> Linux Reviews > man >

fstab


  1. fstab.5.man


1. fstab.5.man

Manpage of FSTAB

FSTAB

Section: Linux - příručka programátora (5)
Updated: 17. července 1998
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

fstab - statická informace o souborových systémech  

SYNTAXE

#include <fstab.h>  

POPIS

Soubor fstab obsahuje popisnou informaci o různých souborových systémech. fstab je programy pouze čten, nikoli zapisován, to má na starosti správce (vytvořit a udržovat tento soubor). Každý svazek je popsán na samostatném řádku; jednotlivá pole jsou oddělena tabulátory nebo mezerami. Pořadí záznamů v fstab je důležité, protože fsck(8), mount(8), a umount(8) sekvenčně čtou fstab a vykonávají svou práci.

První pole (fs_spec) popisuje zařízení nebo vzdálený svazek pro připojení.

Druhé pole (fs_file) popisuje připojovací bod pro souborový systém. Pro swap je nutno zadat ``none''.

Třetí pole (fs_vfstype) popisuje typ připojovaného souborového systému. Operační systém v současné době podporuje tyto souborové systémy (a možná i jiné - viz /proc/filesystems):

minix
lokální souborový systém, jména mají délku 14 nebo 30 znaků.
ext
lokální souborový systém s delšími jmény a většími inody. Tento souborový systém byl nahrazen souborovým systémem ext2 a neměl by být nadále používán.
ext2
lokální souborový systém s dlouhými jmény, většími inody a mnoha jinými možnostmi.
xiafs
lokální souborový systém s dlouhými jmény, většími inody a mnoha jinými možnostmi.
msdos
lokální souborový systém pro svazky MS-DOS.
hpfs
lokální souborový systém pro svazky HPFS.
iso9660
lokální souborový systém pro jednotky CD-ROM.
nfs
souborový systém pro připojení svazků ze vzdálených počítačů.
swap
svazek použitý pro swap (virtuální paměť).

Jestliže vfs_fstype je zadáno jako ``ignore'', pak je záznam ignorován. Toto je výhodné pro označení svazků v současné době nepoužitých.

Čtvrté pole (fs_mntops) popisuje volby pro připojení souborového systému.

Toto pole je seznamem voleb oddělených čárkami. Vždy obsahuje typ připojení a eventuálně další volby pro daný souborový systém. Pro volby pro ne-nfs viz mount(8). Dokumentaci voleb pro nfs lze nalézt v manuálové stránce nfs(5). Společné pro všechny souborové systémy jsou volby ``noauto'' (nepřipojovat automaticky při startu) a ``user'' (libovolný uživatel je oprávněn připojit daný svazek). Detaily naleznete v manuálové stránce mount(8).

Páté pole (fs_freq) je použito programem dump(8) pro určení, které souborové systémy je třeba zálohovat. Není-li páté pole vyplněno, je považováno za nulu, a souborový systém není zálohován programem dump .

Šesté pole (fs_passno) používá program fsck(8) pro určení, které svazky je třeba kontrolovat při startu. Kořenový souborový systém by měl mít hodnotu fs_passno 1, jiné svazky pak hodnotu fs_passno rovnu 2. Souborové systémy jsou kontrolovány sériově, nicméně svazky na různých zařízeních jsou kontrolovány najednou s využitím paralelismu hardware. Není-li šesté pole definováno, je jeho hodnota nula, a program fsck jej nebude kontrolovat.

Správná metoda jak číst v programu fstab je použít proceduru getmntent(3).  

SOUBORY

/etc/fstab Soubor fstab je uložen v adresáři /etc.  

CHYBY

Dokumentace v mount(8) je mnohem novější.  

VIZ TÉŽ

getmntent(3), mount(8), swapon(8), nfs(5)  

HISTORIE

Formát souboru fstab je převzat z 4.0BSD.


 

Index

JMÉNO
SYNTAXE
POPIS
SOUBORY
CHYBY
VIZ TÉŽ
HISTORIE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:01 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl