> Linux Reviews > man >

iwlist


  1. iwlist.8.man


1. iwlist.8.man

Manpage of IWLIST

IWLIST

Section: Linux - Manuál programátora (8)
Updated: 23.červen 2004
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

iwlist - Získá podrobnější bezdrátové informace o bezdrátovém rozhraní  

SYNTAXE

iwlist rozhraní scanning
iwlist rozhraní frequency
iwlist rozhraní rate
iwlist rozhraní key
iwlist rozhraní power
iwlist rozhraní txpower
iwlist rozhraní retry
iwlist rozhraní event
iwlist --help
iwlist --version  

POPIS

Iwlist se používá k zobrazení doplňujících informací o bezdrátovém síťovém rozhraní, které nejsou zobrazovány příkazem iwconfig(8). Hlavní parametr určuje typ informace, kterou iwlist zobrazí v detailní podobě, včetně informace, kterou poskytuje iwconfig(8).  

PARAMETRY

scan[ning]
Vypíše seznam přístupových bodů a Ad-Hoc buňek v dosahu a volitelně i spoustu informací o nich (ESSID, kvalita, frekvence, režim...). Typ zobrazené informace závisí na možnostech karty.
Spuštění skenování je privilegovaná operace (může ji provést pouze root ) a normální uživatel může pouze číst zbylé výsledky skenování. Jako výchozí je způsob, kterým je skenování provedeno (jeho rozsah) ovlivněn aktuálním nastavením ovladače. U tohoto příkazu se počítá s dodatečnými parametry pro kontrolu způsobu skenování, to ale zatím není implementováno.
freq[uency]/channel
Vypíše seznam dostupných frekvencí pro zařízení a počet definovaných kanálů Prosím věnujte pozornost tomu, že ovladač obvykle vrací celkový počet kanálů a pouze frekvence dostupné v aktuálním locale, takže mezi zobrazenými frekvencemi a čísly kanálů není vztah "jedna k jedné".
rate/bit[rate]
Vypíše přenosové rychlosti podporované zařízením.
key/enc[ryption]
Vypíše podporované velikosti šifrovacích klíčů a zobrazí všechny šifrovací klíče dostupné v zařízení.
power
Vypíše různé atributy a režimy řízení spotřeby zařízení.
txpower
vypíše dostupné vysílací výkony zařízení.
retry
vypíše limity pro transmit retry a retry lifetime na zařízení.
ap/accesspoint/peers
Vypíše přístupové body v dosahu a volitelně i kvalitu spoje Tato volba je zastaralá a je nyní opuštěna ve prospěch skenování (viz výše), většina ovladačů ji nepodporuje.
Některé ovladače mohou s tímto příkazem vracet zvláštní seznam peerů nebo přístupových bodů, jako např. seznam peerů asociovaních s/registrovaných s kartou. Více informací obsahuje dokumentace ovladačů.
event
Vypíše bezdrátové události podporované zařízením.
--version
Zobrazí verzi wireless tools a doporučenou a aktuální verzi Wireless Extensions s ohledem na bezdrátové rozhraní.
 

PŘEKLAD

Pavel Heimlich - tropikhajma@seznam.cz, březen 2005 (wireless_tools.28pre4).  

SOUBORY

/proc/net/wireless  

DALŠÍ INFORMACE

iwconfig(8), iwspy(8). iwevent(8), iwpriv(8), wireless(7).


 

Index

JMÉNO
SYNTAXE
POPIS
PARAMETRY
PŘEKLAD
SOUBORY
DALŠÍ INFORMACE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:04 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA