> Linux Reviews > man >

dircolors


  1. dircolors.1.man


1. dircolors.1.man

Manpage of DIRCOLORS

DIRCOLORS

Section: Misc. Reference Manual Pages (1L)
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

dircolors - vypíše příkaz, kterým lze nastavit proměnnou prostředí LS_COLOR  

POUŽITÍ

eval `dircolors [-b] [--sh] [-c] [--csh] [--help]
[--version] [soubor]`
 

POPIS

Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:33:58 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - ro - SVENSKA