> Linux Reviews > man >

gshadow


  1. gshadow.5.man


1. gshadow.5.man

Manpage of GSHADOW

GSHADOW

Section: File Formats and Conversions (5)
Updated: 11/05/2005
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

gshadow - stínový soubor se skupinami  

POPIS

/etc/gshadow Obsahuje stínové informace ke skupinovým účtům. Obsahuje řádky s pevnou strukturou, kde jsou jednotlivá pole oddělená dvojtečkami:

*
název skupiny
*
zašifrované heslo
*
čárkami oddělený seznam administrátorů skupiny
*
čárkami oddělený seznam členů skupiny

Pole pro název skupiny a heslo musí být vyplněná. Zašifrované heslo se skládá ze znaků 64 znakové abecedy (a-z, A-Z, 0-9, \ a /). Podrobnosti o hesle naleznete v crypt(3). Pokud pole s heslem obsahuje znak, který není platným výsledkem funkce crypt(3), např. ! nebo *, uživatel se nebude moci pomocí tohoto hesla přihlásit, ale záleží také na systému pam(7).

Heslo v tomto souboru má přednost před heslem ze souboru /etc/group.

Má-li být zachována bezpečnost hesel, nesmí být tento soubor čitelný pro běžné uživatele.  

SOUBORY

/etc/group
informace o skupinových účtech
/etc/gshadow
citlivé informace o skupinových účtech
 

VIZ TAKÉ

group(5), gpasswd(5), newgrp(5).


 

Index

JMÉNO
POPIS
SOUBORY
VIZ TAKÉ

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:02 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA