> Linux Reviews > man >

hier


  1. hier.7.man


1. hier.7.man

Manpage of HIER

HIER

Section: Linux - příručka programátora (7)
Updated: 17. července 1998
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

hier - Popis hierarchie souborového systému  

POPIS

Typická instalace Linuxu má, mimo jiné, následující adresáře:
/
Kořenový adresář. Zde začíná celý adresářový strom.
/bin
Obsahuje spustitelné programy, které jsou potřeba pro jednouživatelský režim a pro jeho základní nastavení či opravu.
/boot
Obsahuje statické soubory pro zavádění operačního systému. Tento adresář obsahuje soubory, které jsou potřeba v čase zavádění operačního systému. Program na vytvoření map-souboru a konfigurace mají být v /sbin a /etc.
/dev
Speciální soubory a ovladače fyzických zařízení. Viz mknod (1).
/dos
Jestliže je nainstalován jak Linux tak MS-DOS, je toto typické místo pro připojení DOSového souborového systému.
/etc
Obsahuje soubory s lokálním nastavením počítače. Některé větší programové balíky, jako X11, používají své vlastní podadresáře pod /etc. Některá nastavení také mohou ležet v /usr/etc. Ale v každém případě mají programy hledat svoje soubory s nastavením v /etc, přičemž zde mohou být symbolické odkazy do /usr/etc.
/etc/skel
Při vytváření nového uživatelského účtu se kopírují soubory z tohoto adresáře do domovského adresáře nového uživatele.
/etc/X11
Nastavení pro X11 (GUI okenní systém).
/home
Na počítačích s domovskými adresáři pro uživatele, je toto jejich obvyklé místo. Struktura plně závisí na rozhodnutí místního správce.
/lib
Tento adresář obsahuje sdílené knihovny nutné pro start systému a běh příkazů z kořenového souborového systému.
/mnt
je místo pro připojení dočasných souborových systémů.
/proc
Toto je připojovací místo pro souborový systém proc, který poskytuje informace o jádře a o běžících procesech. Více o tomto pseudo-souborovém systému viz proc(5).
/sbin
Tak jako /bin, tento adresář obsahuje programy. U těchto se ovšem nepředpokládá jejich použití běžným uživatelem.
/tmp
Tento adresář obsahuje dočasné soubory, které mohou být smazány bez jakékoli zprávy například při startu systému nebo v rámci pravidelného úklidu.
/usr
Tento adresář je obvykle připojen jako oddělený svazek. Měl byl obsahovat sdílitelná data jen pro čtení, takže jej lze snadno použít několika Linuxovými systémy najednou.
/usr/X11R6
Systém X-Window, verze 11 release 6.
/usr/X11R6/bin
Binární soubory pro X-Windows system; toto je často odkaz na tradiční /usr/bin/X11 .
/usr/X11R6/lib
Data pro X-Windows system.
/usr/X11R6/lib/X11
Tyto adresáře obsahují různé soubory potřebné pro běh X; často zde bývá odkaz z /usr/lib/X11 na tento adresář.
/usr/X11R6/include/X11
Obsahuje soubory potřebné pro překlad programů používajících X11. Často je zde odkaz z /usr/inlcude/X11 na tento adresář.
/usr/bin
Toto je hlavní místo pro spustitelné programy. Většina programů používaných běžným uživatelem, které nejsou potřeba pro start nebo opravu systému, nebo nejsou instalovány lokálně, mají být zde.
/usr/bin/X11
Tradiční místo pro programy pro X11; pro Linux je to obvykle odkaz na /usr/X11R6/bin.
/usr/dict
Tento adresář obsahuje slovníky pro korektory pravopisu.
/usr/etc
Nastavení, která mohou být sdílena několika počítači mohou být uložena zde. K těmto souborům by se však mělo přistupovat pomocí odkazu z adresáře /etc. Odkazy z /etc mají ukazovat na odpovídající soubory v /usr/etc.
/usr/include
Hlavičkové soubory pro překladač jazyka C.
/usr/include/X11
Hlavičkové soubory pro překladač jazyka C a X-Windows system. Obvykle odkaz na /usr/X11R6/include/X11.
/usr/include/asm
Hlavičkové soubory s deklaracemi pro assembler. Obvykle odkaz na /usr/src/linux/include/asm, nikoli však pro Debian či systémy s libc6.
/usr/include/linux
Tento adresář obsahuje informace, které se mohou měnit se změnou jádra či libc. Obvykle se jedná o odkaz na /usr/src/linux/include/linux pro získání konkrétních dat. V Debianu jsou místo toho použity hlavičkové soubory z prověřené verze jádra, kterou lze nalézt v balíku libc*-dev.
/usr/include/g++
Hlavičkové soubory pro překladač GNU C++.
/usr/lib
Knihovny, včetně sdílených, a některé programy, které se obvykle nespouštějí přímo. Složitější programy zde mohou vytvářet podadresáře.
/usr/lib/X11
Obvyklé místo pro data pro programy z X windows a nastavení X. Pro Linux je to obvykle odkaz na /usr/X11R6/lib/X11.
/usr/lib/gcc-lib
programy a hlavičky pro překladač GNU C gcc(1).
/usr/lib/groff
Soubory pro formátovací systém GNU groff (1).
/usr/lib/uucp
Soubory pro uucp(1).
/usr/lib/zoneinfo
Soubory pro informace o časových pásmech.
/usr/local
Obvyklé místo pro lokální soubory.
/usr/local/bin
Spustitelné lokální programy.
/usr/local/doc
Lokální dokumentace.
/usr/local/etc
Nastavení pro lokální programy.
/usr/local/lib
Pomocné soubory pro lokální programy.
/usr/local/info
Stránky info pro lokální programy.
/usr/local/man
Stránky man pro lokální programy.
/usr/local/sbin
Lokální programy pro správu systému.
/usr/local/src
Zdrojový kód pro lokální programy.
/usr/man
Stránky man (v podadresářích).
/usr/man/<locale>/man[1-9]
Stránky man ve zdrojové podobě (pro jazykové mutace). <Locale> je možno vynechat pro jednojazyčné systémy.
/usr/sbin
Spustitelné programy pro správu systému, které nejsou nutné pro zavedení, opravu či připojení souborového systému /usr .
/usr/src
Zdrojový kód pro komponenty systému.
/usr/src/linux
Zdrojový kód jádra operačního systému.
/usr/tmp
Alternativa pro uložení dočasných souborů; Odkaz na /var/tmp. Tento odkaz je zde z důvodů kompatibility a neměl by se používat.
/var
Obsahuje soubory, které mohou měnit velikost, jako např. spool a log.
/var/adm
Tento adresář je nahrazen /var/log a měl by to být odkazem na /var/log.
/var/backups
Tento adresář by měl obsahovat kopie důležitých systémových souborů.
/var/catman/cat[1-9]
Předformátované manuálové stránky.
/var/lock
Zde se ukládají zámky. Zámky pro zařízení mají vypadat takto: LCK..<device> kde <device> je jméno zařízení v souborovém systému. Jména zámků mají obsahovat (tak jako pro HDU UUCP) PID jako 10-znakové číslo kódované v ASCII, končící znakem nový řádek.
/var/log
Různé protokoly o běhu systému.
/var/preserve
Zde si program vi(1) ukládá pomocné soubory, aby je bylo možné použít později.
/var/run
Soubory s identifikacemi procesů (PID) a záznamy o přihlášených uživatelích (utmp). Tyto soubory se obvykle mažou při startu.
/var/spool
Sdílená data (případně jejich fronty).
/var/spool/at
Data pro at(1).
/var/spool/cron
Data pro cron(1).
/var/spool/lpd
Data pro tisk.
/var/spool/mail
Uživatelské poštovní schránky.
/var/spool/smail
Sdílená data pro smail(1) (poštovní agent).
/var/spool/news
Sdílena data pro podsystém news.
/var/spool/uucp
Sdílena data pro uucp(1).
/var/tmp
Jako /tmp, tenot adresář obsahuje dočasné soubory neurčenou dobu.
 

STANDARDY

The Linux filesystem standard, Release 1.2  

CHYBY

Tento seznam není vyčerpávající; různé systémy mohou být nastaveny různě.  

VIZ TÉŽ

find(1), ln(1), mount(1), proc(5), The Linux Filesystem Standard


 

Index

JMÉNO
POPIS
STANDARDY
CHYBY
VIZ TÉŽ

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:02 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl