> Linux Reviews > man >

ioperm

zet poort invoer/uitvoer toestemmingen.


  1. ioperm.2.man


1. ioperm.2.man

Manpage of IOPERM

IOPERM

Section: Linux Programmeurs Handleiding (2)
Updated: Januari 21, 1993
Index Return to Main Contents
 

NAAM

ioperm - zet poort invoer/uitvoer toestemmingen.  

OVERZICHT

#include <unistd.h> /* voor libc5 */
#include <sys/io.h> /* voor glibc */

int ioperm(unsigned long vanaf, unsigned long num, int doe_aan);  

BESCHRIJVING

Ioperm zet de poort toegang toestemming bits voor het proces voor num bytes startend van poort adres vanaf tot de waarde doe_aan. Het gebruik van ioperm vereist root privileges.

Alleen de eerste 0x3ff In/Uit poorten kunnen opgegeven worden op deze manier. Voor meer poorten moet de iopl functie gebruikt worden. Toestemmingen worden niet gerfd bij een `fork' {splits}, maar bij `exec' {uitvoeren} wel. Dit is bruikbaar voor het geven van poort-toegang toestemmingen aan niet geprivilegieerde taken.  

TERUGGEEF WAARDE

Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno naar behoren gezet.  

VOLDOET AAN

ioperm is Linux-eigen en zou niet gebruikt moeten worden in programma's die draagbaar bedoeld zijn.  

OPMERKINGEN

Libc5 behandeld het als een systeem aanroep en heeft een prototype in <unistd.h>. Glibc1 heeft geen prototype. Glibc2 heeft een prototype in <sys/io.h> en in <sys/perm.h>. Ontwijk de laatste, het is alleen voorhanden op i386.  

ZIE OOK

iopl(2) {in/uit privilege niveau}

 

VERTALING

Alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Deze handleiding uit manpages-dev 1.29 werd vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

$Id: ioperm.2,v 1.1 2001/03/28 21:06:40 joostvb Exp $


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
TERUGGEEF WAARDE
VOLDOET AAN
OPMERKINGEN
ZIE OOK
VERTALING

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:28 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - SVENSKA