> Linux Reviews > man >

dd


  1. dd.1.man


1. dd.1.man

Manpage of DD

DD

Section: User Commands (1)
Updated: GNU File Utilities
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

dd - konvertuje soubor při kopírování  

POUŽITÍ

dd [--help] [--version] [if=soubor] [of=soubor] [ibs=bytů] [obs=bytů] [bs=bytů] [cbs=bytů] [skip=bloků] [seek=bloků] [count=bloků] [conv={ascii, ebcdic, ibm, block, unblock, lcase, ucase, swab, noerror, notrunc, sync}]  

POPIS

Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu dd. Příkaz dd kopíruje soubor (implicitně ze standardního vstupu na standardní výstup) se zadanou velikostí bloku a případně jej konvertuje.  

VOLBY

Čísla mohou být následována násobitelem:
b=512, c=1, k=1024, w=2, xm=krát m
--help
Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.
--version
Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.
if=soubor
Čte ze zadaného souboru místo ze standardního vstupu.
of=soubor
Zapisuje do zadaného souboru místo na standardní výstup. Pokud není zadáno conv=notrunc, zkrátí soubor na délku zadanou parametrem seek= (0 bytů, pokud seek= není zadáno).
ibs=bytů
Načítá bloky zadané délky.
obs=bytů
Zapisuje bloky zadané délky.
bs=bytů
Čte a zapisuje bloky zadané délky. Má větší prioritu než ibs a obs.
cbs=bytů
Konvertuje bloky zadané délky.
skip=bloků
Přeskočí zadaný počet bloků velikosti ibs na začátku vstupního souboru.
seek=bloků
Přeskočí zadaný počet bloků velikosti obs na začátku výstupního souboru.
count=bloků
Kopíruje pouze zadaný počet bloků velikosti ibs.
conv=konverze[,konverze...]
Konvertuje soubor podle zadaných argumentů konverze.
Možné konverze:
ascii
Konvertuje EBCDIC do ASCII.
ebcdic
Konvertuje ASCII do EBCDIC.
ibm
Konvertuje ASCII do alternativního EBCDIC.
block
Doplňuje záznamy ukončené znakem newline na bloky délky cbs nahrazením znaku newline koncovými mezerami.
unblock
Nahrazuje koncové mezery v každém bloku délky cbs znakem newline.
lcase
Mění velká písmena na malá.
ucase
Mění malá písmena na velká.
swab
Prohazuje sudé a liché byty. Na rozdíl od Unixového dd pracuje i když je délka souboru liché číslo. V tomto případě poslední byte prostě zkopíruje.
noerror
Ignoruje chyby při čtení.
notrunc
Nezkracuje výstupní soubor.
sync
Doplní každý vstupní blok na velikost ibs koncovými znaky NUL.


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
VOLBY

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:33:57 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - da - SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl - ro - SVENSKA