> Linux Reviews > man >

dd

convertește și copiază un fișier


  1. dd.1.man


1. dd.1.man

Manpage of DD

DD

Section: User Commands (1)
Updated: 1998-11
Index Return to Main Contents
 

NUME

dd - convertește și copiază un fișier  

REZUMAT

dd [--help] [--version] [if=fișier] [of=fișier] [ibs=octeți] [obs=octeți] [bs=octeți] [cbs=octeți] [skip=blocuri] [seek=blocuri] [count=blocuri] [conv={ascii, ebcdic, ibm, block, unblock, lcase, ucase, swab, noerror, notrunc, sync}]  

DESCRIERE

dd copiază un fișier (implicit, de la intrarea standard la ieșirea standard) folosind anumite dimensiuni de blocuri pentru intrare și ieșire și în același timp realizează opțional conversii pe acesta.

Citește intrarea câte un bloc odată, folosind dimensiunea specificată pentru blocul de intrare (implicit 512 octeți). Dacă a fost dată opțiunea bs=octeți și nu a fost specificată nici o altă conversie în afară de sync, noerror, sau notrunc acesta scrie cantitatea de date citită (care ar putea fi mai mică decât cea care a fost cerută) într-un bloc de ieșire separat. Acest bloc de ieșire are exact aceeași lungime cu cea citită, în afară de cazul în care a fost specificată conversia sync ,

În caz contrar, intrarea, citită câte un bloc odată, este procesată și ieșirea rezultată este colectată și scrisă în blocuri de dimensiunea specificată pentru blocul de ieșire. Blocul de ieșire final poate fi mai scurt.

Opținile cu valoare numerică de mai jos (octeți și blocuri) pot fi urmate de un multiplicator: `k'=1024, `b'=512, `w'=2, `c'=1 (`w' și `c' sunt extensii GNU; `w' n-ar trebui să fie folosit niciodată - înseamnă 2 în System V și 4 în BSD4.2). Două sau mai multe expresii numerice de acest gen pot fi multiplicate punând un `x' între ele. Versiunea GNU fileutils-4.0 permite de asemenea următoarele sufixe multiplicative în specificarea dimensiunilor blocurilor (în bs=, cbs=, ibs=, obs=): M=1048576, G=1073741824, și așa mai departe pentru T, P, E, Z, Y. Un sufix `D' le specifică pe acestea în sistemul zecimal: kD=1000, MD=1000000, GD=1000000000, etc. (De notat că pentru ls, df, du dimensiunea lui M etc. este determinată de variabilele de mediu, dar pentru dd aceasta este fixă.)  

OPȚIUNI

if=fișier
Citește din fișier în loc de intrarea standard.
of=fișier
Scrie în fișier în loc de ieșirea standard. În afară de cazul în care este specificată opțiunea conv=notrunc , dd trunchează fișier la zero octeți (sau dimensiunea specificată cu seek=).
ibs=octeți
Citește câte octeți octeți odată. Valoarea implicită este 512.
obs=octeți
Scrie câte octeți octeți odată. Valoarea implicită este 512.
bs=octeți
Citește și scrie câte octeți octeți odată. Aceasta are precedență față de ibs și obs. (Și setând bs nu este echivalent cu setarea lui ibs și obs la aceeași valoare, cel puțin când nu este specificată nici o altă conversie în afară de sync, noerror și notrunc , întrucât aceasta stipulează că fiecare bloc de intrare va fi copiat la ieșire ca un singur bloc fără a agrega blocuri mai mici.)
cbs=octeți
Specifică dimensiunea blocului de conversie pentru block și unblock.
skip=blocuri
Sări peste blocuri blocuri de ibs octeți în fișierul de intrare înainte de a copia.
seek=blocuri
Sări peste blocuri blocuri de obs octeți în fișierul de ieșire înainte de a copia.
count=blocuri
Copiază blocuri blocuri de ibs octeți din fișierul de intrare, în loc de întregul conținut al fișierului.
conv=CONVERSIE[,CONVERSIE]...
Convertește fișierul conform argumentelor specificate CONVERSIE . (Fără caractere spațiu lângă virgule.)

Conversii:

ascii
Convertește EBCDIC la ASCII.
ebcdic
Convertește ASCII la EBCDIC.
ibm
Convertește ASCII la alternativa EBCDIC.
block
Pentru fiecare linie de intrare, scrie cbs octeți, înlocuind caracterul linie nouă cu un spațiu și adăugând spații după cum e necesar.
unblock
Înlocuiește spațiile din coada fiecărui bloc de intrare de dimensiune cbs cu un caracter linie nouă.
lcase
Schimbă majusculele în minuscule.
ucase
Schimbă minusculele în majuscule.
swab
Schimbă ordinea fiecarei perechi de octeți a datelor de intrare. Dacă sunt citiți un număr impar de octeți, ultimul octet este copiat pur și simplu (pentru că nu are cu cine să fie schimbat). [POSIX 1003.2b, interpretările PASC 1003.2 #3 și #4]
noerror
Continuă după erori la citire.
notrunc
Nu trunca fișierul de ieșire.
sync
Adaugă octeți zero la fiecare bloc de intrare până la dimensiunea ibs .
 

OPȚIUNI STANDARD GNU

--help
Afișează un mesaj despre modul de folosire la ieșirea standard și termină cu succes.
--version
Afișează informații despre versiune la ieșirea standard, apoi termină cu succes.
--
Termină lista de opțiuni.
 

MEDIU (ENVIRONMENT)

Variabilele LANG, LC_ALL, LC_CTYPE și LC_MESSAGES au înțelesul obișnuit.  

CONFORM CU

POSIX 1003.2  

EXEMPLE

Adeseori un dispozitiv de bandă nu va accepta blocuri de dimensiune arbitrară și dd ar obține o eroare I/O (intrare/ieșire) pentru ultimul fragment de date care nu umple un bloc întreg. Folosiți `dd if=fișier of=/dev/mytape conv=sync' pentru a pune întreg conținutul fișierului pe bandă. Bineînțeles, citirea de pe bandă va produce un fișier ceva mai mare, cu null-uri adăugate la sfârșit.  

BUG-URI

Comenzi cum ar fi `dd if=fișier of=/dev/fd0 bs=1k seek=172' eșuează pe unele sisteme deoarece dd încearcă să truncheze fișierul de ieșire, dar truncarea unui dispozitiv bloc nu este posibilă. În asemenea cazuri, adăugați opțiunea `conv=notrunc'.  

NOTE

Această pagină descrie dd așa cum este găsit în pachetul fileutils-4.0; alte versiuni pot fi ușor diferite. Trimiteți corecții și adăugiri la aeb@cwi.nl. Raportați bug-uri în program la fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu.
Pagina a fost tradusă pentru RoLix.org de man_la_rolix_punct_org.


 

Index

NUME
REZUMAT
DESCRIERE
OPȚIUNI
OPȚIUNI STANDARD GNU
MEDIU (ENVIRONMENT)
CONFORM CU
EXEMPLE
BUG-URI
NOTE

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:40:46 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - cs - da - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - SVENSKA