> Linux Reviews > man >

getgid

, getegid krijg groep identiteit


  1. getgid.2.man


1. getgid.2.man

Manpage of GETGID

GETGID

Section: Linux Programmeurs Handleiding (2)
Updated: 23 Juli 1993
Index Return to Main Contents
 

NAAM

getgid, getegid - krijg groep identiteit  

OVERZICHT

#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>

gid_t getgid(void);
gid_t getegid(void);  

BESCHRIJVING

getgid geef het echte groep ID van het huidige proces terug.

getegid geeft het geldende groep ID van het huidige proces terug.

Het echte ID komt overeen met het ID van het aanroepende proces. Het geldende ID komt overeen met het zet-ID bit van het bestand wat uitgevoerd wordt.  

FOUTEN

Deze functies slagen altijd.  

VOLDOET AAN

POSIX, BSD 4.3  

ZIE

setregid(2) {zet regid}, setgid(2) {zet gid}

 

VERTALING

Alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Deze handleiding uit manpages-dev 1.29 werd vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

$Id: getgid.2,v 1.1 2001/03/28 21:06:37 joostvb Exp $


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
FOUTEN
VOLDOET AAN
ZIE
VERTALING

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:26 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - SVENSKA