> Linux Reviews > man >

ls

, dir, vdir listează conținutul unui director


 1. ls.1.man


1. ls.1.man

Manpage of LS

LS

Section: User Commands (1)
Updated: 1998-11
Index Return to Main Contents
 

NUME

ls, dir, vdir - listează conținutul unui director  

REZUMAT

ls [opțiuni] [fișier...]
dir [fișier...]
vdir [fișier...]

Opțiuni POSIX: [-CFRacdilqrtu1] [--]

Opțiuni GNU (forma cea mai scurtă): [-1abcdfghiklmnopqrstuvwxABCDFGHLNQRSUX] [-w coloane] [-T coloane] [-I pattern] [--full-time] [--show-control-chars] [--block-size=dim] [--format={long,verbose,commas,across,vertical,single-column}] [--sort={none,time,size,extension}] [--time={atime,access,use,ctime,status}] [--color[={none,auto,always}]] [--help] [--version] [--]  

DESCRIERE

Programul ls listează mai întâi argumentele fișier ce nu sunt directoare, apoi pentru fiecare argument care e director toate fișierele listabile conținute în acel director. Dacă nu este prezent nici un argument ce nu este o opțiune, este presupus un argument implicit, `.' (directorul curent). Opțiunea -d face ca directoarele să fie tratate ca argumente non-directoare. Un fișier este listabil fie dacă numele său nu începe cu `.', sau este specificată opțiunea -a.

Fiecare dintre listele de fișiere (care sunt non-directoare, și pentru fiecare director lista de fișiere din interiorul acestuia) este sortată separat în conformitate cu secvența de colatare a localei curente. Când este specificată opțiunea -l, fiecare listă este precedată de o linie ce rezumă dimensiunea totală a tuturor fișierelor din listă, măsurată în jumătăți de kiloocteți (512 O).

Ieșirea este la stdout (ieșirea standard), câte un articol pe linie, în afară de cazul în care a fost cerută ieșirea pe multiple coloane folosind opțiunea -C. Totuși, pentru ieșirea la un terminal, aceasta nu este definită indiferent dacă ieșirea va fi pe o coloană sau pe mai multe coloane. Opțiunile -1 și -C pot fi folosite pentru a forța ieșirea pe o coloană sau pe mai multe coloane, respectiv.  

OPȚIUNI POSIX

-C
Listează fișierele în coloane, sortate vertical.
-F
Adaugă sufixul `/' pentru fiecare director, `|' pentru fiecare FIFO și `*' pentru fiecare nume de executabil.
-R
Listează recursiv subdirectoarele întâlnite.
-a
Include în listă fișierele a căror nume începe cu `.' .
-c
Folosește timpul de schimbare a stării (status change time) în loc de timpul de modificare pentru sortare (cu -t) sau listare (cu -l).
-d
Listează numele directoarelor ca orice fișier, în loc de a lista conținutul acestora.
-i
Precedă ieșirea pentru fișier cu numărul serial al fișierului (numărul inode-ului).
-l
Scrie (folosind formatul pe o coloană) modul fișierului, numărul de legături către fișier, numele proprietarului, numele grupului, dimensiunea fișierului (în octeți), amprentei de timp (timestamp) și numele fișierului.

Tipurile fișierului sunt precum urmează: - pentru un fișier normal, d pentru un director, b pentru un dipozitiv bloc special, c pentru un dipozitiv caracter special, l pentru o legătură simbolică, p pentru un fifo, s pentru un socket.

Implicit, amprenta de timp afișată arată care este timpul ultimei modificări; opțiunile -c și -u selectează alte două amprente de timp. Pentru fișiere dispozitiv speciale câmpul de dimensiune este de obicei înlocuit de numerele dispozitiv major și minor.

-q
Afișează caracterele non-tipăribile într-un nume de fișier ca semne de întrebare (Aceasta poate fi cazul implicit pentru ieșirea la un terminal.)
-r
Inversează ordinea sortării.
-t
Sortează în funcție de amprenta de timp afișată.
-u
Folosește timpul ultimului acces în loc de timpul de modificare pentru sortare (cu -t) sau listare (cu -l).
-1
Pentru ieșirea pe o coloană.
--
Termină lista de opțiuni.
 

DETALII GNU

Dacă ieșirea standard este un terminal, ieșirea este în coloane (sortate vertical).

dir (de asemenea instalat ca d) este echivalent cu `ls -C -b'; adică, fișierele sunt implicit listate în coloane, sortate vertical. vdir (de asemenea instalat ca v) este echivalent cu `ls -l -b'; adică, fișierele sunt implicit listate în formatul lung.  

OPȚIUNI GNU

-1, --format=single-column
Listează un fișier pe linie. Acesta este comportamentul implicit când ieșirea standard nu este un terminal.
-a, --all
Listează toate fișierele din directoare, inclusiv toate fișierele care încep cu `.'.
-b, --escape, --quoting-style=escape
Pune ghilimele pentru caracterele în numele de fișiere folosind secvențe backslash alfabetice și octale cum sunt cele folosite în C. Această opțiune este aceeași cu -Q cu excepția că numele de fișiere nu sunt încadrate de ghilimele duble.
-c, --time=ctime, --time=status
Sortează conținutul directorului conform cu timpul de schimbare a stării fișierelor (valoarea lui `ctime' din inode). Dacă este folosit formatul de listare lung (-l) afișează timpul de schimbare al stării în loc de timpul de modificare.
-d, --directory
Listează numele directoarelor ca și celelalte fișiere, în loc să listeze conținutul lor.
-f
Nu sorta conținutul directoarelor; listează-le în ordinea în care se află pe disc. De asemenea activează -a și -U și deactivează -l, --color, -s și -t , dacă acestea au fost specificate înainte de -f.
-g
Ignorat; pentru compatibilitate cu Unix.
-h, --human-readable
Adaugă o literă pentru dimensiune, cum ar fi M pentru megaocteți binari (`mebibytes'), la fiecare dimensiune. (Nou în fileutils-4.0.)
-i, --inode
Afișează numărul inode-ului (de asemenea numit numărul serial al fișierului și numărul index) pentru fiecare fișier la stânga numelui fișierului. (Acest număr identifică în mod unic fiecare fișier în cadrul unui sistem de fișiere)
-k, --kilobytes
Dacă sunt afișate dimensiunile fișierelor, afișează-le în kiloocteți.
-l, --format=long, --format=verbose
În plus de numele fiecărui fișier, afișează tipul fișierului, permisiunile, numărul de legături hard, numele proprietarului, numele grupului, dimensiunea în octeți și amprenta de timp (timpul de modificare, în afară de cazul în care sunt selectate alte timpuri). Pentru fișierele cu un timp care este mai vechi de 6 luni sau mai mult de 1 oră în viitor, amprenta de timp conține anul în locul timpului (oră și minute).

Pentru fiecare director care este listat, prefațează fișierele cu o linie `total blocuri', unde blocuri este spațiul de disc total folosit de toate" fișierelor în acel director. Implicit, sunt folosite blocuri de 1024-octeți; dacă este setată variabila de mediu POSIXLY_CORRECT , sunt folosite blocuri de 512-octeți (în afară de cazul în care este dată opțiunea -k ). blocuri -le calculate numără fiecare legătură hard separat; aceasta este argumentabil o deficiență.

Permisiunile listate sunt similare cu specificațiile pentru modul simbolic dar ls combină mai mulți biți în al treilea caracter al fiecărui set de permisiuni

s
Dacă sunt setați biții setuid și setgid și bitul executabil corespunzător.
S
Dacă bitul setuid sau setgid este setat, dar bitul executabil corespunzător nu este setat.
t
Dacă bitul `lipicios' și celălalt bit executabil sunt amândouă setate.
T
Dacă bitul `lipicios' este setat, dar celălalt bit executabil nu este setat.
x
Dacă bitul executabil este setat și nici una din condițiile de deasupra nu este îndeplinită.
-
În caz contrar.
-m, --format=commas
Listează fișierele orizontal, cu câte fișiere intră pe fiecare linie, fiecare separată de o virgulă și un spațiu.
-n, --numeric-uid-gid
Listează UID-ul și GID-ul numeric în loc de nume.
-o
Crează lista directoarelor în format lung, dar nu afișa informații despre grup. Este echivalent cu folosirea opțiunii --format=long --no-group. Această opțiune este furnizată pentru compatibilitate cu alte versiuni de ls.
-p, --file-type, --indicator-style=file-type
Adaugă un caracter fiecărui nume indicând tipul fișierului. Acesta este ca -F cu excepția că executabilele nu sunt marcate. (De fapt fileutils-4.0 tratează opțiunea --file-type ca și --classify.)
-q, --hide-control-chars
Afișează semne de întrebare în loc de caractere non-grafice în numele fișierelor. Aceste este comportamentul implicit. .TP -r, --reverse Sortează conținutul directoarelor în ordine inversă.
-s, --size
Afișează dimensiunea fiecărui fișier în blocuri de 1024-octeți la stânga numelui fișierului. Dacă este setată variabila de mediu POSIXLY_CORRECT , sunt folosite în schimb blocuri de 512-octeți, în afară de cazul în care este dată opțiunea -k
-t, --sort=time
Sortează după timpul de modificare (`mtime'-ul în inode) în loc de ordinea alfabetică, cu fișierele cele mai noi listate primele.
-u, --time=atime, --time=access, --time=use
Sortează conținutul directoarelor în funcție de timpul ultimului access în loc de timpul de modificare (`atime'-ul în inode). Dacă este folosit formatul de listare lung, afișează timpul ultimului acces în loc de timpul de modificare.
-v
Sortează conținutul directoarelor în funcție de versiunea fișierelor. Aceasta consideră faptul că numele de fișiere includ frecvent indici sau numere de versiune. Standardul funcțiilor de sortare nu produce de obicei ordinea așteptată de utilizatori pentru că aceste comparații sunt în baza comparării caracter cu caracter. Sortarea după versiune adresează această problemă și sunt utile în special când sunt navigate directoare care conțin multe fișiere cu numere de indici/versiuni în numele lor. De exemplu,

   > ls -1      > ls -1v
   foo.zml-1.gz    foo.zml-1.gz
   foo.zml-100.gz   foo.zml-12.gz
   foo.zml-12.gz   foo.zml-25.gz
   foo.zml-25.gz   foo.zml-100.gz

Observați că părțile numerice ce încep cu zero sunt considerate ca fracționale:

   > ls -1      > ls -1v
   abc-1.007.tgz   abc-1.007.tgz
   abc-1.012b.tgz   abc-1.01a.tgz
   abc-1.01a.tgz   abc-1.012b.tgz

(Nou în fileutils-4.0.)

-w, --width coloane
Consideră că ecranul are coloane coloane. Valoarea implicită este luată de la driver-ul de terminal, dacă este posibil; în caz contrar este folosită variabila de mediu COLUMNS dacă aceasta este setată; în caz contrar valoarea implicită este 80.
-x, --format=across, --format=horizontal
Listează fișierele în coloane, sortate orizontal.
-A, --almost-all
Listează toate fișierele din directoare, cu excepția lui `.' și `..'.
-B, --ignore-backups
Nu lista fișierele care se termină cu `~', în afară de cazul în care acestea sunt date în linia de comandă.
-C, --format=vertical
Listează fișierele în coloane, sortate vertical. Acesta este comportamentul implicit dacă ieșirea standard este un terminal. Acest este întotdeauna comportamentul implicit pentru dir și d.
-D, --dired
Cu formatul de listare lung (-l) , afișează o linie adițională după ieșirea principală:
//DIRED// BEG1 END1 BEG2 END2 ...

Numerele BEGn și ENDn sunt întregi fără semn care înregistrează poziția în octeți a începutului și sfârșitului fiecărui nume de fișier din ieșire. Aceasta ușurează Emacs-ului găsirea numelor, chiar dacă acestea conțin caractere neobișnuite cum ar fi caracterele spațiu sau linie-nouă, fără a mai realiza o căutare costisitoare.

Dacă directoarele sunt listate recursiv (-R), generează o linie similară după fiecare subdirector:
//SUBDIRED// BEG1 END1 ...

-F, --classify, --indicator-style=classify
Adaugă un caracter la fiecare nume de fișier indicând tipul fișierului. Pentru fișierele normale care sunt executabile, adaugă un `*'. Indicatorii de tip de fișiere sunt `/' pentru directoare, `@' pentru legături simbolice, `|' pentru FIFO-uri, `=' pentru socket-uri și nimic pentru fișiere normale.
-G, --no-group
Nu afișa informații despre grup într-o listare cu format lung a directoarelor.
-H, --si
Fă același lucru ca pentru -h, dar folosește unitățile oficiale SI (cu puteri de 1000 în loc de 1024, astfel ca M să reprezinte 1000000 în loc de 1048576). (Nou în fileutils-4.0.)
-I, --ignore=pattern
Nu lista fișierele a căror nume se potrivesc cu pattern-ul de shell pattern (nu o expresie regulară), în afară de cazul în care sunt date în linia de comandă. Ca și pentru un shell, un `.' la începutul numelui unui fișier nu se potrivește cu un wildcard la începutul pattern -ului. Pentru root-kit-uri simpliste: adaugați LS_OPTIONS="$LS_OPTIONS -I mystuff" în /etc/profile sau alte fișiere similare, pentru a ascunde directoarele d-voastră.
-L, --dereference
Listează informații despre fișiere corespunzătoare referințelor legăturilor simbolice în loc de informații despre legăturile în sine.
-N, --literal
Nu pune numele fișierelor între ghilimele.
-Q, --quote-name, --quoting-style=c
Include numele fișierelor în ghilimele duble și pune în ghilimele caracterele non-grafice ca și în C.
-R, --recursive
Listează recursiv conținutul tuturor directoarelor.
-S, --sort=size
Sortează conținutul directoarelor după dimensiunea fișierelor în loc de ordinea alfabetică, începând cu cel mai larg fișier.
-T, --tabsize coloane
Consideră că fiecare caracter tab are coloane coloane. În mod implicit este 8 și poate fi specificat diferit folosind variabila de mediu TABSIZE când POSIXLY_CORRECT nu este setată. ls folosește caractere tab-uri când este posibil în ieșire, pentru eficiență. Dacă coloane este zero, nu folosi deloc tab-uri.
-U, --sort=none
Nu sorta conținutul directoarelor; listează-le în ordinea în care acestea sunt conținute pe disc. (Diferența dintre -U și -f este că primul nu deactivează sau activează alte opțiuni.) Această opțiune este folositoare mai ales când sunt listate directoare foarte largi, deoarece listarea este considerabil mai rapidă dacă nu se realizează și o sortare.
-X, --sort=extension
Sortează conținutul directorului alfabetic după extensia fișierelor (caracterele după ultimul `.'); fișierele fără extensie sunt sortate primele.
--block-size=dim
Afișează dimensiunile în blocuri de dim octeți. (Nou în fileutils-4.0.)
--color[=când]
Specifică dacă să fie folosite culori pentru tipurile de fișiere. Culorile sunt specificate folosind variabila de mediu LS_COLORS. Pentru informații despre cum să setați această variabilă, vedeți dircolors(1). când poate fi omis, sau poate fi unul din:
none
Nu folosi nici o culoare. Aceasta este comportamentul implicit.
auto
Folosește culori numai dacă ieșirea standard este un terminal.
always
Folosește întotdeauna culori. Specificând --color și nici un când este echivalent cu --color=always.
--full-time
Listează timpul în întregime, în loc de heuristicile de abreviere standard. Formatul este același ca și cel implicit pentru date(1); nu este posibil să-l schimbați, dar puteți extrage șirul ce specifică data cu cut(1) și apoi pasa rezultatul cu `date -d'.

Acesta este cel mai folositor pentru că ieșirea pentru timp include secundele. (Sistemul de fișiere Unix păstrează amprenta de timp a fișierelor numai până la cea mai apropiată secundă, astfel că această opțiune arată toată informația care există.) De exemplu, aceasta poate ajuta când aveți un Makefile care nu regenerează fișierele corespunzător.

--quoting-style=cuvânt
Folosește stilul cuvânt pentru a pune în ghilimele numele afișate. cuvânt trebuie să fie una dintre următoarele:
literal
Afișează numele așa cum sunt. Aceasta este comportarea implicită a lui ls.
shell
Pune ghilimele pentru shell dacă acestea conțin meta-caractere shell sau ar cauza ieșire ambiguă.
shell-always
Pune ghilimele pentru shell, chiar dacă acestea n-ar avea nevoie de ghilimele în mod normal.
c
Pune ghilimele ca pentru un string în limbajul C; acesta are același efect ca și opțiunea -Q .
escape
Pune ghilimele ca și pentru opțiunea c cu excepția că sunt omise caracterele ghilimele duble de încadrare; acesta are același efect ca și opțiunea -b .

O valoare implicită pentru această opțiune poate fi specificată de variabila de mediu QUOTING_STYLE. Vedeți MEDIU (ENVIRONMENT) mai jos.

--show-control-chars
Afișează caracterele non-grafice așa cum sunt acestea în numele fișierelor. Aceasta este comportarea implicită în afară de cazul în care ieșirea este un terminal și programul este ls.
 

OPȚIUNI STANDARD GNU

--help
Afișează un mesaj despre modul de folosire la ieșirea standard și termină cu succes.
--version
Afișează informații despre versiune la ieșirea standard, apoi termină cu succes.
--
Termină lista de opțiuni.
 

MEDIU (ENVIRONMENT)

Variabila POSIXLY_CORRECT determină alegerea unităților. Dacă aceasta nu este setată, atunci variabila TABSIZE determină numărul de caractere pentru fiecare caracter tab. Variabila COLUMNS (când aceasta conține reprezentarea unui întreg zecimal) determină lățimea coloanei de ieșire (pentru folosire cu opțiunea -C). Numele de fișiere nu trebuie truncate pentru a încape într-o ieșire pe multiple coloane.

Variabilele LANG, LC_ALL, LC_COLLATE, LC_CTYPE, LC_MESSAGES și LC_TIME au înțelesul uzual. Variabila TZ furnizează zona de timp folosită pentru șirurile de timp scrise de ls. Variabila LS_COLORS este folosită pentru a specifica culorile folosite. Variabila LS_OPTIONS furnizează opțiunile implicite.

Variabila QUOTING_STYLE este folosită pentru a specifica valoarea implicită pentru opțiunea --quoting-style . Aceasta are în mod implicit valoarea literal, deși autorii au avertizat că aceasta s-ar putea schimba ca shell într-una dintre versiunile viitoare ale lui ls.  

BUG-URI

Pe sistemele BSD, opțiunea -s raportează dimensiuni care sunt jumătate din valorile corecte pentru fișierele care sunt montate prin NFS de pe sisteme HP-UX. Pe sistemele HP-UX, ls raportează valori duble față de valorile corecte pentru fișierele care sunt montate prin NFS de pe sistemele BSD. Aceasta se datorează unei erori în HP-UX; aceasta afectează și programul ls de pe HP-UX.  

CONFORM CU

POSIX 1003.2  

VEDEȚI ȘI

dircolors(1)  

NOTE

Această pagină descrie ls așa cum este găsit în pachetul fileutils-4.0; alte versiuni pot fi ușor diferite. Trimiteți corecții și adăugiri la aeb@cwi.nl. Raportați bug-uri în program la fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu.
Pagina a fost tradusă pentru RoLix.org de man_la_rolix_punct_org.


 

Index

NUME
REZUMAT
DESCRIERE
OPȚIUNI POSIX
DETALII GNU
OPȚIUNI GNU
OPȚIUNI STANDARD GNU
MEDIU (ENVIRONMENT)
BUG-URI
CONFORM CU
VEDEȚI ȘI
NOTE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:40:53 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - cs - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - nl - pl - SVENSKA