> Linux Reviews > man >

id


  1. id.1.man


1. id.1.man

Manpage of ID

ID

Section: User Commands (1)
Updated: GNU Shell Utilities
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

id - vypíše reálný a efektivní UID a GID  

POUŽITÍ

id [-gnruG] [--group] [--name] [--real] [--user] [--groups] [--help] [--version] [uživatel]  

POPIS

Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu id. Příkaz id vypíše informace o zadaném uživateli nebo (pokud není jméno uživatele zadáno) o uživateli, který program id spustil. Implicitně vypisuje reálné user ID, reálné group ID, efektivní user ID, pokud se liší od reálného user ID, efektivní group ID, pokud se liší od reálného group ID, a group ID skupin, v nichž je uživatel členem. Před každou z hodnot je vypsán řetězec určující o jakou hodnotu se jedná a za každou jsou odpovídající jména skupin a uživatelů v závorkách.

Volby způsobí, že program id vypisuje pouze některé z těchto informací.  

VOLBY

-g, --group
Vypíše pouze group ID.
-G, --groups
Vypíše pouze skupiny, v nichž je uživatel členem.
--help
Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.
-n, --name
Vypíše jméno uživatele nebo skupiny místo čísla ID. Vyžaduje -u, -g, nebo -G.
-r, --real
Vypíše reálné místo efektivních user a group ID. Vyžaduje -u, -g, nebo -G.
-u, --user
Vypíše pouze user ID.
--version
Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
VOLBY

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:03 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl