> Linux Reviews > man >

link

maak een nieuwe naam voor een bestand


  1. link.2.man


1. link.2.man

Manpage of LINK

LINK

Section: Linux Programmeurs Handleiding (2)
Updated: 10 December 1997
Index Return to Main Contents
 

NAAM

link - maak een nieuwe naam voor een bestand  

OVERZICHT

#include <unistd.h>

int link(const char *oudpad, const char *nieuwpad);  

BESCHRIJVING

link maakt een nieuwe koppeling (ook bekend als harde koppeling) naar een bestaand bestand.

Als nieuwpad al bestaat, dan zal het niet worden overschreven.

De nieuwe naam kan net zo gebruikt als de oude naam voor wat voor opdracht dan ook; beide namen wijzen naar hetzelfde bestand (en hebben daarom dezelfde toestemmingen en eigenaar) en het is onmogelijk te achterhalen wat de "oorspronkelijke" naam was.  

EIND WAARDE

Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en errno wordt naar behoren gezet.  

FOUTEN

EXDEV
{X apparaat} oudpad en nieuwpad zitten niet op hetzelfde bestandsysteem.
EPERM
{toestemming} Het bestandsysteem waar oudpad en nieuwpad op zitten, ondersteund het maken van harde koppelingen niet.
EFAULT
{fout} oudpad en/of nieuwpad wijzen buiten door u toegankelijke adres ruimte.
EACCES
{toegang} Schrijf toegang in de directorie waar nieuwpad in zou komen is niet toegestaan voor het geldende uid van het proces, of een van de directories in oudpad of nieuwpad stond zoek (uitvoer) toestemming niet toe.
ENAMETOOLONG
{naam te lang} oudpad of nieuwpad was te lang.
ENOENT
{geen ingang} Een directorie gedeelte van oudpad of nieuwpad bestaat niet of is een loshangende symbolische koppeling.
ENOTDIR
{geen dir} Een deel dat gebruikt wordt als directorie van oudpad of nieuwpad is in feite geen directorie.
ENOMEM
{geen geheugen} Niet genoeg besturingssysteem geheugen beschikbaar.
EROFS
{alleen-lezen b.s.} Het bestand zit op een alleen-lezen bestandsysteem.
EEXIST
{bestaat} nieuwpad bestaat al.
EMLINK
{maximum koppelingen} Het bestand waar oudpad naar wijst, heeft al het hoogste aantal mogelijke koppelingen.
ELOOP
{cirkel} Er werden teveel symbolische koppelingen tegengekomen bij het "oplossen" van oudpad of nieuwpad.
ENOSPC
{geen ruimte} Het apparaat waar het bestand op zit heeft geen ruimte voor een nieuwe directorie.
EPERM
{toestemming} oudpad is een directorie.
EIO
{in/uit} Een In/Uit fout is opgetreden.
 

OPMERKINGEN

Harde koppelingen, zoals die gemaakt worden door link, kunnen niet over meerdere bestandsystemen heen reiken. Gebruik symlink als dat nodig is.  

VOLDOET AAN

SVr4, SVID, POSIX, BSD 4.3, X/OPEN. SVr4 beschrijft extra ENOLINK en EMULTIHOP fouttoestanden; POSIX.1 beschrijft ELOOP niet. X/OPEN beschrijft EFAULT, ENOMEM en EIO niet.  

BUGS

Op NFS bestandsystemen kan de teruggeef code fout zijn als de NFS server de koppeling uitvoert maar sterft voordat het dat kan doen. Gebruik stat(2) om uit te vinden of de koppeling gemaakt werd.  

ZIE

symlink(2) {symbolische koppeling}, unlink(2) {losmaken}, rename(2) {hernoem}, open(2) {openen}, stat(2) {staat}, ln(1) {verbind}

 

VERTALING

Alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Deze handleiding uit manpages-dev 1.29 werd vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

$Id: link.2,v 1.2 2001/12/21 15:31:47 joostvb Exp $


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
EIND WAARDE
FOUTEN
OPMERKINGEN
VOLDOET AAN
BUGS
ZIE
VERTALING

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:29 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - SVENSKA