> Linux Reviews > man >

fsync

harmonizeer het hele in-werkgeheugen gedeelte


  1. fsync.2.man


1. fsync.2.man

Manpage of FSYNC

FSYNC

Section: Linux Programmeurs Handleiding (2)
Updated: 1994-04-13
Index Return to Main Contents
 

NAAM

fsync - harmonizeer het hele in-werkgeheugen gedeelte van een bestand met dat op schijf  

OVERZICHT

#include <unistd.h>

int fsync(int bi);  

BESCHRIJVING

fsync kopieert alle in-werkgeheugen gedeeltes van een bestand naar schijf.

In sommige toepassingen is fdatasync een soepeler lopend alternatief voor fsync.  

TERUGGEEF WAARDE

Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en errno wordt naar behoren gezet.  

FOUTEN

EBADF
{slechte bi} bi is niet een geldige open-voor-schrijven bestandindicator.
EROFS {alleen-lezen bestand systeem}, EINVAL {ongeldig}
bi is is verbonden aan een speciaal bestand dat harmonizeren niet ondersteund.
EIO
{In/Uit} Een fout trad op gedurende harmonizeren.
 

VOLDOET AAN

POSIX.1b (eerder POSIX.4)  

ZIE OOK

bdflush(2) {buffer vies spoel}, fdatasync(2) {bestand gegevens harmonizeer}, sync(2) {harmonizeer}, update(8) {breng-bij-de-tijd}, sync(8) {harmonizeer},

 

VERTALING

Alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Deze handleiding uit manpages-dev 1.29 werd vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

$Id: fsync.2,v 1.1 2001/03/28 21:06:36 joostvb Exp $


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
TERUGGEEF WAARDE
FOUTEN
VOLDOET AAN
ZIE OOK
VERTALING

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:26 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - SVENSKA