> Linux Reviews > man >

date

zet, of laat de systeem datum en tijd zien


  1. date.1.man


1. date.1.man

Manpage of DATE

DATE

Section: FSF (1)
Updated: August 1999
Index Return to Main Contents
 

NAAM

date - zet, of laat de systeem datum en tijd zien  

OVERZICHT

date [OPTIE]... [+VORM]
date [OPTIE] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]  

BESCHRIJVING

Laat de huidige tijd zien in de gegeven VORM, of zet de systeem datum.

-d, --date=STRING
{--datum=} laat tijd zien beschreven door STRING, niet `nu'
-f, --file=DATUMBESTAND
{--bestand=} Net als --date, voor elke regel in DATUMBESTAND
-I, --iso-8601[=TIJDSPEC] geef een datum/tijd string dat aan ISO-8601 voldoet
TIJDSPEC=`date' {datum} (of achterwege gelaten) voor datum alleen, of `hours' {uren}, `minutes' {minuten}, of `seconds' {seconden} voor datum en tijd in de aangegeven precisie.
-r, --reference=BESTAND
{--refereer=} laat de laatste veranderingstijd voor BESTAND zien
-R, --rfc-822
{--"rfc"-822} geef een aan RFC-822 voldoende datum string
-s, --set=STRING
{--zet=} zet de tijd beschreven in STRING
-u, --utc, --universal
{--gmt}, {--universeel} druk-af, of zet Greenwich Mean Time
--help
{--hulp} laat deze hulp zien en eindig
--version
{--versie} geef versie informatie en eindig

VORM bepaalt de uitvoer. De enige geldige optie voor de tweede vorm, geeft Greenwich Mean Time op. De ge´nterpreteerde reeksen zijn:

%%
een letterlijke %
%a
locale afgekorte dag van de week-naam (Sun...Sat)
%A
locale volle dag van de week-naam, verschillende lengtes (Sunday...Saturday)
%b
locale afgekorte maand-naam (Jan...Dec)
%B
locale volle maand-naam, verschillende lengtes (January..December)
%c
locale datum en tijd (Sat Nov 04 12:02:33 CET 1989)
%d
dag van de maand (01..31)
%D
datum (mm/dd/jj)
%e
dag van de maand, aangevuld met witruimte ( 1..31)
%h
zelfde als %b
%H
uur (00..23)
%I
uur (01..12)
%j
dag in het jaar (001..366)
%k
uur ( 0..23)
%l
uur ( 1..12)
%m
maand (01..12)
%M
minuut (00..59)
%n
een nieuwe regel
%p
locale AM of PM
%r
tijd, 12-urig (hh:mm:ss [AP]M)
%s
seconden sinds 00:00:00, 1 Jan 1970 (een GNU uitbreiding)
%S
seconden (00..60)
%t
een horizontale tabulatie
%T
tijd, 24-urig (hh:mm:ss)
%U
week nummer binnen het jaar, met Zondag als de eerste dag van een week (00..53)
%V
week nummer binnen het jaar, met Maandag als eerste dag van een week (01..52)
%w
dag in de week (0..6); 0 vertegenwoordigd Zondag
%W
week nummer in het jaar met Maandag als eerste dag van een week (00..53)
%x
locale datum aanduiding (mm/dd/jj)
%X
locale tijd aanduiding (%H:%M:%S)
%y
laatste twee cijfers van het jaar (00..99)
%Y
jaar (1970...)
%z
RFC-822 stijl numerieke tijdzones (-0500) (een niet-standaard uitbreiding)
%Z
tijdzone (o.a. EDT), of niets als geen tijdzone kon worden bepaald

Standaard vult date numerieke velden met nullen. GNU date herkent de volgende opmakers tussen `%' en een numerieke aanwijzing.

`-' (streepje) vul het veld niet aan `_' (onder_streepje) vul het veld aan met spaties
 

RAPPORTEER BUGS

Rapporteer bugs aan <bug-sh-utils@gnu.org>.  

ZIE OOK

De volle beschrijving voor date wordt bijgehouden als een Texinfo handleiding. Als de info en date programma's goed zijn ge´nstalleerd op uw locatie, dan zal de opdracht
info date

toegang moeten geven tot de volledige handleiding.  

COPYRIGHT

Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
Dit is vrije software; zie de broncode voor kopieer condities. Er is GEEN aansprakelijkheid; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

 

VERTALING

Alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Deze handleiding van date 2.0 werd vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

$Id: date.1,v 1.1 2001/12/18 21:40:49 joostvb Exp $


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
RAPPORTEER BUGS
ZIE OOK
COPYRIGHT
VERTALING

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:22 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - cs - SVENSKA - SVENSKA - ja - pl