> Linux Reviews > man >

diff

găsește diferențele dintre două fișiere


  1. diff.1.man


1. diff.1.man

Manpage of DIFF

DIFF

Section: GNU Tools (1)
Updated: 1993-09-22
Index Return to Main Contents
 

NUME

diff - găsește diferențele dintre două fișiere  

REZUMAT

diff [opțiuni] fișier-orginal fișier-modificat  

DESCRIERE

În cazul cel mai simplu, diff compară conținuturile celor două fișiere fișier-orginal și fișier-modificat. Un fișier cu numele - înseamnă că textul este citit de la intrarea standard. Ca un caz special, diff - - compară o copie a intrării standard cu ea înșiși.

Dacă fișier-orginal este un director și fișier-modificat nu este, diff compară fișierul din fișier-orginal a cărui nume este fișier-modificat, și vice versa. Fișierul ce nu este director trebuie să nu fie -.

Dacă atât fișier-orginal cât și fișier-modificat sunt directoare, diff compară fișierele corespunzătoare din ambele directoare, în ordina alfabetică; această comparare nu este recursivă, dacă nu este dată opțiunea -r sau --recursive . diff nu compară niciodată conținutul unui director ca și când acesta ar fi un fișier. Fișierul care este specificat în întregime nu poate fi intrarea standard, deoarece intrarea standard nu are nume și noțiunea de ``fișier cu același nume'' nu este aplicabilă.

Opțiunile pentru diff încep cu -, astfel că în mod normal fișier-orginal și fișier-modificat nu pot începe cu -. Totuși, -- ca un argument în sine tratează argumentele rămase ca nume de fișiere chiar dacă încep cu -.  

Opțiuni

Dedesubt este un rezumat al tuturor opțiunilor pe care GNU diff le acceptă. Cele mai multe opțiuni au două nume echivalente, una de o singură literă precedată de un -, iar cealaltă este un nume lung precedat de --. Mai multe opțiuni de o singură literă (în afară de cazul în care iau un argument) pot fi combinate într-o sibgur cuvânt în linia de comandă: -ac este echivalent cu -a -c. Opțiunile cu nume lungi pot fi abreviate ca orice prefix unix al numelor lor. Parantezele pătrate ([ și ]) indică faptul că o opțiune ia un argument opțional.
-linii
Arată linii (un întreg) linii de context. Această opțiune nu specifică un format de ieșire de unul singur; dar nu are nici un efect dacă nu este combinată cu -c sau -u. Această opțiune este depășită/învechită. Pentru a opera corect, patch are nevoie în mod normal de cel puțin două linii de context.
-a
Tratează toate fișierele ca text și compară-le linie cu linie, chiar dacă acestea nu par a fi fișiere text.
-b
Ignoră schimbările în numărul de spații albe.
-B
Ignoră schimbările care doar introduc sau șterg linii goale.
--brief
Raportează numai dacă fișierele diferă, nu și detalii despre diferențe.
-c
Folosește formatul de ieșire cu context.
-C linii

--context[=linii]
Folosește formatul de ieșire cu context, arătând linii (un întreg) linii de context, sau trei dacă linii nu este dat. Pentru a opera corect, patch are nevoie în mod normal de cel puțin două linii de context.
--changed-group-format=format
Folosește format pentru a genera un grup de linii ce conțin liniile ce diferă din ambele fișiere în formatul if-then-else.
-d
Schimbă algoritmul pentru a găsi eventual un set mai mic de schimbări. Aceasta face ca diff să fie mai lent (uneori mult mai lent).
-D nume
Crează ieșirea în formatul if-then-else, condiționat de macro-ul de preprocesor nume.
-e

--ed
Crează ieșirea în format valid pentru scripturi ed .
--exclude=pattern
La compararea directoarelor, ignoră fișierele și subdirectoarele a căror nume de bază (basenames) se potrivesc cu pattern.
--exclude-from=fișier
La compararea directoarelor, ignoră fișierele și subdirectoarele a căror nume de bază (basenames) se potrivesc cu orice patern conținut în fișier.
--expand-tabs
Expandează tab-uri în spații în ieșire, pentru a conserva aliniamentul tab-urilor din fișierele de intrare.
-f
Crează ieșire care arată oarecum asemănător cu un script ed dar care are schimbări în ordinea în care acestea apar în fișier.
-F regexp
În formatele context și unificat, pentru fiecare bloc de diferențe, arată câteva din liniile ce preced linia care se potrivește cu regexp.
--forward-ed
Crează ieșire care arată oarecum asemănător cu un script ed dar care are schimbări în ordinea în care acestea apar în fișier.
-h
Această opțiune nu are în prezent nici un efect; ea este prezentă pentru compatibilitare cu Unix.
-H
Folosește heuristici pentru a grăbi procesarea fișierelor largi care au numeroase schimbări minore răspândite prin conținut.
--horizon-lines=linii
Nu decarta ultimele linii linii ale prefixului comun și primele linii linii ale sufixului comun.
-i
Ignoră schimbările în cazul caracterelor; consideră literele majuscule și minuscule echivalente.
-I regexp
Ignoră schimbările care doar introduc sau șterg linii care se potrivesc cu regexp.
--ifdef=nume
Crează ieșirea în formatul if-then-else, condiționat de macro-ul de preprocesor nume.
--ignore-all-space
Ignoră spațiile albe la compararea liniilor.
--ignore-blank-lines
Ignoră schimbările care doar introduc sau șterg linii goale.
--ignore-case
Ignoră schimbările în cazul caracterelor; consideră literele majuscule și minuscule echivalente.
--ignore-matching-lines=regexp
Ignoră schimbările care doar introduc sau șterg linii care se potrivesc cu regexp.
--ignore-space-change
Ignoră schimbările în numărul de spații albe.
--initial-tab
Scrie un tab în loc de un spațiu în fața textului unei linii în formatul normal sau context. Aceasta face ca aliniamentul tab-urilor în linie să arate normal.
-l
Pasează ieșirea prin pr pentru a o pagina.
-L etichetă

