> Linux Reviews > man >

fuser

identificeer processen die bestanden of sockets gebruiken


  1. fuser.1.man


1. fuser.1.man

Manpage of FUSER

FUSER

Section: Gebruiker Opdrachten (1)
Updated: October 25, 1999
Index Return to Main Contents
 

NAAM

fuser - identificeer processen die bestanden of sockets gebruiken  

OVERZICHT

fuser [-a|-s] [-n ruimte] [-signal] [-kimuv] naam ... [-] [-n ruimte] [-signal] [-kimuv] naam ...
fuser -l
fuser -V  

BESCHRIJVING

fuser geeft de proces ID's van processen die opgegeven bestanden of bestandsystemen gebruiken. In de standaard weergave mode wordt elk bestand gevolgd door een letter die het soort toegang beschrijft:
c
huidige directorie.
e
executeerbare wordt gedraaid.
f
open bestand. f wordt weggelaten in normale weergavetoestand.
r
root directorie.
m
ge-mmap't {geheugen-in-kaart-gebracht} bestand of gedeelde bibliotheek.

fuser geeft een ongelijk-nul teruggave code als niets tot de opgegeven bestanden toegang heeft, of in het geval van een dodelijke fout. Als tenminste n toegang gevonden is, geeft fuser nul terug.

Om processen op te zoeken met TCP en UDP sockets moet de bijbehorende naam ruimte gekozen worden met de -n optie. Dan kunnen de sockets worden opgegeven met de locale en op-afstand poort, en het op-afstand adres. Geen veld is vereist, maar komma's voor de missende velden moeten aanwezig zijn.

[pl_poort][,[op-afst_host][,[op-afst_poort]]] Symbolische of numerieke waardes kunnen gebruikt worden voor IP adressen en poort nummers.  

OPTIES

-a
Laat alle bestanden opgegeven op de opdrachtregel zien. Standaard worden alleen bestanden waar toegang toe is door tenminste n proces weergegeven.
-k
Vermoord processen die toegang hebben tot een bestand. Tenzij veranderd met -signal wordt SIGKILL gezonden. Een fuser proces vermoord nooit zichzelf, maar kan andere fuser processen vermoorden. Het geldende gebruiker ID van het proces dat fuser draait wordt gezet naar zijn echte gebruiker ID vr het vermoorden wordt geprobeerd.
-i
Vraag de gebruiker om bevestiging vr vermoorden van een proces. Deze optie wordt stilletjes genegeerd als -k niet ook aanwezig is.
-l
Geef alle bekende signaal namen.
-m
naam Geeft een bestand, een gemount bestandsysteem, of een blok-apparaat dat gemount is op. Alle processen die toegang tot dat bestand hebben worden gegeven. Als een directorie bestand wordt opgegeven wordt het automatisch veranderd in naam/. om elk bestand systeem dat gemount mocht zijn aan die directorie te gebruiken.
-n ruimte
Kies een andere naam ruimte. De naam ruimtes file (bestand namen, de standaard), udp (locale UDP poorten), en tcp (locale TCP poorten) worden ondersteunt. Voor poorten kan het poort nummer of de symbolische naam worden opgegeven. Als er geen dubbelzinnigheid is kan de afgekorte spelling naam/ruimte (dat is, naam/protocol) gebruikt worden.
-s
Stille uitvoering. -u en -v worden genegeerd in deze toestand. -a moet niet gebruikt worden met -s.
-signal
Gebruik het opgegeven signaal in plaats van SIGKILL bij het vermoorden van processen. Signalen kunnen opgegeven worden bij naam (zoals -HUP) of bij nummer (zoals -1).
-u
Voeg de gebruiker naam van de proces bezitter toe aan elk PID.
-v
Praatgrage mode. Processen worden weergegeven in een ps-achtige stijl. De velden PID, USER en COMMAND zijn gelijk aan ps. ACCESS laat zien hoe het proces toegang tot een bestand heeft. Als er toegang door de kernel is (zoals in het geval van een mount punt, swap {uitwissel} bestand, enz.), wordt kernel weergegeven in plaats van het PID.
-V
Laat versie informatie zien.
-
Her-zet alle opties en zet het signaal terug naar SIGKILL.
 

BESTANDEN

/proc   plaats van het proc bestandsysteem
 

VOORBEELDEN

fuser -km /home vermoord alle processen die op wat voor manier ook toegang tot het bestandsysteem /home hebben.

if fuser -s /dev/ttyS1; then :; else iets; fi draait iets als geen ander proces /dev/ttyS1 gebruikt.

fuser telnet/tcp geeft alle processen weer op de locale TELNET poort.  

BEPERKINGEN

Processen die meerdere keren op dezelfde manier toegang hebben tot hetzelfde bestand of bestandsysteem worden maar n keer gegeven.

Als hetzelfde object meerdere keren wordt opgegeven op de opdracht regel worden sommige van deze opgaves genegeerd.

fuser is alleen in status om gedeeltelijke informatie te krijgen tenzij gedraaid met privileges. Dientengevolge kunnen bestanden die bij processen horen van andere gebruikers ontbreken in de uitvoer en uitvoerbaren worden mogelijk alleen geclassificeerd als ge-mmap't.

Installeren van fuser als SUID root zal de problemen die bij gedeeltelijke informatie horen voorkomen, maar kan ongewenst zijn uit veiligheid en privacy overwegingen.

udp en tcp naam ruimtes, en UNIX domein sockets kunnen niet doorzocht worden met kernels ouder dan 1.3.78.

udp en tcp werken momenteel alleen voor IPv4.

Toegang door de kernel wordt alleen weergegeven met de -v optie.

De -k optie werkt alleen voor processen. Als de gebruiker de kernel is zal fuser advies afdrukken, maar geen verdere daden ondernemen.  

AUTEUR

Werner Almesberger <Werner.Almesberger@epfl.ch>  

ZIE OOK

kill(1), killall(1), ps(1), kill(2)

 

VERTALING

Alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Deze handleiding van fuser 19 werd vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

$Id: fuser.1,v 1.2 2001/12/21 15:31:46 joostvb Exp $


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
OPTIES
BESTANDEN
VOORBEELDEN
BEPERKINGEN
AUTEUR
ZIE OOK
VERTALING

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:26 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - ja - pl