> Linux Reviews > man >

iopl

verander In/Uit privilege niveau


  1. iopl.2.man


1. iopl.2.man

Manpage of IOPL

IOPL

Section: Linux Programmeurs Handleiding (2)
Updated: 24 Juli 1993
Index Return to Main Contents
 

NAAM

iopl - verander In/Uit privilege niveau  

OVERZICHT

#include <sys/io.h>

int iopl(int niveau);  

BESCHRIJVING

iopl veranderd het In/Uit privilege niveau van het huidige proces, zoals opgegeven in niveau.

Deze aanroep is nodig om 8514-verenigbare X servers toe te staan om onder Linux te lopen. Omdat deze X servers toegang tot alle 65536 In/Uit poorten vereisen is de ioperm aanroep niet voldoende.

In aanvulling op het toestaan van onbeperkte In/Uit poort toegang, staat het lopen met een hoger In/Uit privilege het proces ook toe onderbrekingen uit te zetten. Dit zal het systeem waarschijnlijk crashen en wordt niet aangeraden.

Toestemmingen worden gerfd door "fork" {splits} en "exec" {voer-uit}.

Het In/Uit privilege niveau voor een gewoon proces is 0.  

TERUGGEEF WAARDE

Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en errno wordt passend gezet.  

FOUTEN

EINVAL
{ongeldig} niveau is groter dat 3.
EPERM
{toestemming} De huidige gebruiker is niet de super-gebruiker.
 

OPMERKINGEN VAN DE KERNEL BRONCODE

iopl moet worden gebruikt als je toegang tot In/Uit poorten wilt over de 0x3ff grens: om de volledige 65536 poorten ge-bit-inkaart-gebracht {"bitmapped"} te krijgen heb je 8kB bitkaart{"bitmap"}/proces nodig, wat een beetje overdreven is.  

VOLDOET AAN

iopl is Linux-eigen en zou niet gebruikt moeten worden in processen die overdraagbaar bedoeld zijn.  

OVERDRAAGBAARHEID

Onder libc5 werd de prototype voor iopl() gegeven in <unistd.h>.  

ZIE OOK

ioperm(2) {in uit toestemming}

 

VERTALING

Alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Deze handleiding uit manpages-dev 1.29 werd vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

$Id: iopl.2,v 1.1 2001/03/28 21:06:40 joostvb Exp $


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
TERUGGEEF WAARDE
FOUTEN
OPMERKINGEN VAN DE KERNEL BRONCODE
VOLDOET AAN
OVERDRAAGBAARHEID
ZIE OOK
VERTALING

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:28 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - SVENSKA