> Linux Reviews > man >

false


  1. false.1.man


1. false.1.man

Manpage of FALSE

FALSE

Section: User Commands (1)
Updated: GNU Shell Utilities
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

false - nedělá nic, neúspěšně  

POUŽITÍ

false
false {--help,--version}  

POPIS

Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu false (a pravděpodobně stejně dobře každou jinou verzi). Příkaz false nedělá nic, pouze vrací návratový kód 1, což znamená ``neúspěch''. Může být použit v shell skriptech na místech, kde má být příkaz, který skončí neúspěchem (má význam ``false'' -- nepravda).  

VOLBY

Když je GNU příkaz false vyvolán právě s jedním parametrem, jsou rozpoznávány následující volby:
--help
Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.
--version
Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
VOLBY

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:33:59 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl