> Linux Reviews > man >

ls

, dir, vdir geef directorie inhoud weer


  1. ls.1.man


1. ls.1.man

Manpage of LS

LS

Section: FSF (1)
Updated: May 2000
Index Return to Main Contents
 

NAAM

ls, dir, vdir - geef directorie inhoud weer  

OVERZICHT

ls [OPTIE]... [BESTAND]...
dir [OPTIE]... [BESTAND]...
vdir [OPTIE]... [BESTAND]...

POSIX opties: [-CFRacdilqrtu1] [--]

GNU opties (kortste vorm): [-1abcdfghiklmnopqrstuvwxABCDFGHLNQRSUX] [-w KOLOMMEN] [-T KOLOMMEN] [-I PATROON] [--full-time] [--show-control-chars] [--block-size=GROOTTE] [--format=[long|verbose|commas|across|vertical|single-column]] [--sort=[none|time|size|extension]] [--time=[atime|access|use|ctime|status]] [--color[=[none|auto|always]]] [--help] [--version] [--]  

BESCHRIJVING

Het ls programma geeft bestands-status-informatie over de bestanden die als argumenten aan het programma worden gegeven. Directories en hun inhoud worden als laatste gegeven, ook als de directorie-argumenten eerder op de opdrachtregel staan. Opties en bestand-argumenten kunnen gemengd worden.

Voor directories geeft ls standaard de inhoud van de directorie, maar niet recursief en bestanden beginnend met `.' weglatend. Voor andere niet-optie argumenten geeft ls standaard alleen de bestandnaam. Als alleen optie argumenten worden gespecificeerd, geeft ls de inhoud van de huidige directorie.

Standaard wordt de inhoud alphabetisch geordend. Als de uitvoer naar een terminal gaat is de uitvoer in kolommen (verticaal gesorteerd) en worden controle-karakters uitgevoerd als vraagtekens; anders wordt de uitvoer ÚÚn per regel gegeven, en controle-karakters worden als zichzelf uitgevoerd.

dir (soms ook ge´nstalleerd als d ) is een verkorte ls; het is equivalent met ls -C -b ; dat wil zeggen, bestanden worden weergegeven in verticaal gesorteerde kolommen, en speciale tekens worden gerepresenteerd door escape codes.

vdir (soms ook ge´nstalleerd als v ) is een verbose ls; het is equivalent met ls -l -b ; dat wil zeggen, bestanden worden weergegeven in lang formaat en speciale tekens worden gerepresenteerd door escape codes.

Omdat `ls' zo'n fundamenteel programma, is heeft het door de jaren heen vele opties verzameld. Deze worden onder beschreven; binnen elk deel worden de opties alphabetisch gegeven (verschil hoofd/kleine-letters negerend). Het onderscheid in delen is niet absoluut, omdat sommige opties meer dan ÚÚn aspect van `ls''s uitvoering be´nvloeden.  

Welke bestanden

Deze opties bepalen over welke bestanden `ls' informatie geeft. Standaard worden alle bestanden, en de inhoud van alle directories op de opdrachtregel getoond.
-a, --all
{--alles} Geef alle bestanden in directories, ook ingangen startend met `.'
-A, --almost-all
{--bijna-alles} Geef alle bestanden in directories, behalve `.' en `..'
-B, --ignore-backups
{--negeer-backups} Geef geen bestanden die eindigen op `~', tenzij ze op de opdrachtregel worden gegeven.
-d, --directory
{--directorie} Geef alleen de namen van directories zoals bij andere soorten bestanden, in plaats van het geven van hun inhoud.
-I PATROON, --ignore=PATROON
{--negeer=} Geef geen bestanden wiens naam het shellpatroon PATROON past (dit is niet een reguliere expressie), tenzij ze gegeven worden op de opdrachtregel. Zoals in de shell komt een `.' als eerste in een bestandnaam niet overeen met een wildcard {nl: joker} aan het begin van het patroon. Soms is het nuttig deze optie meerdere keren te geven, bijvoorbeeld:

$ ls --ignore='.??*' --ignore='.[^.]' --ignore='#*'

De eerste optie negeert namen met een lengte van drie of meer die starten met een `.', het tweede argument negeert alle twee-karakter namen startend met `.', behalve `..', en het derde argument negeert namen die starten met #.

-L, --dereference
{--verwijzing} Geef in een uitgebreide opgave, informatie (dat is, tijden en toestemmingen) over waar symbolische koppelingen naar verwijzen, in plaats van over de symbolische koppelingen zelf.
-R, --recursive
{--herhaaldelijk} Geef de inhoud van directories recursief.
 

Welke informatie

Deze opties be´nvloeden de informatie die `ls' geeft. Standaard worden alleen bestandnamen gegeven.
-D, --dired
{--gedirt} Geef in de uitgebreide opgave (`-l') vorm een extra regel na de hoofd uitvoer.

//DIRED// BEG1 EIND1 BEG2 EIND2 ...

De BEGN en EINDN zijn unsigned integers {nl: hele positieve getallen} die de byte positie van elk begin en eind van alle bestandnamen in de uitvoer bevatten. Dit maakt het makkelijk voor Emacs om de bestandnamen te vinden zonder fantasievolle zoekmethoden, ook als ze vreemde karakters zoals spaties of nieuweregels bevatten.

Als directories recursief worden gegeven (`-R') voer dan een soortgelijke regel uit na elke subdirectorie:
//SUBDIRED// FORMAT BEG1 EIND1 ...

Geef uiteindelijk een regel in de vorm:
//DIRED-OPTIONS// --quoting-style=WOORD
Waar WOORD de quoting stijl is (zie "Opmaken bestandnamen", onder).

-G, --no-group
{--geen-groep} Voorkom afdrukken van groep informatie in de uitgebreide opgave. (Dit is standaard op sommige niet-GNU versies van `ls', dus voor overdraagbaarheid hebben we in deze optie voorzien.)
-h, --human-readable
{--menselijk-leesbaar} Voeg een grootheid-letter toe, zoals `M' voor megabytes, voor elke grootte. Eenheden van 1024 worden gebruikt, niet 1000; `M' staat voor 1.048.567 bytes. Gebruik de `-H' of de `--si' optie als eenheden van 1000 gewenst zijn.
-H, --si
Voeg een grootheid-letter toe, zoals `M' voor megabytes, voor elke grootte. (SI is het internationale systeem voor eenheden, die deze letters als voorvoegsels definieert). Eenheden van 1000 worden gebruikt, niet 1024; `M' staat voor 1.000.000 bytes. Gebruik de `-h' of `--human-readable' optie als eenheden van 1024 gewenst zijn.
-i, --inode
{--inode} Druk het inode-nummer af (ook wel het bestand serie-nummer genoemd, of -index nummer), van elk bestand, links van de bestandnaam (dit is een uniek identificatienummer voor elk bestand op een bepaald bestandsysteem).
-l, --format=long, --format=verbose
{--vorm={lang, praatgraag}} Druk in aanvulling op de naam van elk bestand: de bestandsoort, toestemmingen, aantal harde koppelingen, naam van de eigenaar, groep naam, grootte in bytes, en tijdstempel (standaard, de aanpassingstijd) af. Voor bestanden met een meer dan een half jaar oude tijd, of een tijd van meer dan een uur in de toekomst, bevat de tijdstempel het jaar, in plaats van de tijd op de dag.

Voor elke directorie wordt het aantal blokken dat door de bestanden in die directorie wordt ingenomen op harde schijf gegeven vˇˇr de bestanden zelf, in een regel met de vorm `totaal BLOKKEN'. De standaard blokgrootte is momenteel 1024 bytes, maar dat kan opzij gezet worden (zie optie --block-size, onder). Het berekende BLOK aantal telt elke harde koppeling apart, maar er zijn argumenten te verzinnen waarom dit geen goede eigenschap is.

De gegeven toestemmingen lijken op de symbolische mode specificatie, maar `ls' combineert meerdere bits in het derde karakter in elke set permissies als volgt:

`s'
Als het `setuid' of `setgid' bit en de bijbehorende uitvoerbaarheid beiden zijn gezet.
`S'
Als het `setuid' of `setgid' bit is gezet, maar de bijbehorende uitvoerbaarheid is niet gezet.
`t'
Als het sticky {nl: plakkerige} bit en het "andere" uitvoerbare bit beide zijn gezet.
`T'
Als het sticky bit is gezet, maar het "andere" uitvoerbare bit niet is gezet.
`x'
Als het uitvoerbaar bit is gezet, en niets van het bovenstaande opgaat.
`-'
Anders.

Volgend op de toestemmings-bits is een enkel karakter dat aangeeft of er een alternatieve toegangsmethode opgaat voor het bestand. Wanneer dat karakter een spatie is, is er geen alternatieve toegangsmethode. Wanneer het een afdrukbaar karakter is (dat is, `+'), dan is er zo'n methode.

-o
Produceer uitgebreide vorm directorie opgave, maar geef geen groep informatie. Dit is gelijk aan `--format=long' met `--no-group'. In deze optie werd voorzien voor gelijkvormigheid met andere versies van `ls'.
-s, --size
{--grootte} Druk de ruimte die elk bestand toegewezen is op de harde schijf links van de bestandnaam af. Dit is de schijfruimte verbruikt door het bestand, wat gewoonlijk een beetje meer is dan de grootte van het bestand, maar het kan minder zijn als het bestand gaten heeft.

Normaal wordt de schijf-toewijzing afgedrukt in eenheden van 1024 bytes, maar dat kan opzij gezet worden (zie --block-size).

Voor bestanden die met NFS zijn gemount vanaf een HP-UX systeem, naar een BSD systeem, rapporteert deze optie groottes die de helft van de correcte waardes zijn. Op HP-UX systemen rapporteert het groottes die tweemaal groter zijn dan de correcte waardes voor bestanden die met NFS zijn gemount vanaf BSD systemen. Dit komt door een fout in HP-UX; het be´nvloedt het HP-UX `ls' programma ook.

 

Uitvoer sorteren

Deze opties veranderen de volgorde waarin `ls' de informatie sorteert die het uitvoert. Standaard wordt gesorteerd op karakter code (dat is, ASCII volgorde).
-c, --time=ctime, --time=status, --time=use
{--tijd={verander tijd, status, gebruik}} Als de uitgebreide opgave wordt gebruikt (dat is, `-l', `-o', druk de tijd af waarop de status veranderde (`ctime' in de inode), in plaats van de modificatie tijd. Wanneer de uitgebreide vorm niet wordt gebruikt, of expliciet op tijd wordt gesorteerd (`--sort=time' of `-t'), sorteer op status veranderingstijd.
-f
Hoofdzakelijk zoals `-U': niet sorteren; geef de bestanden in de volgorde waarin ze zijn opgeslagen in de directorie. Maar ook: zet `-a' aan (geef alle bestanden), en zet `-l', `--color', en `-s' uit (als ze vˇˇr `-f' werden opgegeven).
-r, --reverse
{--omkeren} Keer de volgorde van sorteren om, wat de sorteermethode ook is: geef bestanden in omgekeerde alfabetische volgorde, jongste eerst, kleinste eerst, of wat dan ook.
-S, --sort=size
Sorteer op bestand grootte, grootste eerst.
-t, --sort=time
{--sorteer=tijd} Sorteer op modificatie-tijd, (de `mtime' in de inode), nieuwste eerst.
-u, --time=atime, --time=access
Als een uitgebreide opgavevorm (dat is, `--format=long') wordt gebruikt, druk de laatste toegangstijd (de `atime' in de inode) af. Sorteer volgens toegangstijd wanneer expliciet gesorteerd wordt op tijd (`--sort=time' of `-t'), of bij het niet gebruiken van een uitgebreide opgavevorm.
-U, --sort=none
{--sorteer=niet} Sorteer niet; geef de bestanden in de volgorde waarin ze in de directorie staan (doe geen van de ongerelateerde zaken die `-f' doet). Dit is vooral handig voor de uitvoer van hele grote directories, omdat niet sorteren merkbaar sneller kan zijn.
-v, --sort=version
{--sorteer=versie} Sorteer op versie naam en nummer, laagste eerst. Het gedraagt zich als een standaard sorteer, behalve dat elke rij decimale cijfers numeriek wordt behandeld zoals in index/versie nummer (zie voor meer details "Versie sorteer details" onder).
-X, --sort=extension
{--sorteer=extensie} Sorteer de inhoud van een directorie op extensie (karakters na de laatste `.'); bestanden zonder extensie worden eerst gegeven
 

Versie sorteer details

Het versie-sorteren houdt rekening met het feit dat bestandnamen vaak indexen en/of versienummers bevatten. Standaard sorteren produceert vaak niet het soort volgorde dat mensen verwachten, omdat vergelijkingen karakter voor karakter worden gedaan. De versie-sorteer lost dat probleem op, en is vooral nuttig voor het surfen door directories die veel bestanden met indexen en/of versienummers bevatten.


   % ls -1             % ls -1v

   foo-zml-1.gz        foo-zml-1.gz

   foo-zml-100.gz      foo-zml-2.gz

   foo-zml-12.gz       foo-zml-6.gz

   foo-zml-13.gz       foo-zml-12.gz

   foo-zml-2.gz        foo-zml-13.gz

   foo-zml-25.gz       foo-zml-25.gz

   foo-zml-6.gz        foo-zml-100.gz

Merk ook op dat numerieke delen met voorlopende nullen als fracties worden opgevat:


   % ls -1             % ls -1v

   abc-1.007.tgz       abc-1.007.tgz

   abc-1.012b.tgz      abc-1.01a.tgz

   abc-1.01a.tgz       abc-1.012b.tgz

 

Algemeen uitvoer opmaken

Deze opties be´nvloeden de verschijning van de algemene uitvoer.
-1, --format=single-column
{--vorm=enkele-kolom} Geef ÚÚn bestand per regel. Dit is de standaard voor `ls' wanneer de standaarduitvoer geen terminal is.
-C, --format=vertical
{--vorm=verticaal} Geef bestanden in kolommen, verticaal gesorteerd. Dit is de standaard voor `ls' wanneer de standaarduitvoer geen terminal is. Dit is altijd de standaard voor de `dir' en `d' programma's. GNU `ls' gebruikt variabele breedte kolommen om zoveel mogelijk bestanden in zo weinig mogelijk regels te laten zien.
--color[=WANNEER]
{--kleur[=]} Bepaal of kleur gebruikt wordt om bestandsoorten te onderscheiden. WANNEER Kan weggelaten worden of, ÚÚn van de volgende zijn:
never
{nooit} gebruik nooit kleur
always
{altijd} gebruik altijd kleur
auto
{automatisch} gebruik alleen kleur als de standaarduitvoer een terminal is

Opgeven van `--color' zonder WANNEER is gelijk aan `--color=always'.
-F, --classify, --indicator-style=classify
{--classificeer} {--aanmerken-stijl=classificeren} Voeg een karakter toe (een van */=@|) aan elk bestand dat zijn soort aangeeft. Geef reguliere bestanden die uitvoerbaar zijn een `*'. De bestandsoort-tekens zijn: `/' voor directories, `@' voor symbolische koppelingen, `|' voor FIFO's, `=' voor sockets, en niets voor reguliere bestanden.
--full-time
{--hele-tijd} Geef volledige datum en tijd in plaats van de standaard afkortingslogica. De vorm is gelijk aan de standaarduitvoer van `date'; het is niet mogelijk om dit te veranderen, maar u kunt de datum string eruitknippen met `cut' en het resultaat aan `date -d' geven.

Dit is heel bruikbaar omdat de tijdstempel de seconden bevat. (Unix bestandsystemen bewaren bestand-tijdstempels alleen tot de dichtstbijzijnde seconde, dus deze optie geeft alle informatie die er is). Dit kan bijvoorbeeld helpen als je een Makefile hebt dat bestanden niet correct genereert.

--indicator-style=WOORD
{--aanmerken-stijl=} Voeg karakter merktekens toe in de stijl van WOORD aan ingang namen, als volgt:
none
Voeg geen karakter merktekens toe; dit is de standaard
file-type
Voeg `/' toe voor directories, `@' voor symbolische koppelingen, `|' voor FIFO's, `=' voor sockets, en niets voor reguliere bestanden. Dit is gelijk aan de `-p' en `--file-type' opties.
classify
Voeg een `*' karakter toe aan uitvoerbare bestanden, gedraagt zich verder als `file-type'. Dit is gelijk aan de `-F' en `--classify' opties.
--block-size=GROOTTE
{--blok-grootte=} Gebruik GROOTTE-byte blokken. GROOTTE mag ook "human-readable", gelijk aan de optie `--human-readable'; of "si", gelijk aan de optie `--si' en `-H', zijn.
-k, --kilobytes
{--kilobytes} Gelijk aan --block-size=1024
-m, --format=commas
{--vorm=komma's} Geef bestanden horizontaal, zoveel als maar op een regel passen, gescheiden door `, ', (een komma en een spatie).
-n, --numeric-uid-gid
{--numerieke-uid-gid} Geef numerieke UIDs en GIDs in plaats van namen
-p, --file-type, --indicator-style=file-type
{--bestand-soort} {--aanmerken-stijl=bestand-soort} Voeg een karakter aan elk bestand toe dat zijn bestandsoort aangeeft. Dit is gelijk aan `-F', behalve dat uitvoerbaren niet worden gemerkt.
-x, --format=across, --format=horizontal
{--vorm=dwarsover} {--vorm=horizontaal} Geef bestanden in kolommen, horizontaal gesorteerd.
-T KOLOMMEN, --tabsize=KOLOMMEN
{--tabgrootte=} Neem elke tabulatiestop KOLOMMEN kolommen breed. De standaard is 8. `ls' Gebruikt tabulaties in de uitvoer waar mogelijk voor efficiŰntie. Als KOLOMMEN nul is gebruikt `ls' geen tabulaties maar spaties.
-w, --width=KOLOMMEN
{--breedte=} Neem de schermbreedte KOLOMMEN kolommen. De standaard wordt van de terminal instellingen betrokken als mogelijk; anders wordt de omgevingsvariabele `COLUMNS' gebruikt als die is gezet; anders is de standaard 80.
 

Opmaken bestandnamen

Deze opties veranderen hoe bestandnamen zelf afgedrukt worden.
-b, --escape, --quoting-style=escape
{--escape} {--citeerstijl=escape} Citeer niet-grafische karakters in bestandnamen met alphabetische en octale backslash codes af, zoals in C {programmeertaal C}.
-N, --literal
{--letterlijk} Druk rauwe ingang namen (behandel o.a. controle karakters niet speciaal) af, citeer niet.
-q, --hide-control-chars
{--verstop-controle-karakters} Druk vraagtekens af in plaats van niet-grafische karakters in bestandnamen. Dit is de standaard als de uitvoer een terminal is en het programma `ls' is.
-Q, --quote-name, --quoting-style=c
{--citeer-namen} {--citeerstijl=c} Vervat bestandnamen in dubbele aanhalingstekens, en citeer niet-grafische karakters zoals in C.
--quoting-style=WOORD
{--citeerstijl=} gebruik citeerstijl WOORD om uitvoer namen te citeren. Het WOORD moet ÚÚn van de volgende zijn:
literal
{letterlijk} Geef namen zoals ze zijn.
shell
{shell} Citeer namen voor de shell als ze shell metakarakters bevatten, of dubbelzinnige uitvoer zouden produceren.
shell-always
{shell-altijd} Citeer namen voor de shell, ook als ze normaal geen aanhalingstekens nodig hebben.
c
{c} Citeer namen zoals voor `C' strings; dit is hetzelfde als de `-Q' en `--quote-names' opties.
escape
{escape} Citeer zoals voor `C', maar laat de omvattende dubbele-aanhalingstekens weg; dit is gelijk aan de `-b' en `--escape' opties.
locale
{locaal} Citeer zoals voor `C', maar gebruik de citeertekens van de huidige localiteit. De citeertekens voor de standaard localiteit zijn ``' en `''.

--show-control-chars
{--toon-controle-karakters} laat niet-grafische karakters zoals ze zijn. Dit is de standaard tenzij het programma `ls' heet en uitvoer naar een terminal gaat.
 

Overige opties

--help
{--help} Geef een lijst van alle beschikbare opties en eindig succesvol.
--version
{--versie} Geef versie informatie en eindig succesvol.
--
Na deze optie zijn alle argumenten bestandnamen, ook (juist) als ze met een streepje beginnen.
-g
Genegeerd, voor compatibiliteit met Unix.
 

OMGEVING

POSIXLY_CORRECT
Deze variabele bepaald de gebruikte eenheden.
LS_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE
Gebruikte standaard blokgrootte. `LS_BLOCK_SIZE' Heeft voorrang. Als POSIXLY_CORRECT gezet is en nˇg de `LS_BLOCK_SIZE', nˇg de `BLOCK_SIZE' variabelen zijn gezet, dan wordt de standaard blokgrootte 512. Als geen van bovenstaande omgevingsvariabelen zijn gezet wordt de standaard waarde 1024 bytes.
TABSIZE
Als POSIXLY_CORRECT niet is gezet, bepaald TABSIZE het aantal karakters per tabulatie.
COLUMNS
De variabele COLUMNS (wanneer het een geheel decimaal getal bevat) bepaald de breedte van de uitvoer-kolommen (voor gebruik met de -C optie). Bestandnamen moeten niet afgehakt worden om ze in een meerdere kolommen vorm te laten passen.
LS_COLORS
Bepaald de kleuren die `ls' gebruikt, zie dircolors(1).
LANG, LC_ALL, LC_COLLATE, LC_CTYPE, LC_MESSAGES, LC_TIME
hebben de gebruikelijke betekenis
TZ
De variabele TZ geeft de tijdzone voor tijd-strings van ls.
QUOTING_STYLE
Deze variabele wordt gebruikt om de standaardwaarde voor de --quoting-style optie te geven. Dit `valt' momenteel `door' naar "none", maar de auteurs hebben gewaarschuwd dat dit in de toekomst in "shell" kan veranderen.
 

AUTEURS

Geschreven door Richard Stallman en David MacKenzie.  

RAPPORTEER BUGS

Rapporteer bugs bij <bug-fileutils@gnu.org>.  

COPYRIGHT

Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
Dit is vrije software; zie de broncode voor kopieer voorwaarden. Er is GEEN aansprakelijkheid; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.  

ZIE OOK

dircolors(1).

De korte handleiding voor ls is beschikbaar via `man -e kort 1 ls`.

 

VOLDOET AAN

POSIX 1003.2. De volgende opties zijn POSIX opties:
`-C', `-F', `-R', `-a', `-c', `-d', `-i', `-l', `-q', `-r', `-t', `-u', `-1', `--'.
De overige opties zijn GNU-extensies.

 

VERTALING

Alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Deze manpage is een vertaling van de info-handleiding van ls , als gedistribueerd met fileutils 4.01, door JHBoersema. Ook van informatie uit de originele ls manpage is gebruik gemaakt. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

$Id: ls.1,v 1.3 2001/12/20 22:36:19 joostvb Exp $


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
Welke bestanden
Welke informatie
Uitvoer sorteren
Versie sorteer details
Algemeen uitvoer opmaken
Opmaken bestandnamen
Overige opties
OMGEVING
AUTEURS
RAPPORTEER BUGS
COPYRIGHT
ZIE OOK
VOLDOET AAN
VERTALING

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:30 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - cs - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - ro - SVENSKA