> Linux Reviews > man >

getuid

, geteuid krijg gebruiker identiteit


  1. getuid.2.man


1. getuid.2.man

Manpage of GETUID

GETUID

Section: Linux Programmeurs Handleiding (2)
Updated: 23 Juli 1993
Index Return to Main Contents
 

NAAM

getuid, geteuid - krijg gebruiker identiteit  

OVERZICHT

#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>

uid_t getuid(void);
uid_t geteuid(void);  

BESCHRIJVING

getuid geeft het echte gebruiker ID van het huidige proces terug.

geteuid geeft het geldende gebruiker ID van het huidige proces terug.

Het echte ID komt overeen met het ID van het aanroepende proces. Het geldende ID komt overeen met het zet-ID-bit van het bestand wat wordt uitgevoerd.  

FOUTEN

Deze functies slagen altijd.  

VOLDOET AAN

POSIX, BSD 4.3.  

ZIE

setreuid(2), setuid(2)

 

VERTALING

Alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Deze handleiding uit manpages-dev 1.29 werd vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

$Id: getuid.2,v 1.1 2001/03/28 21:06:38 joostvb Exp $


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
FOUTEN
VOLDOET AAN
ZIE
VERTALING

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:26 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - SVENSKA