> Linux Reviews > man >

du

estimează spațiul folosit de fișiere


  1. du.1.man


1. du.1.man

Manpage of DU

DU

Section: User Commands (1)
Updated: 1998-11
Index Return to Main Contents
 

NUME

du - estimează spațiul folosit de fișiere  

REZUMAT

du [opțiuni] [fișier...]

Opțiuni POSIX: [-askx] [--]

Opțiuni GNU (forma cea mai scurtă): [-abcDhHklLmsSxX] [--block-size=dim] [--exclude=pattern] [--max-depth=n] [--help] [--version] [--]  

DESCRIERE

du raportează dimensiunea spațiului de disc folosit de fișierele specificate și de fiecare director în ierarhiile cu rădăcinile în fișierele specificate. În acest context, `spațiul de disc folosit' înseamnă spațiul folosit pentru întreaga ierarhie de fișiere sub fișierul specificat.

Invocat fără argumente, du raportează spațiul de disc folosit de directorul curent.  

DETALII POSIX

În mod implicit, valorile sunt raportate în unități de 512-octeți, sau unități de 1024-octeți când este specificată opțiunea -k.  

DETALII GNU

În mod implicit, valorile sunt raportate în unități de 1024-octeți, (când tipul unităților nu este specificat printre opțiuni), în afară de cazul în care este setată variabila de mediu POSIXLY_CORRECT , caz în care este urmat standardul POSIX.  

OPȚIUNI POSIX

-a
Afișează valori pentru toate fișierele întâlnite, nu doar pentru directoare.
-k
Folosește unități de 1024-octeți în loc de unitățile implicite de 512-octeți.
-s
Afișează numai spațiul folosit de argumentele date, nu și cel folosit de subdirectoarele acestora.
-x
Calculează numai spațiul folosit de fișierele de pe același dispozitiv ca și argumentul furnizat.
--
Termină lista de opțiuni.
 

OPȚIUNI GNU

-a, --all
Afișează valori pentru toate fișierele, nu numai pentru directoare.
-b, --bytes
Afișează dimensiunile în octeți, în loc de kilo-octeți.
--block-size=dim
Afișează dimensiunile în blocuri de dim octeți. (Nou în fileutils-4.0.)
-c, --total
Afișează valoarea (suma) totală pentru toate argumentele după ce toate argumentele au fost procesate. Această opțiune poate fi folosită pentru a afla spațiul total de disc folosit de un anumit set de fișiere și directoare.
-D, --dereference-args
Dereferențiază legăturile simbolice care sunt argumente în linia de comandă. Nu afectează alte legături simbolice. Această opțiune este utilă pentru a afla spațiul de disc folosit de directoare cum ar fi /usr/tmp, care sunt adesea legături simbolice.
--exclude=pattern
La parcurgerea recursivă, ignoră subdirectoarele sau fișierele care se potrivesc cu pattern-ul pattern. pattern poate fi orice pattern glob standard pentru shell-ul Bourne. (Nou în fileutils-4.0.)
-h, --human-readable
Adaugă o literă ce specifică dimensiunea, cum ar fi M pentru mega-octeți binari (`mebibytes'), pentru fiecare valoare raportată.
-H, --si
Fă același lucru ca și pentru -h, dar folosește unitățile SI oficiale (cu puteri de 1000 în loc de 1024, astfel că M reprezintă 1000000 în loc de 1048576). (Nou în fileutils-4.0.)
-k, --kilobytes
Analizează dimenisunile în KiB (kilo-octeți binari, 1024 octeți).
-l, --count-links
Calculează dimensiunea tuturor fișierelor, chiar dacă acestea au apărut deja (ca legături hard).
-L, --dereference
Dereferențiază legăturile simbolice (afișează spațiul de disc folosit de fișierul sau directorul către care este făcută legătura, în loc de spațiul folosit de legătură).
-m, --megabytes
Afișează dimensiunile în MiB (mega-octeți binari, 1048576 octeți).
--max-depth=n
Afișează totalul pentru un director (sau fișier, cu opțiunea -a ) numai dacă acesta este n nivele, sau mai puține, sub argumentul din linia de comandă; --max-depth=0 este același lucru cu opțiunea -s . (Nou în fileutils-4.0.)
-s, --summarize
Afișează numai totalul pentru fiecare argument.
-S, --separate-dirs
Raportează dimensiunea fiecărui director separat, fără a include dimensiunile subdirectoarelor.
-x, --one-file-system
Ignoră directoarele care se află pe alte sisteme de fișiere decât fișierul specificat ca argument și este procesat.
-X fișier, --exclude-from=fișier
Ca și --exclude, cu excepția că acceptă pattern-uri de exclus din fișier -ul specificat. Pattern-urile sunt listate câte unul pe linie. Dacă fișier este dat ca `-', pattern-urile sunt citite de la intrarea standard. (Nou în fileutils-4.0.)
 

OPȚIUNI STANDARD GNU

--help
Afișează un mesaj despre modul de folosire la ieșirea standard și termină cu succes.
--version
Afișează informații despre versiune la ieșirea standard, apoi termină cu succes.
--
Termină lista de opțiuni.
 

BUG-URI

Pe sistemele BSD, du raportează dimensiuni care sunt jumătate din valorile corecte pentru fișiere care sunt montate prin NFS de pe sistemele HP-UX. Pe sistemele HP-UX, acesta raportează valori care sunt dublul valorilor corecte pentru fișierele care sunt montate prin NFS de pe sisteme BSD. Aceasta se datorează unei erori în HP-UX, care afectează și programul du din HP-UX.  

VARIABILE DE MEDIU

Variabila POSIXLY_CORRECT determină alegerea unităților. Dacă aceasta nu este setată iar variabila BLOCKSIZE are o valoare ce începe cu `HUMAN', atunci comportarea este ca și pentru opțiunea -h, în afara cazului în care este înlocuită de opțiunile -k sau -m.  

CONFORM CU

POSIX 1003.2  

NOTE

Această pagină descrie du așa cum este găsit în pachetul fileutils-4.0; alte versiuni pot fi ușor diferite. Trimiteți corecții și adăugiri la aeb@cwi.nl. Raportați bug-uri în program la fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu.
Pagina a fost tradusă pentru RoLix.org de man_la_rolix_punct_org.


 

Index

NUME
REZUMAT
DESCRIERE
DETALII POSIX
DETALII GNU
OPȚIUNI POSIX
OPȚIUNI GNU
OPȚIUNI STANDARD GNU
BUG-URI
VARIABILE DE MEDIU
CONFORM CU
NOTE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:40:47 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - cs - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - nl - pl - SVENSKA