> Linux Reviews > man >

du

schat bestandsruimte gebruik in


  1. du.1.man


1. du.1.man

Manpage of DU

DU

Section: FSF (1)
Updated: May 2000
Index Return to Main Contents
 

NAAM

du - schat bestandsruimte gebruik in  

OVERZICHT

du [OPTIE]... [BESTAND]...  

BESCHRIJVING

Vat schijfgebruik van elk bestand samen, steeds dieper in de directorieboom voor directories.

-a, --all
{--alles} druk aantallen voor alle bestanden af, niet alleen directories
--block-size=MAAT gebruik MAAT-byte blokken {--blok-grootte=}
-b, --bytes
{--bytes}
druk grootte af in bytes
-c, --total
{--totaal} lever een totaal
-D, --dereference-args
{--volg-argumenten} volg paden wanneer symbolische koppeling
-h, --human-readable
{--menselijk-leesbaar} druk groottes in menselijk leesbare vorm af (o.a., 1K 234M 2G)
-H, --si
net zo, maar gebruik machten van 1000 niet 1024
-k, --kilobytes
{--kilobytes} hetzelfde als --block-size=1024
-l, --count-links
{--tel-koppelingen} tel groottes meerdere keren als harde koppelingen
-L, --dereference
{--volg} volg alle symbolische koppelingen
-m, --megabytes
{--megabytes} net als --block-size=1048576
-S, --separate-directories
{--afzonderlijke-directories} voeg de grootte van subdirectories niet toe
-s, --summarize
{--samenvatting} laat alleen een totaal zien voor elk argument
-x, --one-file-system
{--één-bestand-systeem} sla directories op andere bestandsystemen over
-X BESTAND, --exclude-from=BESTAND
{--sluit-buiten=} Sluit bestanden die overeenkomen met enig patroon in BESTAND buiten
--exclude=PAT
{--sluit-buiten=} Sluit bestanden die overeenkomen met PAT buiten
--max-depth=N
{--max-diepte=} druk alleen het totaal voor een directorie (of bestand, met --all)) af als het N of minder niveaus onder het opdracht regel argument ligt; --max-depth=0 is gelijk aan --summarize
--help
{--hulp} laat hulp zien en eindig
--version
{--versie} geef versie informatie en eindig
 

AUTEUR

Geschreven door Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Larry McVoy, en Paul Eggert.  

RAPPORTEER BUGS

Rapporteer bugs aan <bug-fileutils@gnu.org>.  

COPYRIGHT

Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
Dit is vrije software; zie de broncode voor kopieer voorwaarden. Er is GEEN aansprakelijkheid; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.  

ZIE OOK

De volle beschrijving voor du wordt bijgehouden als een Texinfo handleiding. Als de info en du programma's goed zijn geïnstalleerd op uw locatie, dan zal de opdracht
info du

toegang moeten geven tot de volledige handleiding.

 

VERTALING

Alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Deze handleiding van du 4.01 werd vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

$Id: du.1,v 1.2 2001/12/20 22:36:19 joostvb Exp $


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
AUTEUR
RAPPORTEER BUGS
COPYRIGHT
ZIE OOK
VERTALING

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:23 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - cs - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - ro - SVENSKA