> Linux Reviews > man >

getpriority

, setpriority krijg/zet programma in-rooster prioriteit


  1. getpriority.2.man


1. getpriority.2.man

Manpage of GETPRIORITY

GETPRIORITY

Section: Linux Programmeurs Handleiding (2)
Updated: 24 Juli 1993
Index Return to Main Contents
 

NAAM

getpriority, setpriority - krijg/zet programma in-rooster prioriteit  

OVERZICHT

#include <sys/time.h>
#include <sys/resource.h>

int getpriority(int welk, int wie);
int setpriority(int welk, int wie, int prio);  

BESCHRIJVING

De in-rooster prioriteit van het proces, proces groep of gebruiker aangeduid door welk en wie wordt verkregen met de getpriority {krijg prioriteit} aanroep en wordt gezet met de setpriority {zet prioriteit} aanroep. Welk is één van PRIO_PROCESS {prioriteit proces}, PRIO_PGRP {prioriteit proces groep}, of PRIO_USER {prioriteit gebruiker}, en wie wordt geïnterpreteerd afhankelijk van welk (een proces identificeerder voor PRIO_PROCESS, proces groep identificeerder voor PRIO_PGRP, en een gebruiker ID voor PRIO_USER). Een nul waarde van wie duidt het huidige proces, proces groep of gebruiker aan. Prio is een waarde in het interval -20 tot 20. De standaard prioriteit is 0; lagere prioriteiten veroorzaken een gunstigere inroostering.

De getpriority aanroep geeft de hoogste prioriteit (laagste genummerde waarde) die één van de opgegeven processen geniet. De setpriority aanroep zet de prioriteiten van alle opgegeven processen naar de opgegeven waarde. Alleen de super-gebruiker mag de prioriteiten verlagen.  

TERUGGEEF WAARDE

Omdat getpriority volgens de regels terug kan keren met een waarde van -1 is het nodig om de uitwendige {"external"} variabele errno vóór de aanroep te wissen, en hem dan naderhand te testen om te bepalen of een -1 een fout was of een geldige waarde. De setpriority aanroep geeft 0 als er geen, of -1 als wel een fout is.  

FOUTEN

ESRCH
{zoek} geen proces gevonden dat de welke en who opgegeven waardes gebruikt.
EINVAL
{ongeldig} Welk was niet een van PRIO_PROCESS, PRIO_PGRP, of PRIO_USER.

In aanvulling op de bovenstaande fouten hierboven zal setpriority falen als:

EPERM
{toestemming} Een proces werd gevonden, maar nog zijn geldende nog zijn echte gebruiker ID kwam overeen met het geldende ID van de aanroeper.
EACCES
{toegang} Een niet super-gebruiker probeerde een proces prioriteit te verlagen.
 

VOLDOET AAN

SVr4, 4.4BSD (deze functie aanroepen verschenen voor het eerst in 4.2BSD).  

ZIE OOK

nice(1) {vriendelijk}, fork(2) {splits}, renice(8) {her-vriendelijk}

 

((vertalingen))

Alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Deze handleiding uit manpages-dev 1.29 werd vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

$Id: getpriority.2,v 1.1 2001/03/28 21:06:37 joostvb Exp $


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
TERUGGEEF WAARDE
FOUTEN
VOLDOET AAN
ZIE OOK
((vertalingen))

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:26 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - SVENSKA