> Linux Reviews > man >

ln

crează link-uri între fișiere


  1. ln.1.man


1. ln.1.man

Manpage of LN

LN

Section: User Commands (1)
Updated: 1998-11
Index Return to Main Contents
 

NUME

ln - crează link-uri între fișiere  

REZUMAT

ln [opțiuni] sursă [destinație]
ln [opțiuni] sursă... director

Opțiuni POSIX: [-f] [--]

Opțiuni GNU (forma cea mai scurtă): [-bdfinsvF] [-S backup-suffix] [-V {numbered,existing,simple}] [--help] [--version] [--]  

DESCRIERE

Există două concepte de `link' în Unix, numite de obicei link hard și link soft. Un link hard este doar nu nume pentru un fișier. (Și un fișier poate avea câteva nume. Acesta este șters de pe disc numai când ultimul nume este șters. Numărul de nume este dat de ls(1). Nu există ceva de genul nume `original': toate numele au același statut. De obicei, dar nu în mod necesar, toate numele unui fișier sunt găsite în sistemul de fișiere care conține toate datele sale.)

Un link soft (sau link simbolic, sau symlink) este un cu totul alt animal: aceasta este un mic fișier special care conține un nume de cale. Prin urmare, link-urile soft pot ținti către fișiere pe sisteme de fișiere diferite (posibil mountate prin NFS de pe o mașină diferită), și nu trebuie să țintească către fișiere care în fapt există. Când este accesat (cu apelurile sistem open(2) sau stat(2) ), o referință către un symlink este înlocuit de către kernelul sistemului de operare cu o referință către fișierul numit de numele de cale. (Totuși, cu rm(1) și unlink(2) link-ul în sine este șters, nu și fișierul către care țintește acesta. Există apeluri sistem speciale lstat(2) și readlink(2) care citesc starea unui symlink și a fișierului către care țintește acesta. Pentru diverse alte apeluri sistem există o anume incertitudine și variație printre sisteme de operare referitor la faptul dacă operațiunea acționează asupra symlink-ului sau asupra fișierului către care țintește acesta.)

ln crează link-uri între fișiere. În mod implicit, acesta crează link-uri hard; cu opțiunea -s acesta crează link-uri simbolice (sau `soft').

Dacă este dat un singur fișier ca argument, ln leagă acel fișier în directorul curent, adică crează un link către acel fișier în directorul curent, cu același nume cu numele (ultimul component) acelui fișier. (Aceasta este o extensie GNU.) În caz contrar, dacă ultimul argument numește un director existent, ln va crea link-uri către fiecare din fișierele sursă în acel director, cu același nume cu numele (ultimul component) acelui fișier sursă . (Dar vedeți descrierea opțiunii --no-dereference mai jos.) În caz că sunt date numai fișiere, ln crează un link numit destinație către fișierul sursă. Este o eroare dacă ultimul argument nu este un director și sunt furnizate mai mult de două fișiere ca argumente.

În mod implicit, ln nu șterge fișierele existente sau link-urile simbolice existente. (Prin urmare, el poare fi folosit ca încuietoare: operația va reuși numai dacă destinație nu a existat deja.) Dar el poate fi forțat să facă acest lucru cu opțiunea -f.

În implementările existente, dacă este posibil să creeze un link hard către un director, acest lucru poate fi făcut numai de către super-utilizator. POSIX interzice ca apelul sistem link(2) și utilitarul ln să creeze link-uri hard către directoare (dar nu interzice crearea link-urilor hard dincolo de limitele sistemelor de fișiere).  

OPȚIUNI POSIX

-f
Șterge fișierele destinație existente.
--
Termină lista de opțiuni.
 

OPȚIUNI GNU

-d, -F, --directory
Permite super-utilizatorului să creeze legături hard către directoare.
-f, --force
Șterge fișierele destinație existente.
-i, --interactive
Întreabă dacă să fie șterse fișierele destinație existente.
-n, --no-dereference
Când este dată o destinație explicită care este un symlink către un director, tratează acea destinație ca și cum ar fi un fișier normal.

Când destinația este un director adevărat (nu un symlink către unul), nu există nici o ambiguitate. Link-ul este creat în acel director. Dar când destinația specificată este un symlink către un director, există două moduri de a trata cererea utilizatorului. ln poate trata destinația ca și cum ar fi un director normal și crea link-ul în acesta. Pe de altă parte, destinația poate fi văzută ca un non-director - ca symlink-ul însuși. În acel caz, ln trebuie să șteargă și crea o copie de siguranță pentru acel symlink înainte de a crea noul link. Comportamentul implicit este să trateze o destinație care este un symlink către un director ca și cum ar fi un director.

-s, --symbolic
Crează link-uri simbolice în loc de link-uri hard. Această opțiune produce doar o eroare pe sistemele care nu suportă link-uri simbolice.
-v, --verbose
Afișează numele fiecărui fișier înainte de a crea link-ul corespunzător.
 

OPȚIUNI GNU PENTRU COPII DE SIGURANȚĂ

Versiunile GNU ale programelor cp, mv, ln, install și patch vor crea o copie de siguranță pentru fișierele ce urmează să fie suprascrise, schimbate sau distruse, dacă această opțiune este dorită. Fișierele copie de siguranță sunt create dacă este specificată opțiunea -b. Numirea lor este specificată de opțiunea -V. Dacă numele fișierului copie de siguranță este dat de numele fișierului extins de un sufix, acest sufix este specificat de opțiunea -S.
-b, --backup
Crează fișiere copie de siguranță care urmează a fi suprascrise sau șterse.
-S SUFIX, --suffix=SUFIX
Adaugă SUFIX la fiecare fișier copie de siguranță creat. Dacă această opțiune nu este specificată, este folosită valoarea variabilei de mediu SIMPLE_BACKUP_SUFFIX . Iar dacă SIMPLE_BACKUP_SUFFIX nu este setată, valoarea implicită este `~'.
-V METODĂ, --version-control=METODĂ
Specifică cum sunt numite fișierele copie de siguranță. Argumentul METODĂ poate fi `numbered' (sau `t'), `existing' (sau `nil'), sau `never' (sau `simple'). Dacă această opțiune nu este specificată, este folosită valoarea variabilei de mediu VERSION_CONTROL . Iar dacă VERSION_CONTROL nu este setată, tipul implicit al copiilor de siguranță este `existing'.

Această opțiune corespunde variabilei Emacs `version-control'. Valorile valide pentru METODĂ sunt (abrevieri unice sunt acceptate):

t, numbered
Crează întotdeauna copii de siguranță numerotate.
nil, existing
Crează copii de siguranță numerotare pentru fișierele care deja le au, iar pentru celelalte copii de siguranță simple.
never, simple
Crează întotdeauna copii de siguranță simple.
 

OPȚIUNI STANDARD GNU

--help
Afișează un mesaj despre modul de folosire la ieșirea standard și termină cu succes.
--version
Afișează informații despre versiune la ieșirea standard, apoi termină cu succes.
--
Termină lista de opțiuni.
 

MEDIU (ENVIRONMENT)

Variabilele LANG, LC_ALL, LC_CTYPE și LC_MESSAGES au înțelesul obișunit.  

CONFORM CU

POSIX 1003.2. Totuși, POSIX 1003.2 (1996) nu discută link-urile soft. Link-urile soft au fost introduse de BSD și nu există în sistemele System V release 3 (și cele mai vechi).  

VEDEȚI ȘI

ls(1), rm(1), link(2), lstat(2), open(2), readlink(2), stat(2), unlink(2)  

NOTE

Această pagină descrie ln așa cum este găsit în pachetul fileutils-4.0; alte versiuni pot fi ușor diferite. Trimiteți corecții și adăugiri la aeb@cwi.nl. Raportați bug-uri în program la fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu.
Pagina a fost tradusă pentru RoLix.org de man_la_rolix_punct_org.


 

Index

NUME
REZUMAT
DESCRIERE
OPȚIUNI POSIX
OPȚIUNI GNU
OPȚIUNI GNU PENTRU COPII DE SIGURANȚĂ
OPȚIUNI STANDARD GNU
MEDIU (ENVIRONMENT)
CONFORM CU
VEDEȚI ȘI
NOTE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:40:52 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - cs - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - nl - pl - SVENSKA