> Linux Reviews > man >

ldconfig

określ powiązania konsolidacyjne czasu uruchamiania


  1. ldconfig.8.man


1. ldconfig.8.man

Manpage of ldconfig

ldconfig

Section: Maintenance Commands (8)
Updated: 30 Marca 1995
Index Return to Main Contents
 

NAZWA

ldconfig - określ powiązania konsolidacyjne czasu uruchamiania  

SKŁADNIA

ldconfig [ -DvnNX ] katalog ...

ldconfig -l [ -Dv ] biblioteka ...

ldconfig -p  

OPIS

ldconfig tworzy potrzebne linki i cache (dla użytku linkera ld.so) do większości aktualnych bibliotek dzielonych, które znajdzie w podanych katalogach, w pliku /etc/ld.so.conf, oraz w zaufanych katalogach (/usr/lib oraz /lib). ldconfig sprawdza nagłówki i nazwy plików badanych bibliotek. W ten sposób określa, które wersje powinny mieć odnowione linki.

ldconfig powinien normalnie być uruchamiany przez superużytkownika, gdyż może wymagać praw zapisu do katalogów posiadanych przez nadzorcę. Zazwyczaj jest uruchamiany automatycznie podczas bootowania z /etc/rc, lub ręcznie, przy każdej instalacji nowych DLL-i (Dynamic Link Libraries).  

OPCJE

-D
Tryb śledzenia. Wymusza -N oraz -X.
-v
Tryb gadatliwy. Wydrukuj bieżący numer wersji, nazwę każdego skanowanego katalogu i każdy tworzony link.
-n
Przetwórz tylko katalogi podane w linii komend. Nie przetwarzaj katalogów zaufanych (/usr/lib i /lib) ani tych, podanych w /etc/ld.so.conf. Wymusza -N.
-N
Nie przebudowuj cache. O ile nie podano -X, linki są wciąż odnawiane.
-X
Nie odnawiaj linków. O ile nie podano -N, cache jest wciąż przebudowywane.
-l
Tryb biblioteki. Linkuj ręcznie pojedyncze biblioteki. Przeznaczone tylko dla ekspertów.
-p
Drukuj listę katalogów i biblioteki, przechowywane w bieżącym cache.
 

PRZYKŁADY

Posiadanie w pliku /etc/rc linii

/sbin/ldconfig -v

skonfiguruje prawidłowe linki do bibliotek dzielonych i przebuduje cache.
Podanie w linii komend

# /sbin/ldconfig -n /lib

po zainstalowaniu nowego DLL, odnowi linki symboliczne z /lib.

 

PLIKI

/lib/ld.so
Linker czasu uruchamiania.
/etc/ld.so.conf
Plik, zawierający listę katalogów, oddzielonych dwukropkami, spacjami, tabulacjami, lub nowymi liniami. Katalogi wskazują, gdzie szukać bibliotek.
/etc/ld.so.cache
Plik, zawierający uporządkowaną listę bibliotek, znalezionych w katalogach z /etc/ld.so.conf.
lib*.so.version
Biblioteki dzielone.
 

ZOBACZ TAKŻE

ldd(1), ld.so(8).  

BŁĘDY

Funkcjonalność ldconfig w połączeniu z ld.so jest dostępna tylko dla plików wykonywalnych, skompilowanych z libc w wersji co najmniej 4.4.3.

ldconfig, jako proces użytkownika, musi być uruchamiany ręcznie i nie ma narzędzi dynamicznego określania i relinkowania bibliotek dzielonych dla ld.so po zainstalowaniu nowego DLL.  

AUTORZY

David Engel oraz Mitch D'Souza


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
OPCJE
PRZYKŁADY
PLIKI
ZOBACZ TAKŻE
BŁĘDY
AUTORZY

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:40:11 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - SVENSKA