: Wsparcie dla modułów (8)
Updated: 4 lutego 2002
Index Return to Main Contents
 

NAZWA

lsmod - pokazuje załadowane moduły  

SKŁADNIA

lsmod [-hV]  

OPIS

lsmod wyświetla informację o wszystkich załadowanych modułach.

Informacja podawana jest w następującym formacie: nazwa, rozmiar, licznik użycia, lista odwołujących się do niego modułów. Podawana informacja jest identyczna z tą, która jest dostępna poprzez /proc/modules.

Jeżeli moduł może usunąć się za pomocą funkcji can_unload, to lsmod w polu licznik użycia wyświetla zawsze -1, niezależnie od rzeczywistej wartość licznika,  

OPCJE

-h, --help
Wyświetla podsumowanie opcji i kończy działanie.
-V, --version
Wyświetla wersję programu lsmod i kończy działanie.
 

ZOBACZ TAKŻE

insmod(8), modprobe(8), depmod(8), rmmod(8), ksyms(8)  

HISTORIA

Wsparcie dla modułów zostało zapoczątkowane przez Anonima
Pierwsza wersja linuksowa przygotowana przez Basa Laarhovena <bas@vimec.nl>
Wersja 0.99.14 przygotowana przez Jona Tombsa <jon@gtex02.us.es>
Rozbudowana przez Bjorna Ekwalla <bj0rn@blox.se>
Aktualizowana do 2.1.17 przez Richarda Hendersona <rth@tamu.edu>
Aktualizowana przez Bjorna Ekwalla <bj0rn@blox.se> w marcu 1999


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
OPCJE
ZOBACZ TAKŻE
HISTORIA

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:40:13 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - ja