> Linux Reviews > man >

isalpha

Hodnota je nenulová pokud


  1. isalpha.3.man


1. isalpha.3.man

Manpage of ISALPHA

ISALPHA

Section: Linux - příručka programátora (3)
Updated: 5.ledna 1997
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

isalnum, isalpha, isascii, isblank, iscntrl, isdigit, isgraph, islower, isprint, ispunct, isspace, isupper, isxdigit - klasifikace znaků  

SYNTAXE

#include <ctype.h>

int isalnum (int c);
int isalpha (int c);
int isascii (int c);
int isblank (int c);
int iscntrl (int c);
int isdigit (int c);
int isgraph (int c);
int islower (int c);
int isprint (int c);
int ispunct (int c);
int isspace (int c);
int isupper (int c);
int isxdigit (int c);
 

POPIS

Tyto funkce kontrolují, jestli znak c, který musí mít hodnotu typu unsigned char nebo EOF, je součástí nějaké skupiny znaků.
isalnum()
kontroluje, je-li znak alfanumerický; je to ekvivalent testu (isalpha(c) || isdigit(c)).
isalpha()
kontrola na písmeno (isupper(c) || islower(c)).
isascii()
kontroluje, je-li c je 7-bitová hodnota typu unsigned char , která je součástí sady znaků ASCII. Tato funkce je BSD i SVID rozšířením.
isblank()
kontrola na prázdný znak; tedy na mezeru nebo tabulátor. Tato funkce je GNU extenzí.
iscntrl()
kontrola na řídící znak.
isdigit()
kontrola na číslici (0 až 9).
isgraph()
kontrola na jakýkoliv tisknutelný znak kromě mezery.
islower()
kontrola na malé písmeno.
isprint()
kontrola na jakýkoliv tisknutelný znak včetně mezery.
ispunct()
kontrola na tisknutelný znak různý od mezery nebo alfanumerického znaku.
isspace()
kontrola na `bílý' znak. V C a POSIX locale to jsou: mezera, form-feed ('\f'), nový řádek ('
'
), carriage return ('\r'), horizontální tabulátor ('\t'), a vertikální tabulátor ('\v').
isupper()
kontrola na velké písmeno.
isxdigit()
kontrola na šestnáctkovou číslici, tj. jednu z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d e f A B C D E F.
 

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Hodnota je nenulová pokud c spadá do testované skupiny znaků a nula pokud tam nepatří.  

SPLŇUJE STANDARDY

ANSI - C, BSD 4.3. isascii() je BSD a SVID extenzí. isblank() je GNU rozšíření.  

CHYBY

To zda znak náleží do nějaké skupiny také závisí na současné locale. Např., isupper() nerozpozná A s přehláskou jako velké písmeno ve standardní C locale.  

DALŠÍ INFORMACE

tolower(3), toupper(3), setlocale(3), ascii(7), locale(7)


 

Index

JMÉNO
SYNTAXE
POPIS
NÁVRATOVÁ HODNOTA
SPLŇUJE STANDARDY
CHYBY
DALŠÍ INFORMACE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:04 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl