> Linux Reviews > man >

df

raportează folosirea spațiului pe disc de sistemul de fișiere


  1. df.1.man


1. df.1.man

Manpage of DF

DF

Section: User Commands (1)
Updated: 1998-11
Index Return to Main Contents
 

NUME

df - raportează folosirea spațiului pe disc de sistemul de fișiere  

REZUMAT

df [opțiuni] [fișier...]

Opțiuni POSIX: [-kP] [--]

Opțiuni GNU (forma cea mai scurtă): [-ahHiklmPv] [-t fstype] [-x fstype] [--block-size=dimens] [--print-type] [--no-sync] [--sync] [--help] [--version] [--]  

DESCRIERE

df raportează spațiul de disc folosit și disponibil pe sistemele de fișiere.

Fără argumente, df raportează spațiul de disc folosit și disponibil pe toate sistemele montate curent (indiferent de tip). În caz contrar, df raportează despre sistemul de fișiere ce conține fiecare argument fișier.  

DETALII POSIX

In mod implicit, ieșirea este reportată în unități de 512-octeți. Când este dată opțiunea -k, ieșirea este raportată în unități de 1024-octeți. Formatul de ieșire este nedefinit, dacă nu este dată opțiunea -P. Dacă fișier nu este un fișier obișnuit, un director sau un FIFI, rezultatul este nespecificat.  

DETALII GNU

Ieșirea este în unități de 1024-octeți (când nu sunt specificate unități ca opțiuni), în afară de cazul în care variabila de mediu POSIXLY_CORRECT este definită, caz în care este urmată convenția POSIX.

Dacă un argument fișier este un fișier dispozitiv de disc ce conține un sistem de fișiere montat, df arată spațiul disponibil pe acel sistem de fișiere în loc de sistemul de fișiere ce conține nodul dispozitiv respectiv.  

OPȚIUNI POSIX

-k
Folosește unități de 1024-octeți în loc de unitățile implicite de 512-octeți.
-P
Ieșirea în șase coloane, cu capul de tabel `Filesystem N-blocks Used Available Capacity Mounted on' (cu N=512, dar N=1024 când este dată opțiunea -k).
--
Termină lista de opțiuni.
 

OPȚIUNI GNU

-a, --all
Include în listă sistemele de fișiere care au dimensiunea de 0 blocuri, care sunt omise în mod implicit. Asemenea sisteme de fișiere sunt în mod normal pseudo-sisteme de fișiere pentru scopuri speciale, cum ar fi intrări automounter. De asemenea, sistemele de fișiere de tipul "ignore" sau "auto", suportate de unele sisteme de operare, care sunt incluse numai dacă această opțiune este specificată.
--block-size=dimens
Afișează dimensiunile în blocuri de dimens octeți. (Nou dar nefuncțional în fileutils-4.0.)
-h, --human-readable
Adaugă o literă corespunzătoare dimensiunii cum ar fi M pentru megaocteți binari (`mebibytes') la fiecare dimensiune.
-H, --si
Fă același lucru pentru -h, dar folosește unități oficiale SI (cu puteri de 1000 în loc de 1024, astfel că M înseamnă 1000000 în loc de 1048576). (Nou în fileutils-4.0.)
-i, --inodes
Afișează informații despre folosirea inode-urilor în loc de blocuri. Un inode (prescurtare pentru `index node`, adică nod index) conține informații despre un fișier, cum ar fi proprietar, permisiuni, timestamp (FIXME) și locația pe disc
-k, --kilobytes
Afișează dimensiunile în blocuri de 1024-octeți.
-l, --local
Limitează raportarea numai la sistemele de fișiere locale. (Nou în fileutils-4.0.)
-m, --megabytes
Raportează dimensiunile în blocuri de megaocteți binari (adică 1048576 octeți). De notat că cele patru opțiuni -h, -H, -k, -m sunt mutual exclusive și că numai ultima este efectivă; de exemplu, dacă sunt specificate opțiunile --si și -m, rezultatul nu va fi raportat în megaocteți (adică 1000000-octeți). [Interpretarea dimensiunilor blocurilor este de asemenea influențată de variabila de mediu BLOCK_SIZE, dar aceasta nu fucționează în versiunea fileutils-4.0.]
--no-sync
Nu invoca comanda sistem sync înainte de a obține date despre folosire. Aceasta face ca df să ruleze semnificativ mai rapid, dar pe unele sisteme (în special SunOS) rezultatele pot fi ușor diferite. Aceasta este comportarea implicită.
-P, --portability
Folosește formatul de ieșire POSIX . Acesta este formatul implicit, cu excepția că informația despre fiecare sistem de fișiere este întotdeauna afișată pe o singură linie; un dispozitiv montat nu este niciodată pus pe o linie de unul singur. Aceasta înseamnă că dacă numele dispozitivului montat este mai lung de 20 de litere (de exemplu pentru unele montări pe rețea), coloanele sunt nealineate.
--sync
Invocă apelul sistem sync înainte de a obține date despre folosire. Pe unele sisteme (în special SunOS) aceasta furnizează rezultate mai recente, dar în general această opțiune face df mult mai lent, în special când există mai multe sisteme de fișiere sau acestea sunt foarte ocupate.
-t tipsf, --type=tipsf
Limitează afișarea la sisteme de fișiere de tipul tipsf. Tipuri de sisteme de fișiere multiple pot fi specificate dând opțiuni -t multiple. În mod implicit, nu este omis nici un tip de sistem de fișiere.
-T, --print-type
Afișează tipul fiecărui sistem de fișiere. Tipurile date sunt cele raportate de sistem (și sunt găsite într-un mod independent de sistem, de exemplu citind /etc/mtab). Vedeți și mount(8).
-x tipsf, --exclude-type=tipsf
Limitează afișarea la sisteme de fișiere ce nu sunt de tipul tipsf . Tipuri de sisteme de fișiere multiple pot fi eliminate dând opțiuni -x multiple. În mod implicit, nu este omis nici un tip de sistem de fișiere.
-v
Opțiune ignorată; pentru compatibilitate cu versiunile System V ale lui df.
 

OPȚIUNI STANDARD GNU

--help
Afișează un mesaj de folosire la ieșirea standard, apoi termină cu succes.
--version
Afișează informații despre versiune la ieșirea standard, apoi termină cu succes.
--
Termină lista de opțiuni.
 

MEDIU (ENVIRONMENT)

Variabila POSIXLY_CORRECT determină alegerea unităților. Dacă aceasta nu este setată iar variabila BLOCKSIZE are o valoare ce începe cu `HUMAN', atunci comportarea este ca și pentru opțiunea -h, în afara cazului în care este înlocuită de opțiunile -k sau -m. Variabilele LANG, LC_ALL, LC_CTYPE și LC_MESSAGES au înțelesul obișnuit.  

CONFORM CU

POSIX 1003.2  

VEDEȚI ȘI

mount(8)  

NOTE

Această pagină descrie df așa cum este găsit în pachetul fileutils-4.0; alte versiuni pot fi ușor diferite. Trimiteți corecții și adăugiri la aeb@cwi.nl. Raportați bug-uri în program la fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu.
Pagina a fost tradusă pentru RoLix.org de man_la_rolix_punct_org.


 

Index

NUME
REZUMAT
DESCRIERE
DETALII POSIX
DETALII GNU
OPȚIUNI POSIX
OPȚIUNI GNU
OPȚIUNI STANDARD GNU
MEDIU (ENVIRONMENT)
CONFORM CU
VEDEȚI ȘI
NOTE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:40:46 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - cs - da - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - SVENSKA