> Linux Reviews > man >

grpck


  1. grpck.8.man


1. grpck.8.man

Manpage of GRPCK

GRPCK

Section: System Management Commands (8)
Updated: 11/05/2005
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

grpck - ověří integritu skupinových souborů  

POUŽITÍ

grpck [-r] [group shadow]
 

POPIS

grpck

ověří integritu informací používaných při autentizaci vůči systému. Kontrolují se všechny záznamy v souborech /etc/group a /etc/gshadow, zda mají správný formát a zda jsou ve všech polích jen povolená data. Při nalezení chybně formátovaných a jinak neopravitelných záznamů je uživatel vybídnut, aby tyto záznamy smazal.

U každého záznamu se kontroluje, zda:

*
má správný počet polí
*
má unikátní název skupiny
*
obsahuje platný seznam členů a administrátorů

Kontroly na správný počet polí a unikátnost názvu skupiny jsou kritické. Pokud má záznam chybný počet polí, je uživatel vybídnut, aby záznam smazal. Nebude-li uživatel souhlasit, jsou všechny další kontroly přeskočeny. U záznamu s duplicitním názvem skupiny je uživatel taktéž vybídnut ke smazání záznamu, ovšem následné kontroly nejsou přeskočeny. Všechny ostatní chyby jsou považovány pouze za varování a uživatel je vyzván k nápravě chyby pomocí příkazu groupmod.

Příkazy pracující se souborem /etc/group nemohou měnit porušené nebo duplicitní záznamy. V takových případech byste měli použít grpck a chybné záznamy odstranit.  

VOLBY

grpck implicitně pracuje nad soubory /etc/group a /etc/gshadow. Uživatel může zvolit jiné soubory pomocí parametrů group a shadow. Uživatel dále může parametrem -r zapnout režim jen pro čtení. Prakticky to znamená, že na všechny otázky ohledně změn se automaticky odpoví ne. grpck také umí setřítit záznamy v souborech /etc/group a /etc/gshadow podle GID. Pro třídící režim zadejte parametr -s. V takovém případě se neprovádí žádné kontroly, soubory se pouze setřídí.  

SOUBORY

/etc/group
informace o skupinových účtech
/etc/gshadow
citlivé informace o skupinových účtech
/etc/passwd
informace o uživatelských účtech
 

NÁVRATOVÉ HODNOTY

Příkaz grpck může skončit s následujícími návratovými hodnotami:

0
úspěch
1
chybná syntaxe příkazu
2
jeden či více chybných záznamů
3
nelze otevřít soubory skupin
4
nelze zamknout soubory skupin
5
nelze aktualizovat soubory skupin
 

VIZ TAKÉ

group(5), passwd(5), shadow(5), groupmod(8).


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
VOLBY
SOUBORY
NÁVRATOVÉ HODNOTY
VIZ TAKÉ

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:02 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - SVENSKA