> Linux Reviews > man >

iwspy


  1. iwspy.8.man


1. iwspy.8.man

Manpage of IWSPY

IWSPY

Section: Linux - Manuál programátora (8)
Updated: 31.říjen 1996
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

iwspy - Získá bezdrátové statistiky o určených nodech  

SYNTYXE

iwspy rozhraní
iwspy rozhraní [+] DNSNAME | IPADDR | HWADDR [...]
iwspy rozhraní off
iwspy rozhraní setthr low high
iwspy rozhraní getthr  

POPIS

Iwspy se používá k nastavení seznamu sledovaných adres na bezdrátovém síťovém rozhraní a k zpětnému čtení informací o kvalitě spoje pro každou z nich. Tyto informace jsou stejné jako ty uvedené v /proc/net/wireless: kvalita spoje, síla signálu, hladina šumu.

Tyto informace jsou aktualizovány pokaždé, když je přijat nový paket, takže každá adresa na seznamu zvyšuje zátěž ovladače.

Tato funkcionalita platí pouze pro nody v aktuální bezdrátové buňce, není možné sledovat přístupové body, se kterými není zařízení asociováno (k tomu slouží skenování) , ani nody v jiných buňkách. V režimu Managed procházejí pakety většinou přes přístupový bod a v tom případě je získána síla signálu přístupového bodu. Proto je tato funkce užitečná víceméně jen v režimu Ad-Hoc nebo Master.  

PARAMETRY

Je možné nastavit až 8 adres.
DNSNAME | IPADDR
Nastaví IP adresu nebo, v některých případech, DNS název (pomocí name resolveru). Protože hardware pracuje s hardwarovými adresami, iwspy přeloží IP adresu pomocí ARP. Může se stát, že adresa není v ARP cache a iwspy neuspěje. V tom případě použijte ping(8) na toto jméno/adresu a zkuste to znovu.
HWADDR
Nastaví hardwarovou (MAC) adresu (tato adresa se nepřekládá ani nekontroluje, na rozdíl od IP adresy). Adresa musí obsahuvat dvojtečky (:) aby byla uznána za hardwarovou adresu.
+
Přidá novou sadu adres na konec stávajícího seznamu, místo aby jej nahradil. Seznam adres je pro každé zařízení jedinečný, proto by tato volba měla být užívána, aby se zabránilo konfliktům.
off
Odstraní současný seznam adres a vypne sledovací funkci.
setthr
Nastaví low (spodní) a high (horní) práh síly signálu, pro spuštění události iwspy (podporuje-li to ovladač).
Pokaždé, když síla signálu jakékoliv z adres sledované iwspy poklesne pod spodní práh nebo přehročí horní práh, je vygenerována bezdrátová událost.
To je možné použít ke sledování výpadků spoje bez nutnosti pravidelného spouštění iwspy.
getthr
Získá aktuální low (spodní) a high (horní) práh síly signálu pro událost iwspy.
 

PŘEKLAD

Pavel Heimlich - tropikhajma@seznam.cz, březen 2005 (wireless_tools.28pre4).  

SOUBORY

/proc/net/wireless  

DALŠÍ INFORMACE

iwconfig(8), iwlist(8), iwevent(8), iwpriv(8), wireless(7).


 

Index

JMÉNO
SYNTYXE
POPIS
PARAMETRY
PŘEKLAD
SOUBORY
DALŠÍ INFORMACE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:04 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA