> Linux Reviews > man >

install


  1. install.1.man


1. install.1.man

Manpage of INSTALL

INSTALL

Section: User Commands (1)
Updated: GNU File Utilities
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

install - kopíruje soubory a nastavuje jejich atributy  

POUŽITÍ

install [volby] [-s] [--strip] zdroj cíl
install [volby] [-s] [--strip] zdroj... adresář
install [volby] [-d,--directory] adresář...
Volby:
[-c] [-g skupina] [-m práva] [-o vlastník] [--group=skupina] [--mode=práva] [--owner=vlastník] [--help] [--version]  

POPIS

Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu install. Příkaz install kopíruje soubory a nastavuje jejich přístupová práva a (pokud je to možné) jejich vlastníka a skupinu. Používá se podobně jako příkaz cp; typicky v souborech Makefile pro zkopírování programů do požadovaných adresářů. Může být také použit pro vytvoření cílových adresářů a jejich nadřízených adresářů a pro nastavení přístupových práv těchto adresářů. Odmítne kopírovat soubory do sebe samých.  

VOLBY

-c
Ignorována; pro kompatibilitu se staršími Unixovými verzemi programu install.
-d, --directory
Vytvoří zadaný adresář a všechny jeho nadřazené adresáře, které neexistují. Nastaví vlastníka, skupinu a přístupová práva podle parametrů z příkazového řádku nebo na implicitní hodnoty. Stejné atributy nastaví i nově vytvářeným nadřízeným adresářům. Tím se liší od programu install na SunOS 4.x, který vytvářeným adresářům nastavuje implicitní atributy.
-g, --group skupina
Nastaví skupinu vlastníků instalovaného souboru nebo adresáře na group ID skupiny skupina (implicitní hodnota je aktuální skupina procesu). skupina může být také číselné group ID.
-m, --mode práva
Nastaví přístupová práva instalovaného souboru nebo adresáře na práva, která mohou být zadána buď pomocí osmičkového čísla nebo symbolicky jako u programu chmod s hodnotou 0 jako výchozí hodnotou. Implicitní práva jsou 0755.
-o, --owner vlastník
Pokud je spuštěn uživatelem root, nastaví vlastníka instalovaného souboru na user ID vlastníka (implicitní hodnota je root). vlastník může být také číselné user ID.
-s, --strip
Vypustí tabulku symbolů (strip) z instalovaného programu.
--help
Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.
--version
Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
VOLBY

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:03 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - ro - SVENSKA