> Linux Reviews > man >

exit

_ beŽindig het huidige proces


 1. exit.2.man
 2. exit.9.man


1. exit.2.man

Manpage of _EXIT

_EXIT

Section: Linux Programmeurs Handleiding (2)
Updated: 21 July 1993
Index Return to Main Contents
 

NAAM

_exit - beŽindig het huidige proces  

OVERZICHT

#include <unistd.h>

void _exit(int status);  

BESCHRIJVING

_exit() BeŽindigt het aanroepende proces onmiddellijk. Alle (eventuele) open bestandindicators van het proces worden gesloten; alle (eventuele) kinderen van het proces worden geŽrfd door proces 1, `init', en de ouder van het proces wordt een SIGCHLD {sig-kind} signaal gezonden.

status Wordt teruggestuurd aan het ouder-proces en kan opgevangen worden door ťťn van de wait() {wacht} families van aanroepen.  

EIND WAARDE

_exit() keert nooit terug  

VOLDOET AAN

SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3  

OPMERKINGEN

_exit() Roept geen enkele met de ANSI C atexit(3) geregistreerde functie aan, en spoelt de I/O buffers niet, gebruik daarvoor exit(3).  

ZIE

fork(2) {splitsen}, execve(2) {uitvoeren}, waitpid(2) {wacht-pid}, wait4(2) {wachten-op}, kill(2) {vermoorden}, wait(2) {wachten}, exit(3) {beŽindigen}

 

VERTALING

Alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Deze handleiding uit manpages-dev 1.34 werd vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

$Id: exit.2,v 1.1 2001/03/28 21:06:35 joostvb Exp $


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
EIND WAARDE
VOLDOET AAN
OPMERKINGEN
ZIE
VERTALING

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:24 GMT, October 23, 2013

2. exit.9.man

Manpage of exit

exit

Section: Tcl Built-In Commands (n)
Updated:
Index Return to Main Contents 

NAME

exit - End the application  

SYNOPSIS

exit ?returnCode? 

DESCRIPTION

Terminate the process, returning returnCode to the system as the exit status. If returnCode is not specified then it defaults to 0.  

EXAMPLE

Since non-zero exit codes are usually interpreted as error cases by the calling process, the exit command is an important part of signaling that something fatal has gone wrong. This code fragment is useful in scripts to act as a general problem trap:

proc main {} {
  # ... put the real main code in here ...
}

if {[catch {main} msg options]} {
  puts stderr "unexpected script error: $msg"
  if {[info exist env(DEBUG)]} {
    puts stderr "---- BEGIN TRACE ----"
    puts stderr [dict get $options -errorinfo]
    puts stderr "---- END TRACE ----"
  }

  # Reserve code 1 for "expected" error exits...
  exit 2
}

 

SEE ALSO

exec(n)

 

KEYWORDS

exit, process


 

Index

NAME
SYNOPSIS
DESCRIPTION
EXAMPLE
SEE ALSO
KEYWORDS

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:24 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - cs - da - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - ro - SVENSKA - zh_CN