> Linux Reviews > man >

listen

V případě úspěchu je vrácena nula, jinak -1 a je příslušně nastavena


  1. listen.2.man


1. listen.2.man

Manpage of LISTEN

LISTEN

Section: Linux - příručka programátora (2)
Updated: 11.dubna 1997
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

listen - čekej na spojení na soketu  

SYNTAXE

#include <sys/socket.h>

int listen(int s, int backlog);  

POPIS

K přijetí spojení na soketu je nejdříve třeba tento soket vytvořit funkcí socket(2), ochota akceptovat příchozí spojení a délka fronty čekajících požadavků je specifikována funkcí listen, a poté jsou požadavky na spojení akceptovány funkcí accept(2). Volání listen lze aplikovat pouze na sokety typů SOCK_STREAM nebo SOCK_SEQPACKET.

Parametr backlog specifikuje délku fronty čekajících požadavků na spojení. Je-li fronta zaplněna, obdrží klient zprávu ECONNREFUSED.  

NÁVRATOVÁ HODNOTA

V případě úspěchu je vrácena nula, jinak -1 a je příslušně nastavena proměnná errno  

CHYBY

EBADF
Argument s není platným deskriptorem.
ENOTSOCK
Argument s není deskriptorem soketu.
EOPNOTSUPP
Typ soketu není podporován voláním listen.
 

SPLŇUJE STANDARDY

SVr4, 4.4BSD (volání listen se poprvé objevilo ve 4.2BSD).  

CHYBY

Je-li soket typu AF_INET a argument backlog je větší než konstanta SOMAXCONN (128 v 2.0.29), je tiše zmenšen na SOMAXCONN. Budete-li psát přenositelné aplikace, tak si z této konstanty nic nedělejte, protože např. některé BSD systémy limitují backlog na 5.  

DALŠÍ INFORMACE

accept(2), connect(2), socket(2)


 

Index

JMÉNO
SYNTAXE
POPIS
NÁVRATOVÁ HODNOTA
CHYBY
SPLŇUJE STANDARDY
CHYBY
DALŠÍ INFORMACE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:05 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - SVENSKA