> Linux Reviews > man >

dd

konverterer og kopierer en fil


  1. dd.1.man


1. dd.1.man

Manpage of DD

DD

Section: FSF (1)
Updated: November 1998
Index Return to Main Contents
 

NAVN

dd - konverterer og kopierer en fil  

SYNOPSIS

dd [TILVALG]...  

BESKRIVELSE

Kopier en fil, konvertere og formaterer i henhold til tilvalgene.

bs=BYTES
tving ibs=BYTES og obs=BYTES
cbs=BYTES
konverter BYTES bytes ad gangen
conv=NØGLEORD
konverter filen ifølge kommasepareret liste af nøgleord
count=BLOKKE
kopier kun BLOKKE inddate blokke
ibs=BYTES
læs BYTES bytes ad gangen
if=FIL
læs fra FIL istedet for fra stdin
obs=BYTES
skrive BYTES bytes ad gangen
of=FILE
skriv til FILE istedet for stdout
seek=BLOKKE
spring BLOKKE blokke af størelse obs over fra begyndelsen af uddata
skip=BLOCKS
spring BLOKKE blokke af størelse ibs over fra begyndelsen af inddata
--help
vis denne hjælp og stop
--version
vis versionsinformation og stop

BYTES kan efterstilles følgende multiplikative suffikser: xM M, c 1, w 2, b 512, kD 1000, k 1024, MD 1,000,000, M 1,048,576, GD 1,000,000,000, G 1,073,741,824, også videre for T, P, E, Z, Y. NØGLEORD kan være

ascii
fra EBCDIC til ASCII
ebcdic
fra ASCII til EBCDIC
ibm
fra ASCII til alternerende EBCDIC
block
indled felter separerede af nyline med mellemrun så de får størelse cbs
unblock
udskift indledende mellemrumstegn i felter af størelse cbs med nyline
lcase
skift store bogstaver ud med små bogstaver
notrunc
forkort ikke uddatafilen
ucase
skift små bogstaver ud med store bogstaver
swab
byt alle par af inddatabytes om
noerror
forsæt indlæsning efter fejl
sync
indled alle inddatablokke med NULer til størelse ibs
 

FEJLMELDING

Rapporter fejl til <bug-fileutils@gnu.org>.  

SE OGSÅ

Hele dokumentationer for dd bliver vedligeholdt som en Texinfo-manual. Hvis info og dd programmerne er korrekt installeret på din maskine, vil komandoen
info dd

give dig adgang til den fulde manual.


 

Index

NAVN
SYNOPSIS
BESKRIVELSE
FEJLMELDING
SE OGSÅ

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:34:25 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - cs - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - ro - SVENSKA