> Linux Reviews > man >

cksum

oblicz sumę kontrolną i policz bajty w pliku


  1. cksum.1.man


1. cksum.1.man

Manpage of CKSUM

CKSUM

Section: Narzędzia tekstowe GNU 2.0 (1)
Updated: FSF
Index Return to Main Contents
 

NAZWA

cksum - oblicz sumę kontrolną i policz bajty w pliku  

SKŁADNIA

cksum [--help] [--version] [plik...]  

OPIS

Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
pinfo cksum
lub
info cksum.

Ta strona podręcznika opisuje polecenie cksum w wersji GNU.

cksum oblicza sumę kontrolną CRC dla każdego podanego pliku, bądź dla standardowego wejścia jeśli nie podano żadnego lub gdy podano plik zwany '-'. Wypisuje on CRC dla każdego pliku razem z liczbą bajtów w pliku, oraz nazwą pliku, chyba że nie zostały podane żadne argumenty.

cksum używany jest przeważnie do upewnienia się, że pliki przeniesione za pomocą niepewnych środków (takich jak newsy), nie zostały zepsute, a to porównując wynik cksum dla otrzymanych plików z wynikiem cksum dla plików oryginalnych (zwykle podanym w pakiecie dystrybucyjnym). Algorytm CRC określony jest przez standard POSIX.2. Nie jest on zgodny z programami sum z BSD i System V; jest bardziej niezawodny.

--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, po czym kończy pracę.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.
 

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.  

COPYRIGHT

Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  

ZOBACZ TAKŻE

wc(1), sum(1), md5sum(1), textutils(1).  

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi tekstowych GNU wersji 2.0.


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
COPYRIGHT
ZOBACZ TAKŻE
OD TŁUMACZA

This document was created by man2html using the manual pages.
Time: 17:39:53 GMT, October 23, 2013

SVENSKA - SVENSKA - SVENSKA - ja