> Linux Reviews > man >

intro


  1. intro.1.man
  2. intro.2.man
  3. intro.3.man
  4. intro.4.man
  5. intro.5.man
  6. intro.6.man
  7. intro.7.man
  8. intro.8.man


1. intro.1.man

Manpage of ÚVOD

ÚVOD

Section: Linux - příručka programátora (1)
Updated: 18.ledna 1997
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

intro - Úvod do uživatelských příkazů  

POPIS

Tato kapitolka popisuje uživatelské příkazy.  

AUTOŘI

Autory a podmínky pro šíření a kopírování najdete v záhlaví každé manuálové stránky. Všimněte si, že se mohou stránku od stránky lišit.


 

Index

JMÉNO
POPIS
AUTOŘI

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:03 GMT, October 23, 2013

2. intro.2.man

Manpage of ÚVOD

ÚVOD

Section: Linux - příručka programátora (2)
Updated: 18.ledna 1997
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

intro - Úvod do volání jádra  

POPIS

Tato kapitolka popisuje volání jádra v Linuxu.  

Přímé volání

Ve většině případů není třeba volat systémové volání přímo, ale existují případy, kdy standardní knihovna jazyka C neobsahuje vhodnou funkci, která volání provede.  

Syntaxe

#include <linux/unistd.h>

makro _syscall

předpokládané volání jádra

 

Implementace

Důležitou věcí, kterou je třeba o systémovém volání vědět, je jeho prototyp. Budete-li chtít toto volání použít, potřebujete vědět kolik má parametrů a jakého typu, jaký typ vrací. Je definováno šest maker, která usnadňují skutečná volání jádra. Mají tento tvar:

_syscallX(typ,jméno,typ1,arg1,typ2,arg2,...)
kde X je 0-5, což je počet argumentů pro dané systémové volání.
typ je návratový typ volání
jméno je jméno volání
typN je typ N-tého argumentu
argN je jméno N-tého argumentu

Tato makra vytvoří funkci se jménem name s Vámi specifikovanými argumenty. Jestliže vložíte _syscall() do Vašeho zdrojového souboru, budete moci používat systémové volání pod jménem name.  

PŘÍKLAD


#include <stdio.h>
/* zde jsou definována makra _syscallX() */
#include <linux/unistd.h>
/* definice struct sysinfo */
#include <linux/kernel.h>
_syscall1(int, sysinfo, struct sysinfo *, info);
/* Poznámka: jestliže budete tento příklad kopírovat přímo ze
zdrojového textu této manuálové stránky, nezapomeňte odstranit
přebytečná obrácená lomítka u znaku 
*/ int main(void) { struct sysinfo s_info; int error; error = sysinfo(&s_info); printf("code error = %d
", error); printf("Uptime = %ds
Load: 1min %d / 5min %d / 15min %d
" "RAM: total %d / free %d / shared %d
" "Memory in buffers = %d
Swap: total %d / free %d
" "Number of processes = %d
", s_info.uptime, s_info.loads[0], s_info.loads[1], s_info.loads[2], s_info.totalram, s_info.freeram, s_info.sharedram, s_info.bufferram, s_info.totalswap, s_info.freeswap, s_info.procs); return(0); }
 

Příklad výstupu

code error = 0
uptime = 502034s
Load: 1min 13376 / 5min 5504 / 15min 1152
RAM: total 15343616 / free 827392 / shared 8237056
Memory in buffers = 5066752
Swap: total 27881472 / free 24698880
Number of processes = 40
 

POZNÁMKY

Makro _syscall() nevytváří prototyp. Musíte si jej vytvořit, což platí hlavně pro C++.

Systémová volání nemusí vracet kladné nebo záporné chybové kódy. Musíte si přečíst jejich zdrojový text, abyste se ujistili, co mohou vrátit. Obvykle je to opačná hodnota standardní chyby, např. -EPERM. Makra _syscall() vrací hodnotu r systémového volání , je-li nezáporná, jinak vrací -1 a nastaví hodnotu errno na -r.

Některá systémová volání, jako např. mmap, požadují více než pět argumentů. Toto se obchází umístěním argumentů na vrchol zásobníku. Potom jako argument volání použijeme ukazatel na blok argumentů.

Při definici volání jádra MUSÍ být argumenty volány hodnotou nebo odkazem (pro struktury).  

SOUBORY

/usr/include/linux/unistd.h  

AUTOŘI

Autory a podmínky pro šíření a kopírování najdete v záhlaví každé manuálové stránky. Všimněte si, že se mohou stránku od stránky lišit.


 

Index

JMÉNO
POPIS
Přímé volání
Syntaxe
Implementace
PŘÍKLAD
Příklad výstupu
POZNÁMKY
SOUBORY
AUTOŘI

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:03 GMT, October 23, 2013

3. intro.3.man

Manpage of ÚVOD

ÚVOD

Section: Linux - příručka programátora (3)
Updated: 26.prosince 1996
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

intro - Úvod do knihovních funkcí  

POPIS

Tato kapitolka popisuje všechny knihovní funkce kromě těch, které byly popsány v kapitole 2 (volání jádra). V této kapitolce jsou různé skupiny funkcí, které jsou odlišeny písmenem, které je přidáno za číslo kapitolky:
(3C)
Tyto funkce, funkce z kapitolky 2 a z kapitolky 3S, jsou obsaženy v standardní knihovně jazyka C, která je standardně používána kompilátorem cc(1)
(3S)
Tyto funkce jsou součástí knihovny stdio(3S). Jsou obsaženy ve standardní knihovně jazyka C - libc.
(3M)
Tyto funkce jsou obsaženy v matematické knihovně libm. Tato knihovna je standardně používána překladačem f77(1). Kompilátor jazyka C cc(1) potřebuje pro její použití volbu -lm.
(3F)
Tyto funkce jsou součástí knihovny jazyka FORTRAN - libF77. Chcete-li ji použít, nemusíte použít žádný speciální přepínač.
(3X)
Různé jiné knihovní funkce. Manuálové stránky obsahují i jména knihoven v nichž jsou obsaženy.
 

AUTOŘI

Autory a podmínky pro šíření a kopírování najdete v záhlaví každé manuálové stránky. Všimněte si, že se mohou stránku od stránky lišit.


 

Index

JMÉNO
POPIS
AUTOŘI

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:03 GMT, October 23, 2013

4. intro.4.man

Manpage of ÚVOD

ÚVOD

Section: Linux - příručka programátora (4)
Updated: 26.prosince 1996
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

intro - Úvod do speciálních souborů  

POPIS

Tato kapitolka popisuje speciální soubory.  

FILES

/dev/* --- speciální soubory  

AUTOŘI

Autory a podmínky pro šíření a kopírování najdete v záhlaví každé manuálové stránky. Všimněte si, že se mohou stránku od stránky lišit.


 

Index

JMÉNO
POPIS
FILES
AUTOŘI

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:03 GMT, October 23, 2013

5. intro.5.man

Manpage of ÚVOD

ÚVOD

Section: Linux - příručka programátora (5)
Updated: 26.prosince 1996
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

intro - Úvod do formátu souborů.  

POPIS

Tato kapitolka popisuje různé formáty souborů a protokolů a používané struktury v jazyce C.  

AUTOŘI

Autory a podmínky pro šíření a kopírování najdete v záhlaví každé manuálové stránky. Všimněte si, že se mohou stránku od stránky lišit.


 

Index

JMÉNO
POPIS
AUTOŘI

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:03 GMT, October 23, 2013

6. intro.6.man

Manpage of ÚVOD

ÚVOD

Section: Linux - příručka programátora (6)
Updated: 26.prosince 1996
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

intro - Úvod ke hrám  

POPIS

Tato kapitolka popisuje všechny hry a různé prográmky, které jsou k dispozici.  

AUTOŘI

Autory a podmínky pro šíření a kopírování najdete v záhlaví každé manuálové stránky. Všimněte si, že se mohou stránku od stránky lišit.


 

Index

JMÉNO
POPIS
AUTOŘI

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:03 GMT, October 23, 2013

7. intro.7.man

Manpage of ÚVOD

ÚVOD

Section: Linux - příručka programátora (7)
Updated: 26.prosince 1996
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

intro - Úvod do různých sekcí.  

POPIS

Tato kapitolka popisuje různé věci jako makro balík nroff, tabulky, hlavičkové soubory jazyka C, strukturu souborů, obecné principy a další věci, které nepatří do jiných sekcí manuálových stránek.  

AUTOŘI

Autory a podmínky pro šíření a kopírování najdete v záhlaví každé manuálové stránky. Všimněte si, že se mohou stránku od stránky lišit.


 

Index

JMÉNO
POPIS
AUTOŘI

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:03 GMT, October 23, 2013

8. intro.8.man

Manpage of ÚVOD

ÚVOD

Section: Linux - příručka programátora (8)
Updated: 26.prosince 1996
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

intro - Úvod do administrace a privilegovaných příkazů.  

POPIS

Tato kapitolka popisuje příkazy, které by měli být používány pouze superuživatelem, jako démoni nebo hardwarově závislé příkazy.  

AUTOŘI

Autory a podmínky pro šíření a kopírování najdete v záhlaví každé manuálové stránky. Všimněte si, že se mohou stránku od stránky lišit.


 

Index

JMÉNO
POPIS
AUTOŘI

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:03 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - nl - pl - ro - SVENSKA