> Linux Reviews > man >

env


  1. env.1.man


1. env.1.man

Manpage of ENV

ENV

Section: User Commands (1)
Updated: GNU Shell Utilities
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

env - spustí program v modifikovaném prostředí  

POUŽITÍ

env [-] [-i] [-u name] [--ignore-environment] [--unset=jméno] [--help] [--version] [jméno=hodnota]... [příkaz [args...]]
env  

POPIS

Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu env. Příkaz env spustí zadaný příkaz s prostředím modifikovaným podle zadaných parametrů. Parametry ve tvaru `proměnná=hodnota' nastavují hodnotu proměnné prostředí; hodnota může být i prázdná (`proměnná='). Nastavení proměnné na prázdnou hodnotu není totéž jako zrušení proměnné příkazem unsetenv.

První ze zbývajících parametrů udává jméno programu, který se má spustit. Program je hledán podle hodnoty proměnné prostředí PATH. Všechny následující parametry jsou předány programu jako parametry.

Pokud není zadáno žádné jméno příkazu, bude vypsáno výsledné prostředí jako kdyby byl zadán příkaz printenv.  

VOLBY

--help
Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.
-u, --unset jméno
Zruší proměnnou jméno z prostředí, pokud tam byla.
-, -i, --ignore-environment
Začne s prázdným prostředím, bude ignorovat zděděné prostředí.
--version
Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
VOLBY

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:33:58 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl