> Linux Reviews > man >

dumpe2fs


  1. dumpe2fs.8.man


1. dumpe2fs.8.man

Manpage of DUMPE2FS

DUMPE2FS

Section: (8)
Updated: Marzec 2002
Index Return to Main Contents
 

NAZWA

dumpe2fs - wyrzuć dane o systemie plików  

SKŁADNIA

dumpe2fs [ -bfhixV ] [ -ob superblok ] [ -oB rozmiar-bloku ] urządzenie  

OPIS

dumpe2fs drukuje superblok i dane grupy bloków systemu plików znajdującego się na urządzeniu device.

dumpe2fs jest podobny do Berkeley'owskiego dumpfs dla systemu plików BSD Fast.  

OPCJE

-b
Wypisz bloki, które są zaznaczone jako uszkodzone.
-ob superblok
użyj bloku superblok podczas badania systemu plików. Ta opcja zwykle nie jest potrzebna z wyjątkiem czarodzieja systemu plików (filesystem wizard), który bada resztki po mocno zniszczonym systemie plików.
-oB rozmiar-bloku
użyj bloków o rozmiarze blocksize bajtów podczas badania systemu plików. Ta opcja zwykle nie jest potrzebna z wyjątkiem czarodzieja systemu plików (filesystem wizard), który bada resztki po mocno zniszczonym systemie plików.
-f
zmuś dumpe2fs aby wyświetlał system plików nawet wtedy, gdy może on mieć ustawione flagi, których dumpe2fs nie rozumie (i które mogą powodować to, że dumpe2fs nie chce ich wyświetlać).
-h
wyświetl tylko informacje na temat superbloku bez szczegółów o deskryptorach grup bloków.
-i
wyświetl dane systemu plików z obrazu znajdującego się w pliku, utworzonego przez e2image, używając urządzenie jako ścieżkę do pliku z obrazem.
-x
wyświetl szczegółowe informacje na temat grupy bloków w formie szesnastkowej
-V
wypisz numer wersji dumpe2fs i zakończ działanie.
 

BŁĘDY

Musisz znać strukturę fizyczną systemu pliku by zrozumieć wyjście.  

AUTOR

dumpe2fs został napisany przez Remy'ego Carda <Remy.Card@linux.org>.  

DOSTĘPNOŚĆ

dumpe2fs jest częścią pakietu e2fsprogs i jest dostępny na stronie http://e2fsprogs.sourceforge.net.  

ZOBACZ TAKŻE

e2fsck(8), mke2fs(8), tune2fs(8)


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
OPCJE
BŁĘDY
AUTOR
DOSTĘPNOŚĆ
ZOBACZ TAKŻE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:58 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - ja