> Linux Reviews > man >

install

copiază fișiere și setează atribute


  1. install.1.man


1. install.1.man

Manpage of INSTALL

INSTALL

Section: User Commands (1)
Updated: 1998-11
Index Return to Main Contents
 

NUME

install - copiază fișiere și setează atribute  

REZUMAT

install [opțiuni] [-s] [--strip] sursă dest
install [opțiuni] [-s] [--strip] sursă... director
install [opțiuni] [-d,--directory] director...

Opțiuni (forma scurtă):
[-b] [-c] [-D] [-g grup] [-m mod] [-o proprietar] [-S SUFIX] [-V {numbered,existing,simple}] [--help] [--version] [--]  

DESCRIERE

install copiază fișiere, le setează modul/permisiunile de acces și, dacă este posibil, proprietarul și grupul cărora le aparțin.

În prima formă de apel/invocare de mai sus, fișierul sursă este copiat ca fișier destinație dest . În a doua formă, fiecare fișier sursă este copiat în destinația director. În ultima formă, este creat fiecare director (și orice director părinte absent).

install este similar cu cp, dar vă permite să controlați atributele fișierelor destinație. install este folosit de obicei în fișiere Makefile pentru a copia programe în directoarele lor destinație. install refuză să copieze fișiere peste ele însele.

 

OPȚIUNI

-c
Ignorat; pentru compatibilitate cu versiuni Unix vechi de install.
-d, --directory
Crează fiecare director specificat și orice directoare părinte inexistente, setând proprietarul, grupul și modul/permisiunile de acces așa cum au fost specificate în linia de comandă sau cele implicite. De asemenea, atribuie oricărui director părinte creat aceleași atribute (Aceasta este diferit față de programul SunOS 4.x install de pe SunOS 4.x, care atribuie directoarelor pe care le crează atributele implicite.)
-D
Crează toate componentele premergătoare lui dest cu excepția ultimei, apoi copiază sursă în dest. Această opțiune este utilă în prima formă din secțiunea rezumat, mai sus. (Nou în fileutils-4.0.)
-g grup, --group=grup
Setează grupul căruia îi aparțin fișierele și directoarele ca grup. Valoarea implicită este grupul procesului curent. grup poate fi fie un nume de grup, fie un număr (identificator) de grup.
-m mod, --mode=mod
Setează permisiunile pentru fișierul sau directorul instalat ca mod, care poate fi fie un număr octal sau un mod simbolic ca pentru chmod, cu 0 ca punct de plecare. Modul implicit este 0755 - citire, scriere și execuție pentru proprietar, citire și execuție pentru grup și alții.
-o proprietar, --owner=proprietar
Dacă install are privilegiile necesare (este rulat ca root), setează proprietarul fișierelor și directoarelor instalate ca proprietar. Valoare implicită este `root'. Proprietar poate fi fie un nume de utilizator (nume login) sau un număr (identificator) de utilizator.
-s, --strip
Elimină tabelele de simboluri din executabilele binare instalate.
 

OPȚIUNI GNU PENTRU COPII DE REZERVĂ

Versiunile GNU ale programelor cp, mv, ln, install și patch vor crea versiuni de rezervă ale fișierelor ce urmează a fi supra-scrise, schimbate sau distruse, dacă aceasta este intenția d-voastră. Dorința de a crea fișiere de rezervă/siguranță este specificată cu opțiunea -b. Cum ar trebui acestea numite este specificat de opțiunea -V. În cazul în care numele fișierului de rezervă/siguranță (backup) este dat de numele fișierului plus un sufix, acesta fiind specificat de opțiunea -S.
-b, --backup
Crează fișiere de rezervă/siguranță dacă fișierele ar fi supra-scrise sau șterse.
-S SUFIX, --suffix=SUFIX
Adaugă SUFIX la fiecare fișier de rezervă/siguranță creat. Dacă această opțiune nu este specificată, este folosită valoarea variabilei de mediu SIMPLE_BACKUP_SUFFIX . Dacă SIMPLE_BACKUP_SUFFIX nu este definită/setată, valoarea implicită este `~'.
-V METODĂ, --version-control=METODĂ
Specifică cum sunt numite fișierele de rezervă/siguranță. Argumentul Specify how backup files are named. The METODĂ poate fi `numbered' (sau `t'), `existing' (sau `nil'), sau `never' (sau `simple'). Dacă această opțiune nu este specificată, este folosită valoarea variabilei de mediu VERSION_CONTROL . Iar dacă VERSION_CONTROL nu este definită/setată, valoarea implicită este `existing'.

Această opțiune corespunde variabilei Emacs `version-control'. Valorile pe care METODĂ le poate avea (abrevierile unice sunt acceptate):

t, numbered
Crează întotdeauna copii de rezervă/siguranță numerotate.
nil, existing
Crează copii de rezervă/siguranță numerotate care le au deja, și copii de rezervă/siguranță simple pentru celelalte.
never, simple
Crează întotdeauna copii de rezervă/siguranță simple.
 

OPȚIUNI STANDARD GNU

--help
Afișează un mesaj de folosire la ieșirea standard, apoi termină cu succes.
--version
Afișează informații despre versiune la ieșirea standard, apoi termină cu succes.
--
Termină lista de opțiuni.
 

MEDIU (ENVIRONMENT)

Variabilele de mediu LANG, LC_ALL, LC_CTYPE și LC_MESSAGES au înțelesul obișnuit. Pentru versiunea GNU, variabilele SIMPLE_BACKUP_SUFFIX și VERSION_CONTROL controlează numirea fișierelor de rezervă, așa cum este descris deasupra.  

CONFORM CU

BSD 4.2 (care a avut opțiunile -c, -m, -o, -g și -s).  

NOTE

Această pagină descrie install așa cum este găsit în pachetul fileutils-4.0; alte versiuni pot fi ușor diferite. Trimiteți corecții și adăugiri la aeb@cwi.nl. Raportați bug-uri în program la fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu.
Pagina a fost tradusă pentru RoLix.org de man_la_rolix_punct_org.


 

Index

NUME
REZUMAT
DESCRIERE
OPȚIUNI
OPȚIUNI GNU PENTRU COPII DE REZERVĂ
OPȚIUNI STANDARD GNU
MEDIU (ENVIRONMENT)
CONFORM CU
NOTE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:40:51 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - cs - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - SVENSKA