--label=etichetă
Folosește etichetă în loc de numele fișierului în antetele formatelor context și unificat.
--left-column
Afișează numai coloana din stânga a celor două linii comune în formatul unul-lângă-altul (side-by-side).
--line-format=format
Folosește format pentru a genera toate liniile de intrare în formatul in-then-else.
--minimal
Schimbă algoritmul pentru a găsi eventual un set mai mic de schimbări. Aceasta face ca diff să fie mai lent (uneori mult mai lent).
-n
Generează diff-uri în format RCS; ca și -f cu excepția că fiecare comandă specifică numărul de linii afectate.
-N

--new-file
La compararea directoarelor, dacă un fișier este găsit într-un singur director, tratează-l ca prezent dar gol în celălalt director.
--new-group-format=format
Folosește format pentru a genera un grup de linii luate numai din cel de-al doilea fișier în formatul if-then-else.
--new-line-format=format
Folosește format pentru a genera o linie luată numai din cel de-al doilea fișier în formatul if-then-else.
--old-group-format=format
Folosește format pentru a genera un grup de linii luate numai din primul fișier în formatul if-then-else.
--old-line-format=format
Folosește format pentru a genera o linie luată numai din primul fișier în formatul if-then-else.
-p
Arată în ce funcție C apare fiecare schimbare..
-P
La compararea directoarelor, dacă un fișier este găsit numai în cel de-al doilea director, tratează-l ca prezent dar gol în celălalt director.
--paginate
Pasează ieșirea prin pr pentru a o pagina.
-q
Raportează numai dacă fișierele diferă, nu și detalii despre diferențe.
-r
La compararea directoarelor, compară recursiv orice subdirectoare găsite.
--rcs
Generează diff-uri în format RCS; ca și -f cu excepția că fiecare comandă specifică numărul de linii afectate.
--recursive
La compararea directoarelor, compară recursiv orice subdirectoare găsite.
--report-identical-files

-s
Raportează când două fișiere sunt identice.
-S fișier
La compararea directoarelor, începe cu fișierul fișier. Această opțiune este folosită pentru continuare unei comparări întrerupte.
--sdiff-merge-assist
Afișează informații suplimentare pentru a ajuta Print extra information to help sdiff. sdiff folosește această opțiune când acesta rulează diff. Această opțiune nu este destinată pentru folosirea directă de către utilizatori.
--show-c-function
Arată în ce funcție C apare fiecare schimbare.
--show-function-line=regexp
În formatele context și unificat, pentru fiecare bloc de diferențe, arată câteva din liniile ce preced linia care se potrivește cu regexp.
--side-by-side
Folosește formatul unul-lângă-altul (side-by-side).
--speed-large-files
Folosește heuristici pentru a grăbi procesarea fișierelor largi care au numeroase schimbări minore răspândite prin conținut.
--starting-file=fișier
La compararea directoarelor, începe cu fișierul fișier. Această opțiune este folosită pentru continuare unei comparări întrerupte.
--suppress-common-lines
Nu afișa liniile comune în formatul unul-lângă-altul (side-by-side).
-t
Expandează tab-uri în spații în ieșire, pentru a conserva aliniamentul tab-urilor din fișierele de intrare.
-T
Scrie un tab în loc de un spațiu în fața textului unei linii în formatul normal sau context. Aceasta face ca aliniamentul tab-urilor în linie să arate normal.
--text
Tratează toate fișierele ca text și compară-le linie cu linie, chiar dacă acestea nu par a fi fișiere text.
-u
Folosește formatul de ieșire unificat.
--unchanged-group-format=format
Folosește format pentru a genera un grup de linii comune luate din ambele fișiere în formatul if-then-else.
--unchanged-line-format=format
Folosește format pentru a genera o linie comună ambelor fișiere în formatul if-then-else.
--unidirectional-new-file
La compararea directoarelor, dacă un fișier este găsit numai în cel de-al doilea director, tratează-l ca prezent dar gol în celălalt director.
-U linii

--unified[=linii]
Folosește formatul de ieșire unificat, arătând linii (un întreg) linii de context, sau trei dacă linii nu este dat. Pentru a opera corect, patch are nevoie în mod normal de cel puțin două linii de context.
-v

--version
Raportează numărul versiunii lui diff.
-w
Ignoră spațiile albe la compararea liniilor.
-W coloane

--width=coloane
Folosește o ieșire de lățime coloane în formatul unul-lângă-altul (side-by-side).
-x pattern
La compararea directoarelor, ignoră fișierele și subdirectoarele a căror nume de bază (basenames) se potrivesc cu pattern.
-X fișier
La compararea directoarelor, ignoră fișierele și subdirectoarele a căror nume de bază (basenames) se potrivesc cu orice patern conținut în fișier.
-y
Folosește formatul de ieșire unul-lângă-altul (side-by-side).
 

VEDEȚI ȘI

cmp(1), comm(1), diff3(1), ed(1), patch(1), pr(1), sdiff(1).  

DIAGNOSTIC

Starea de ieșire 0 înseamnă că nu a fost găsită nici o diferență, 1 înseamnă că au fost găsite diferențe, iar 2 înseamnă că au fost probleme.
Pagina a fost tradusă pentru RoLix.org de man_la_rolix_punct_org.


 

Index

NUME
REZUMAT
DESCRIERE
Opțiuni
VEDEȚI ȘI
DIAGNOSTIC

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:40:46 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - nl - pl - SVENSKA