> Linux Reviews > man >

dircolors


  1. dircolors.1.man


1. dircolors.1.man

Manpage of DIRCOLORS

DIRCOLORS

Section: User Commands (1)
Updated: 1998-11
Index Return to Main Contents
 

NUME

dircolors - setează culorile pentru `ls'  

REZUMAT

dircolors [-b] [--sh] [--bourne-shell] [-c] [--csh] [--c-shell] [-p] [--print-database] [--help] [--version] [FILE]  

DESCRIERE

dircolors afișează o secvență de comenzi shell ce poate fi folosită pentru a defini culorile dorite pentru ieșirea comenzii ls (și dir, etc.). Folosire uzuală:
eval `dircolors [OPȚIUNE]... [FIȘIER]`

Dacă este specificat FIȘIER , dircolors îl citește pentru a determina ce culori să fie folosite pentru fiecare tip de fișier și extensii. În caz contrar, este folosită o bază de date implicită compilată intern. Pentru detalii despre formatul acestor fișiere, rulați `dircolors -p'.

Ieșirea este o comandă shell cu care trebuie setată variabila de mediu LS_COLORS . Puteți specifica sintaxa shell de folosit în linia de comandă, sau dircolors o va ghici din valoarea variabilei de mediu SHELL .

După execuția acestei comenzi, `ls --color' (care poate fi folosită ca alias pentru ls ) va lista fișierele în culorile dorite.

 

OPȚIUNI

-b, --sh, --bourne-shell
Generează comenzi pentru shell-ul Bourne. Acesta este comportamentul implicit dacă variabila de mediu SHELL este setată și nu se termină în csh sau tcsh.
-c, --csh, --c-shell
Generează comenzi pentru shell-ul C. Acesta este comportamentul implicit dacă variabila de mediu SHELL se termină în csh sau tcsh.
-p, --print-database
Afișează baza de date implicită configurată intern. Această ieșire este ea însăși un fișier de configurare valid și descrie destul de bine capabilitățile sale.
 

OPȚIUNI STANDARD GNU

--help
Afișează un mesaj despre modul de folosire la ieșirea standard și termină cu succes.
--version
Afișează informații despre versiune la ieșirea standard, apoi termină cu succes.
--
Termină lista de opțiuni.
 

MEDIU (ENVIRONMENT)

Variabilele SHELL și TERM sunt folosite pentru a găsi forma potrivită a comenzii shell. Variabilele LANG, LC_ALL, LC_CTYPE și LC_MESSAGES au înțelesul uzual. Variabila LS_COLORS este folosită pentru a transfera informație lui ls.  

CONFORM CU

Colorarea ieșirii pentru ls(1) este o extensie GNU. Această implementare nu este compatibilă în totalitate cu programele originale dircolors/color-ls distribuite cu Slackware Linux. În speță, suportul pentru shell-ul Z și shell-ul Korn nu este prezent. Utilizatorii acestor shell-uri ar trebui să folosească modul corespunzător shell-ului Bourne (-b).  

VEDEȚI ȘI

dir_colors(5), ls(1)  

FIȘIERE

Programul dircolors nu folosește nici un fișier de configurare. Totuși, este uzual ca scripturile de inițializare a shell-ului să invoce dircolors cu unul dintre următoarele:
/etc/DIR_COLORS
Fișier de configurare pentru întregul sistem folosit de dircolors.
~/.dir_colors
Fișier de configurare pentru un utilizator folosit de dircolors.
 

NOTE

Această pagină descrie dircolors așa cum este găsit în pachetul fileutils-4.0; alte versiuni pot fi ușor diferite. Trimiteți corecții și adăugiri la aeb@cwi.nl. Raportați bug-uri în program la fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu.
Pagina a fost tradusă pentru RoLix.org de man_la_rolix_punct_org.


 

Index

NUME
REZUMAT
DESCRIERE
OPȚIUNI
OPȚIUNI STANDARD GNU
MEDIU (ENVIRONMENT)
CONFORM CU
VEDEȚI ȘI
FIȘIERE
NOTE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:40:46 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - cs - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - SVENSKA