> Linux Reviews > man >

environ


  1. environ.5.man


1. environ.5.man

Manpage of ENVIRON

ENVIRON

Section: Linux - příručka programátora (5)
Updated: 5.ledna 1997
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

environ - uživatelské prostředí  

SYNTAXE

extern char **environ;
 

POPIS

Pole řetězců nazývané prostředí, které je dáno k dispozici funkcí exec(2) při začátku procesu. Podle konvence mají tyto řetězce tvar `name=value'. Obvyklé případy:
USER
Jméno přihlášeného uživatele (je používáno některými programy odvozenými z BSD)
LOGNAME
Jméno přihlášeného uživatele (je používáno některými programy odvozenými z SYSV)
HOME
Uživatelův domovský adresář, který je nastaven při přihlášení programem login(1) ze souboru hesel passwd(5).
PATH
Seznam adresářů, které sh(1) a mnoho dalších programů používá při hledání kompletní cesty k souborům. Jednotlivé adresáře jsou odděleny `:'.
SHELL
Souborové jméno uživatelova shellu.
TERM
Typ terminálu, pro který má být připraven výstup.

Další jména mohou být do prostředí umístěna příkazem export a `name=value' v sh(1), nebo příkazem setenv v csh(1). Argumenty mohou být umístěny do prostředí i při volání funkce exec(2).

Je velice riskantní nastavovat dvojice name=value, které by byly v konfliktu s těmito proměnnými shellu. Jejich nastavení může způsobit překvapivé chování potomků shellu nebo příkazu system(3).  

DALŠÍ INFORMACE

login(1), sh(1), bash(1), csh(1), tcsh(1), exec(2), system(3).


 

Index

JMÉNO
SYNTAXE
POPIS
DALŠÍ INFORMACE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:33:58 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - SVENSKA