> Linux Reviews > man >

echo


  1. echo.1.man


1. echo.1.man

Manpage of ECHO

ECHO

Section: User Commands (1)
Updated: GNU Shell Utilities
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

echo - zobrazí řádek textu  

POUŽITÍ

echo [-ne] [řetězec ...]
echo {--help,--version}  

POPIS

Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu echo. Pamatujte, že většina shellů má vestavěný příkaz stejného jména s podobnou funkcí.

Příkaz echo vypíše všechny zadané řetězce na standardní výstup, oddělené mezerami a ukončené znakem newline.  

VOLBY

-n
Nevypisovat závěrečný znak newline.
-e
Povolit interpretaci následujících obráceným lomítkem uvozených znaků v řetězcích:
\a
pípnutí, zvonek (bell)
\b
backspace
\c
nevypisovat závěrečný znak newline
\f
nová stránka (form feed)

nový řádek (new line)
\r
návrat vozíku (carriage return)
\t
horizontální tabelátor (horizontal tab)
\v
vertikální tabelátor (vertical tab)
\\
obrácené lomítko (backslash)

nn
znak, jehož ASCII kód je nnn (osmičkově)
 

VOLBY

Když je GNU příkaz echo vyvolán právě s jedním parametrem, jsou rozpoznávány následující volby:
--help
Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.
--version
Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
VOLBY
VOLBY

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:33:58 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl