> Linux Reviews > man >

kill

rapporteer proces status


  1. kill.1.man
  2. kill.2.man


1. kill.1.man

Manpage of KILL

KILL

Section: Linux Gebruikers Handleiding (1)
Updated: November 21, 1999
Index Return to Main Contents
 

NAAM

kill - rapporteer proces status

 

OVERZICHT


kill pid ... Zend SIGTERM {signaal:beŽindigen} naar elk opgegeven proces.
kill signaal pid ... Zend een signaal naar elk opgegeven proces.
kill -s signaal pid ... Zend een signaal naar elk opgegeven proces.
kill -l Geef alle signaal namen.
kill -L Geef alle signaal namen in een prettige tabel.
kill -l signaal Zet een signaal nummer om in een naam.

 

BESCHRIJVING

Het normale signaal voor kill {vermoord} is TERM {beŽindigen}. Gebruik -l of -L om alle beschikbare signalen te zien. Met name bruikbare signalen zijn o.a. HUP {ophangen}, INT {onderbreken}, KILL {vermoorden}, STOP {stoppen}, CONT {doorgaan}, en 0. Andere signalen mogen opgegeven worden op drie manieren: -9 -SIGKILL -KILL.

 

SIGNALEN

De signalen opgegeven hieronder zijn mogelijk beschikbaar voor gebruik met kill. Wanneer bekend is dat ze constant zijn, worden nummers en normaal gedrag genoemd.


Naam:Num:      Daad:           Beschrijving:

ALRM   14      beŽindigen      {alarm wekker aflopen}

HUP    1       beŽindigen      {ophangen terminal}

INT    2       beŽindigen      {onderbreken}

KILL   9       beŽindigen      {vermoorden} dit signaal kan niet
                                        geblokkeerd worden

PIPE   13      beŽindigen      {pijp zonder lezer}

POLL           beŽindigen      {ondervragen}

PROF           beŽindigen      {profilering alarm}

TERM   15      beŽindigen      {software beŽindiging}

USR1           beŽindigen      {gebruiker bepaald1}

USR2           beŽindigen      {gebruiker bepaald2}

VTALRM beŽindigen      {schijnbare tijd alarm}

STKFLT beŽindigen      {stapel fout}
                                        wordt wellicht niet verwerkelijkt

PWR            negeer          {voeding} kan beŽindigen op
                                        sommige systemen

WINCH  negeer          {venster grootte veranderd}

CHLD           negeer          {kind dood/stop}

URG            negeer          {belangrijke in/uit toestand}

TSTP           stoppen         {terminal stop} kan samenwerken
                                        met de shell

TTIN           stoppen         {achtergrond lezen terminal}
                                        kan samenwerken met de shell

TTOU           stoppen         {achtergrond schrijven terminal}
                                        kan samenwerken met de shell

STOP           stoppen         {stop} dit signaal kan niet
                                        geblokt worden

CONT           herstart                {doorgaan} ga door als
                                        gestopt, anders negeer

ABRT   6       kern                    {afbreken}

FPE    8       kern                    {drijvende komma uitzondering}

ILL    4       kern                    {ongeldige instructie}

QUIT   3       kern                    {stop}

SEGV   11      kern                    {segmentatie fout}

TRAP   5       kern                    {valluik}

SYS            kern                    {systeemaanroep arg. fout}
                                        wellicht niet verwerkelijkt

EMT            kern                    {EMT-instructie} wellicht niet
                                        verwerkelijkt

BUS            kern                    {bus fout}      kern dump kan
                                        falen

XCPU           kern                    {over cpu tijdslimiet}  kern
                                        dump kan falen

XFSZ           kern                    {over bestand maat}     kern dump kan
                                        falen

 

OPMERKINGEN

Uw shell (opdracht regel interpreteerder) heeft misschien een ingebouwde kill opdracht. U moet de hier beschreven opdracht misschien draaien als /bin/kill om ruzie te voorkomen.

 

VOORBEELDEN

kill -9 -1
kill -l 11
kill -L
kill 123 543 2341 3453

 

ZIE OOK

top(1), skill(1), kill(2), renice(1), nice(1)

 

STANDAARDEN

Deze opdracht komt met de passende standaarden overeen. De -L vlag is Linux-eigen.

 

AUTEUR

Albert Cahalan <acahalan@cs.uml.edu> schreef kill in 1999 om de versie die niet voldeed aan de standaarden te vervangen. Michael K. Johnson <johnsonm@redhat.com> is de huidige onderhouder van de procps collectie.

Zend bug rapporten alstublieft naar <acahalan@cs.uml.edu>

 

VERTALING

De vertaling van signaal afkortingen heeft GEEN ENKELE autoriteit, gebruik een andere bron voor informatie daarover.

Alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Deze handleiding van kill 2.0.6 werd vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

$Id: kill.1,v 1.2 2001/12/20 22:36:19 joostvb Exp $


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
SIGNALEN
OPMERKINGEN
VOORBEELDEN
ZIE OOK
STANDAARDEN
AUTEUR
VERTALING

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:29 GMT, October 23, 2013

2. kill.2.man

Manpage of KILL

KILL

Section: Linux Programmeurs Handleiding (2)
Updated: 14 September 1997
Index Return to Main Contents
 

NAAM

kill - zend een signaal naar een proces  

OVERZICHT

#include <sys/types.h>

#include <signal.h> int kill(pid_t pid, int sig);
 

BESCHRIJVING

De kill systeem aanroep kan gebruikt worden om elk signaal naar elke proces groep of proces te zenden.

Als pid positief is, dan wordt het signaal sig naar pid gezonden.

Als pid gelijk is aan 0, dan wordt sig naar elk proces gezonden in de proces groep van het huidige proces.

Als pid gelijk is aan -1 dan wordt sig naar elk proces in de proces groep gezonden behalve het eerste, gemeten van hogere nummers in de proces tabel naar lagere.

Als pid kleiner is dan -1 dan wordt sig gezonden naar elk proces in de proces groep -pid.

Als sig 0 is dan wordt geen signaal gezonden, maar fout-testen wordt nog steeds uitgevoerd.  

TERUGGEEF WAARDE

Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en errno wordt naar behoren gezet.  

FOUTEN

EINVAL
{ongeldig} Een ongeldig signaal werd opgegeven.
ESRCH
{zoek} De pid of proces-groep bestaat niet. Merk op dat een bestaand proces een zombie kan zijn, een proces dat al bedoeld is te eindigen, maar waar nog niet op gewait()d {gewacht} wordt.
EPERM
{toestemming} Het proces heeft geen toestemming om een signaal naar welk ontvangend proces dan ook te zenden. Als een proces toestemming wil hebben om een signaal naar proces pid te zenden, moet het root priviliges hebben, of het echte of geldende gebruiker ID van het zendende proces moeten gelijk zijn aan de echte of bewaarde zet-gebruiker-ID van het ontvangende proces.

 

BUGS

Het is onmogelijk om een signaal naar taak nummen 1 te zenden, het "init" {begin} proces, waar het geen signaal behandelaar heeft voor ingesteld. Dit is gedaan om er verzekerd van te zijn dat het systeem niet per ongeluk uitgeschakeld wordt

 

VOLDOET AAN

SVr4, SVID, POSIX.1, X/OPEN, BSD 4.3  

ZIE

_exit(2) {_ uitgang}, exit(3) {uitgang}, signal(2) {signaal}, signal(7) {signaal}

 

VERTALING

Alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Deze handleiding uit manpages-dev 1.29 werd vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

$Id: kill.2,v 1.2 2001/12/19 16:42:12 joostvb Exp $


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
TERUGGEEF WAARDE
FOUTEN
BUGS
VOLDOET AAN
ZIE
VERTALING

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:29 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - SVENSKA