> Linux Reviews > man >

getservent

Funkce B() P, Bgetservbyname() P a Bgetservbyport() P


 1. getservent.3.man


1. getservent.3.man

Manpage of GETSERVENT

GETSERVENT

Section: Linux - příručka programátora (3)
Updated: 31. března 1997
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

getservent, getservbyname, getservbyport, setservent, endservent - funkce pro práci s databází služeb  

SYNTAXE

#include <netdb.h>

struct servent *getservent(void);

struct servent *getservbyname(const char *name, const char *proto);

struct servent *getservbyport(int port, const char *proto);

void setservent(int stayopen);

void endservent(void);
 

POPIS

Funkce getservent() čte další řádek ze souboru /etc/services a vrací strukturu servent obsahující pole tohoto záznamu. Soubor /etc/services je otevřen, je-li potřeba.

Funkce getservbyname() vrací strukturu servent ze souboru /etc/services, která vyhovuje službě name používající protokol proto.

Funkce getservbyport() vrací ukazatel na strukturu servent pro záznam, který vyhovuje portu port zadanému v síťovém pořadí bajtů a protokolu proto.

Funkce setservent() otevře soubor /etc/services a nastaví ukazovátko na jeho začátek. Je-li stayopen nenulové (1), potom soubor nebude mezi voláními getservbyname() a getservbyport() uzavřen.

Funkce endservent() uzavře soubor /etc/services.

Struktura servent je definována v <netdb.h> následovně:


struct servent {
    char  *s_name;    /* official service name */
    char  **s_aliases;  /* alias list */
    int   s_port;     /* port number */
    char  *s_proto;    /* protocol to use */
}

Prvky struktury servent jsou:

s_name
Oficiální jméno služby.
s_aliases
Nulou ukončený seznam aliasů pro službu.
s_port
Číslo portu pro tuto službu. Je reprezentováno v síťovém pořadí bajtů.
s_proto
Jméno protokolu spojeného s touto službou.
 

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Funkce getservent(), getservbyname() a getservbyport() vrací strukturu servent, nebo NULL, nastala-li chyba nebo konec souboru.  

SOUBORY

/etc/services
databáze služeb
 

SPLŇUJE STANDARDY

BSD 4.3  

DALŠÍ INFORMACE

getprotoent(3), getnetent(3), services(5)


 

Index

JMÉNO
SYNTAXE
POPIS
NÁVRATOVÁ HODNOTA
SOUBORY
SPLŇUJE STANDARDY
DALŠÍ INFORMACE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:02 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl